Jak postupovat při potížích na studentské brigádě?

Brigády

12. června 2020

4 minuty

I během brigády se člověk může dostat do průšvihu nebo čelit nepříjemnostem, s nimiž si neumí poradit. Přečtete si tipy, jak se chovat v neobvyklých situacích, a o tom, co vše můžete od zaměstnavatele čekat.

Potřebuji od pracovní smlouvy ještě před začátkem brigády odstoupit.

Jestliže máte pracovní smlouvu podepsanou, je pro vás závazná. Spolu s informacemi o charakteru práce jste v ní souhlasili i se sankcemi, které nastanou v případě jejího porušení. To ale neznamená, že neexistuje žádné východisko. Komunikujte se svým šéfem otevřeně a zkuste se domluvit. Po vzájemné dohodě ji můžete změnit.

Práce neodpovídá mým představám, chci skončit předčasně a zítra už na brigádu nejít.

Máte-li podepsanou dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, zavázali jste se pracovat do dne, který smlouva stanoví. Pokud ve smlouvě den ukončení není, můžete se na něm kdykoliv vzájemně dohodnout. Nebo podáte výpověď a poběží vám 15denní výpovědní lhůta. Jestliže byste rádi skončili dřív, informujte svého nadřízeného a zkuste se domluvit na oboustranně přijatelném řešení. Naopak jestliže se rozhodnete bez varování nepřijít, hrozí vám nepříjemnosti. Například povinnost uhradit škodu, která firmě vznikla tím, že jste nedorazili.
 

Nepříjemná situace na brigádě? Vždy komunikujte! Možná to nebude příjemné, ale vyřešíte vše rychle a hlavně přímo. Nezvedání telefonů či lhaní šéfovi se může vymstít a táhnout se s vámi dlouho. Navíc nikdy nevíte, kdy se s těmito lidmi ve své budoucí kariéře potkáte. Je lepší mít nálepku „Snaží se problémy řešit, ať jsou jakékoliv“ než „Nedá se mu věřit“.

Ukázalo se, že práce je náročnější, než se zdálo, a nezvládnu ji (časově nebo jinak).

Klíčem je se zaměstnavatelem komunikovat. Informace, že na danou práci nestačíte, pro něj může mít velký význam a bude rád, že ji má. Kdykoliv spolu pak můžete po vzájemné dohodě uzavřít změnu pracovní smlouvy.

Onemocnění těsně před nástupem na brigádu nebo během ní.

Bez prodlení informujte svého zaměstnavatele. A počítejte s tím, že pracovní neschopnost bude potřeba následně doložit. K lékaři proto jděte hned první den nemoci. Nesmí vám totiž potvrzení vystavit zpětně. Zároveň platí, že i když celou brigádu proležíte v posteli, váš pracovní poměr nezaniká. Počítejte s tím, až budete řešit další brigády a také daně.

Zaměstnavatel mi změnil podmínky nebo čas brigády.

Máte-li podepsanou smlouvu, mohou se podmínky měnit jen po vzájemné dohodě. Pokud ji váš zaměstnavatel přesto poruší, nebojte se ozvat.

Zaměstnavatel mě na hodinu vyhodil.

Pokud jste hrubě neporušili podmínky stanovené ve smlouvě, nemá zaměstnavatel právo vás vyhodit. Výjimkou je, pokud byste byli pravomocně odsouzení pro úmyslný trestný čin. Jestliže vás i přesto do práce nepustí, jednejte! V každém případě však máte nárok na výplatu mzdy za období, kdy jste práci odváděli.

Pracovní úraz na brigádě – mám nárok na náhradu škody (mzdy, o kterou kvůli nemoci přijdu)?

Pokud máte řádně uzavřenou smlouvu, prošli jste povinnými školeními, seznámili jste se s pravidly BOZP a PO a úraz vznikl při výkonu pracovních povinností, máte na úhradu škody nárok.

Může mi zaměstnavatel zakázat používat na pracovišti mobil?

Může. A není to nijak výjimečné.

Zaměstnavatel mi nezaplatil.

Firmy obvykle vyplácí mzdu až v následujícím měsíci. Takže pokud jste brigádničili na začátku července, vaše výplata by měla přijít do konce srpna. Jestliže ani poté peníze na vašem účtu nebudou, inspirujte se tipy, jak postupovat a na koho se v této situaci obrátit.

V práci čelím podezření z krádeže / v pokladně chybí peníze.

Co nejrychleji se obraťte na svého nadřízeného a o všem jej informujte. Pokud vás z podvodu nařkl právě on, vyhledejte jeho nadřízeného. Počítejte s tím, že takto oznámenou událost je zaměstnavatel povinen prošetřit a případné zavinění pracovníka musí prokázat.

Kvůli mně přijde firma o peníze nebo klienta, popř. musí čelit jiným potížím. Mohou po mně požadovat náhradu škody (když např. ztratím důležitou objednávku, nezapnu chladicí box s lahůdkami atd.)?

Bohužel ano. Podle zákoníku práce jste coby zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou způsobíte porušením povinností. Vaše zavinění však musí zaměstnavatel nejprve prokázat. Pokud jste nic nezanedbali, bát se nemusíte.

Rozbil/poničil jsem vybavení v kanceláři nebo jiný majetek zaměstnavatele.

Co nejdříve informujte svého šéfa. Zaměstnavatel má nárok po vás požadovat náhradu škody. Výše náhrady ale nesmí přesáhnout čtyřapůlnásobek vašeho průměrného měsíčního výdělku. Jestliže škodu způsobíte úmyslně nebo například v opilosti, může po vás kromě této náhrady požadovat ještě náhradu ušlého zisku.

Vyzradil jsem informace, které se týkají mého zaměstnavatele.

Neprodleně se obraťte na svého nadřízeného vedoucího zaměstnance. Ten musí událost oznámit a nechat prošetřit.

Pokračujte dále