Mezi preferované investiční instrumenty investorů patří podílové listy fondů, je dobré ale napřed nastavit personalizovanou strategickou alokaci, která pracuje s dlouhodobým investičním horizontem. Nejdůležitější je vždy mít alokovaná aktiva do různých tříd a tím mít zajištěnou diverzifikaci portfolia. Rozumíte tomu? Pakliže ano, gratulujeme. Jestli jen tušíte, o čem je řeč nebo zcela tápete, budete určitě moudřejší po nastudování nejčastěji používaných termínů, se kterými se investor setkává.