800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Dokumentární inkasa
  Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

  1.  Dokumentární a směnečná inkasa

  Ceny v této části Ceníku uvedené se vztahují i na poskytování těchto služeb fyzickým osobám.

  1.1.  Zpracování inkasa (z inkasní částky)

     
  Inkasa zahraniční a tuzemská v cizí měně  0,3%, min. 1.000,  max. 20.000
  Tuzemská v Kč  0,15%, min. 1.000, max. 10.000
  Vydání dokladů bez placení, vrácení odmítnutého inkasa (včetně inkasa k obstarání akceptu směnky) *) 0,1%, min. 1.000, max. 10.000
  Instrukce k vydání dokumentů bez placení je považována za změnu inkasních instrukcí, a tudíž se v takovém případě rovněž účtuje poplatek za změnu inkasních instrukcí

  1.2.  Obstarání akceptu směnky bez jejího inkasa (směnka je vrácena příkazci nebo vysílající bance; poplatek ze směnečné částky)

     
  Inkasa zahraniční a tuzemská v cizí měně  0,3%, min. 1.000, max. 20.000
  Tuzemská v Kč  0,15%, min. 1.000,  max. 10.000

  1.3.  Obstarání akceptu směnky, která není vrácena příkazci nebo vysílající bance (použije se rovněž při obstarání vystavení směnky vlastní nebo jiného dokumentu obsahujícího příslib platit k budoucímu datu); pro směnku domicilovanou:

     
  u jiné banky  zdarma
  u České spořitelny, a.s.  500

  1.4.  Vedení inkasa po splatnosti

     
  První měsíc  zdarma
  Každý další započatý měsíc  500
  Účtuje se pouze u importních a tuzemských odběratelských inkas. Inkaso je považováno za inkaso po splatnosti od třetího pracovního dne následujícího po řádné splatnosti inkasa. Inkaso splatné na viděnou a inkaso obsahující směnku k akceptaci jsou považována za inkasa po splatnosti po uplynutí jednoho kalendářního měsíce po datu avíza České spořitelny, a.s. dlužníkovi o předložení dokumentů k inkasu.

  1.5.  Ostatní položky

     
  Změna inkasních instrukcí   500
  Zboží zasláno do dispozice České spořitelny, a.s.   500
  Urgence plnění inkasních instrukcí (za třetí a každou další)   200
  Korespondenční a telekomunikační služby v souvislosti s inkasy (zahrnuje veškerou korespondenci, jako např. SWIFT, telex, poštovné, fax apod., vyjma nákladů kurýrní služby) *)  500
  Náklady kurýrní služby   dle skutečně vzniklých nákladů
  Zajištění protestu směnky (pro neplacení nebo pro neakceptaci)   1.000 + notářské poplatky
  *) na klienta se v této oblasti nevztahuje Ceník, část XIII, kapitola 5

  Ceny jsou uvedeny v Kč

  Úschova směnek předložených České spořitelně, a.s. k inkasu nebo ke zprostředkování akceptu a úschova směnek domicilovaných u České spořitelny, a.s. se nezpoplatňuje. 

  Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

  Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu v okamžiku poskytnutí služby, případně mohou být strženy z výnosu inkasa.

  Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.

  Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

  Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.

  Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.9.2010 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

  Pobočky a bankomaty

         
  Mapa České republiky Hlavní město Praha Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Karlovarský Plzeňský Jihočeský Vysočina Jihomoravský Zlínský Moravskoslezský Olomoucký Středočeský

  Kontakty

  Infolinka: 800 207 207

  Facebook České spořitelny Twitter YouTube

  © Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
  Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster