Rodiny s dětmi a půjčkou na bydlení ušetří na daních nejvíc

Rodiny s dětmi a půjčkou na bydlení ušetří na daních nejvíc

25. ledna 2022

5 minut

Zatímco coby rodič v průběhu roku jen platíte, jednou v roce, při vyplňování daňového přiznání, se situace obrací.

Ať už vaše děti chodí do školky, nebo školy máte k dispozici širokou škálu slev a odpočtů, které vám mohou výrazně snížit daňovou povinnost. Ukážeme vám, jak je nejlépe využít! Pokud vám roční vyúčtování provádí zaměstnavatel, je nutné dodat mu do 15. 2. všechny potřebné dokumenty. Jen tak vám bude moci při výpočtu daně slevy a odpočty započítat.

Odčitatelné položky

První skupinou úlev jsou odčitatelné položky, které snižují základ daně. Jejich přesný výčet i podmínky pro započtení najdete v našem detailním přehledu. Z pohledu rodin s  dětmi jsou však důležité následující.

  • Dary není myšlena jenom charita pro potřebné. Do darů můžete započítat i dárcovství krve (3 000 Kč za odběr) nebo to, že jste dali k dispozici své auto na odvoz dětí na sportovní soustředění nebo jste na školní slavnost věnovali pečené sele. Nezapomeňte ale, že na každý takový dar je potřeba mít potvrzení o přijetí daru a jeho (plánovaném) využití na zákonem vyjmenovaný (neziskový) účel, případně alespoň mít uzavřenou darovací smlouvu, abyste jej mohli do daňového přiznání započíst.
  • Úroky z hypotéky nebo z úvěru ze stavebního spoření můžete odečíst v případě, že úvěrová smlouva je na vaše jméno. Pokud si půjčku vzal váš druh, může odečíst úroky ze svých daní jen on.
  • Příspěvky na penzijní připojištění a spoření, které platíte sami. Příspěvky od zaměstnavatele sem nepatří.
  • Pojistné na životní pojištění

Přečtete si také, kdy a jak získáte potvrzení k uplatnění odčitatelné položky.

Slevy na dani

Jde o velké množství položek, z nichž každá vám může přímo snížit výši daně. Kromě základní slevy na poplatníka můžete využít tyto slevy:


Sleva na manželku / manžela / registrovaného partnera

Na úvod si řekněme, že manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Jestliže roční příjmy vašeho partnera nepřesáhly 68 tisíc korun, můžete si ze svých daní odečíst slevu ve výši 24 840 Kč. Do příjmů partnera se pro tyto účely nezahrnují sociální dávky, stipendia ani další podobné příjmy.

Jestliže má váš partner průkaz ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek.


Sleva na děti

Na výrazné slevy mají nárok i rodiče dětí, kteří společně žijí v jedné domácnosti. Pokud s dětmi žijí oba rodiče, je na jejich domluvě, který z nich slevu či slevy uplatní. Základní podmínkou pro tuto slevu na dani je věk dětí. Dítě musí být buď nezletilé, nebo student mladší 26 let. 

  • Rodiče, kteří nevyživují dítě po celý rok, mohou započítat slevu ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny. 
  • Při narození či osvojení dítěte nebo začátku studia lze slevu započítat už za měsíc, ve kterém změna v rodině nastala.

Roční sleva na jedno dítě v rodině činí 15 204 korun ročně. Za druhé dítě si můžete odečíst 22 320 korun a za třetí a každé další dítě pak 27 840 korun. V přiznání není třeba uvádět děti podle věku. Pokud máte dítě se ZTP/P nebo na něj uplatňujete slevu jen po část roku, vyplatí se pořadí změnit. 

Také OSVČ může uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Musí ale být dodržen limit minimálních zdanitelných výdajů, který je v současné době 91 200 korun.

Pozor, slevu na dítě lze uplatnit i na potomka mladšího 26 let věku, který nemůže pro úraz nebo nemoc studovat nebo pracovat. Pokud je dítěti přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se sleva na něj na dvojnásobek.
 

 
Školkovné (sleva za umístění dítěte)

V případě menších dětí, které navštěvují školku, může rodič uplatnit také tzv. slevu za umístění dítěte. Sleva odpovídá částce, kterou rodič za umístění dítěte ve školce prokazatelně zaplatil, maximálně ale výši minimální mzdy, což je pro rok 2021 ve výši 15 200 korun.

Slevu nelze uplatnit na vnuka nebo vnučku. Lze to pouze tehdy, pokud jsou prarodiči svěřeny do péče. 

Na další slevy máte nárok, pokud jste invalida, student nebo jste coby OSVČ v loňském roce zavedli EET. Přečtěte si jak na ně.

Článek má pouze informativní charakter. Nejedná se o daňové poradenství, jen o základní, zjednodušený a ne zcela úplný přehled obecných pravidel. Jak se konkrétně promítne do daní, záleží na detailech případu. Doporučujeme konzultaci z řad daňových odborníků.

Pokračujte dále