Kdy a jak začít s kapesným

Rodina

25. března 2019

5 minut

Když se začíná uvažovat o kapesném, nemělo by jít o částku, ale o princip. Díky tomu, že dítě začne mít odpovědnost, byť za malý obnos, naučí se samo za sebe rozhodovat a uvědomí si, že věci mají různou hodnotu, a začne si jich víc vážit. Kdy tedy s kapesným začít?

Začátek povinné školní docházky dítěte je i dobrou příležitostí pro začátek s kapesným. Díky kapesnému se dítě již od útlého věku učí hospodařit s penězi, a zvyšuje tak svou finanční gramotnost, která se mu v dospělosti jistě bude hodit. K rozhodnutí o tom, kdy s kapesným začít, může být i prozaičtější důvod – dítě se může praktickými příklady snadněji naučit počítat.

Jak často dávat kapesné?

  • Malým dětem je dobré kapesné dávat po týdnech, v delších intervalech hospodaří hůře.
  • S rostoucí matematickou gramotností a psychickou vyspělostí dětí pak přecházejte na měsíční periody. Ty kopírují život v dospělosti.

Rozhodnutí o pravidelném kapesném je pro dítě velká věc, stává se „dospělejším“. Tomuto důležitému kroku by měla předcházet rodinná porada, při které se dítěti vysvětlí, k čemu kapesné je, co je to spoření a v neposlední řadě je třeba stanovit základní mantinely pro nakládání se svěřenými penězi. Dalším krokem je občasná kontrola, jak dítě s penězi nakládá. Rodiče si tak ověří, že dítě správně pochopilo, jakou má novou zodpovědnost.

Tipy jak na kapesné:

  • Výše kapesného by měla být jasně dohodnutá a ze strany rodičů dodržená. Právě tím se dítě učí hospodařit a uvědomovat si hodnotu peněz.
  • Nedoporučuje se dítě připravit o kapesné například jako trest za špatné známky.
  • Rodič by také neměl příliš zasahovat do toho, co si dítě koupí z peněz pro vlastní potřebu, pokud je to v rámci dohodnutých mezí. Dítě si samo musí přijít na to, co je zbytečná útrata. Je to dobrá příprava na budoucí život.

Pokračujte dále

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout