800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Dluhopisy
 

Podřízené dluhopisy [nové okno]

Podřízené dluhopisy jsou sběrné dluhopisy se jmenovitou hodnotou 10 000 Kč a s fixním nebo variabilním úrokovým výnosem (kuponem). Odráží kredit emitenta a přitom nabízí vyšší výnos v porovnání se seniorními dluhopisy a hypotečními zástavními listy. 
 • Podřízený dluhopis ČS VAR 2020 [nové okno]
  Podřízený dluhopis je dlouhodobý cenný papír, který je vydán na dobu 10 let. je určen investorům,  kteří investují své prostředky na delší dobu a chtějí využít růstu úrokových sazeb. 
 

Strukturované dluhopisy [nové okno]

Strukturované dluhopisy jsou sběrné dluhopisy jejichž výnos je tvořen prémií. Výše prémie závisí na vývoji cen vybraných podkladových aktiv. 
 • Prémiový dluhopis BLUE [nové okno]
   [nové okno]
  Prémiový dluhopis BLUE přináší možnost podílet se na vývoji sektoru automobilového průmyslu a na jeho budoucím oživení. Jeho výnos se odvozuje od vývoje akcií devíti významných globálních automobilek.
 • Prémiový dluhopis RODINA 5 [nové okno]
   [nové okno]
  Prémiový dluhopis RODINA 5 je zaměřen na známé společnosti, jejichž produkty spotřebovávají především rodiny. Jeho výnos je odvozen od vývoje úspěšných společností, které mají zajímavý potenciál růstu i díky zaměření své produkce.
 • Prémiový dluhopis RODINA 4 [nové okno]
  Prémiový dluhopis RODINA 4 je zaměřen na známé společnosti, jejichž produkty spotřebovávají především rodiny. Jeho výnos je odvozen od vývoje úspěšných společností, které mají zajímavý potenciál růstu i díky zaměření své produkce.
 • Prémiový dluhopis RODINA 3 [nové okno]
   [nové okno]
  Prémiový dluhopis RODINA 3 je zaměřen na známé společnosti, jejichž produkty spotřebovávají především rodiny. Jeho výnos je odvozen od vývoje úspěšných společností, které mají zajímavý potenciál růstu i díky zaměření své produkce.
 • Prémiový dluhopis RODINA 2
   [nové okno]
  Prémiový dluhopis RODINA 2 je zaměřen na známé společnosti, jejichž produkty spotřebovávají především rodiny. Jeho výnos je odvozen od vývoje úspěšných společností, které mají zajímavý potenciál růstu i díky zaměření své produkce.
 • Akciový prémiový dluhopis RODINA 1
   [nové okno]
  Akciový prémiový dluhopis RODINA 1 je zaměřen na známé společnosti, jejichž produkty spotřebovávají především rodiny. Jeho výnos je odvozen od vývoje úspěšných společností, které mají zajímavý potenciál růstu i díky zaměření své produkce.
 • Prémiový dluhopis Euroclixx [nové okno]
  Prémiový výnos dluhopisu je vázán na vývoj evropského akciového indexu EURO STOXX 50 zahrnujícího akcie 50 předních renomovaných společností z 12 zemí eurozóny.
 • Akciový prémiový dluhopis XV [nové okno]
   [nové okno]
  Akciový prémiový dluhopis XV Vám přináší možnost podílet se na vývoji globálních akciových trhů bez rizika ztráty jmenovité hodnoty vaší investice. Podkladovým aktivem Akciového prémiového dluhopisu XV je koš 21 akcií renomovaných společností z hlavních světových trhů
 • Akciový prémiový dluhopis XIV [nové okno]
  Akciový prémiový dluhopis XIV Vám přináší možnost podílet se na vývoji globálních akciových trhů bez rizika ztráty jmenovité hodnoty vaší investice. Podkladovým aktivem Akciového prémiového dluhopisu XIV je koš 21 akcií renomovaných společností z hlavních světových trhů
 • Akciový prémiový dluhopis XIII [nové okno]
  Akciový prémiový dluhopis XIII Vám přináší možnost podílet se na vývoji globálních akciových trhů bez rizika ztráty jmenovité hodnoty vaší investice. Podkladovým aktivem Akciového prémiového dluhopisu XIII je koš 21 akcií renomovaných společností z hlavních světových trhů
 • Akciový prémiový dluhopis XII
   [nové okno]
  Akciový prémiový dluhopis XII Vám přináší možnost podílet se na vývoji globálních akciových trhů bez rizika ztráty jmenovité hodnoty vaší investice. Podkladovým aktivem Akciového prémiového dluhopisu XII je koš 21 akcií renomovaných společností z hlavních světových trhů
 • Akciový prémiový dluhopis XI
   [nové okno]
  Akciový prémiový dluhopis XI Vám přináší možnost podílet se na vývoji globálních akciových trhů bez rizika ztráty jmenovité hodnoty vaší investice. Podkladovým aktivem Akciového prémiového dluhopisu XI je koš 21 akcií renomovaných společností z hlavních světových trh
 • Akciový prémiový dluhopis X
   [nové okno]
  Akciový prémiový dluhopis X Vám přináší možnost podílet se na vývoji globálních akciových trhů bez rizika ztráty jmenovité hodnoty vaší investice. Podkladovým aktivem Akciového prémiového dluhopisu X je koš 21 akcií renomovaných společností z hlavních světových trhů
 • Akciový prémiový dluhopis IX
   [nové okno]
  Akciový prémiový dluhopis IX Vám přináší možnost podílet se na vývoji globálních akciových trhů bez rizika ztráty jmenovité hodnoty vaší investice. Podkladovým aktivem Akciového prémiového dluhopisu IX je koš 21 akcií renomovaných společností z hlavních světových trhů
 • Akciový prémiový dluhopis VIII [nové okno]
   [nové okno]
  Akciový prémiový dluhopis VIII Vám přináší možnost podílet se na vývoji globálních akciových trhů bez rizika ztráty jmenovité hodnoty vaší investice. Podkladovým aktivem Akciového prémiového dluhopisu VIII je koš 21 akcií renomovaných společností z hlavních světových trhů
 • Akciový prémiový dluhopis VII
   [nové okno]
  Akciový prémiový dluhopis VII Vám přináší možnost podílet se na vývoji globálních akciových trhů bez rizika ztráty jmenovité hodnoty vaší investice. Podkladovým aktivem Akciového prémiového dluhopisu VII je koš 21 akcií renomovaných společností z hlavních světových trhů
 • Akciový prémiový dluhopis VI [nové okno]
  Akciový prémiový dluhopis VI Vám přináší možnost podílet se na vývoji globálních akciových trhů bez rizika ztráty jmenovité hodnoty vaší investice. Podkladovým aktivem Akciového prémiového dluhopisu VI je koš 20 akcií renomovaných společností z hlavních světových trhů
 • Akciový prémiový dluhopis V [nové okno]
  Prémiový výnos Akciového prémiového dluhopisu závisí na vývoji cen 21 vysoce kvalitních akcií velkých renomovaných společností obchodovaných v Evropě, Americe a Asii.
 • Akciový prémiový dluhopis IV [nové okno]
  Akciový prémiový dluhopis IV přináší možnost podílet se na vývoji globálních akciových trhů bez rizika ztráty jmenovité hodnoty vaší investice. Podkladovým aktivem Akciového prémiového dluhopisu IV je koš 21 akcií renomovaných společností.
 • Akciový prémiový dluhopis III [nové okno]
  Prémiový výnos Akciového prémiového dluhopisu závisí na vývoji cen 21 vysoce kvalitních akcií velkých renomovaných společností obchodovaných v Evropě, Americe a Asii.
 

Seniorní dluhopisy Erste group [nové okno]

Seniorní dluhopisy Erste Group jsou sběrné dluhopisy se jmenovitou hodnotou 10 000 Kč a stanoveným úrokovým výnosem (kuponem). Jsou určeny klientům, kteří chtějí získávat po předem známou dobu stanovený úrokový výnos.
 • EGB Zerobond / 2017
   [nové okno]
  Diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2017 je určen především těm, kteří hledají bezpečný způsob zhodnocení prostředků se zajímavým výnosem ve střednědobém horizontu čtyř let.
 • EGB Zerobond / 2018 [nové okno]
  Diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2018 je určen především těm, kteří hledají bezpečný způsob zhodnocení prostředků se zajímavým výnosem v dlouhodobějším horizontu pěti let.
 • Prémiový dluhopis NASDAQ
   [nové okno]
  Prémiový výnos dluhopisu s délkou 3,5 roku je odvozen od vývoje technologického indexu NASDAQ 100. Čím více index roste, tím větší je participace na jeho růstu! Podíl na jeho růstu pak může být 40 %, 90 % a 150 %, podle toho, v jakém pásmu se průměrná výkonnost indexu vypočtená z čtvrtletních pozorování nachází.
 • EGB Zerobond / 2015
   [nové okno]
  Diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2015 je určen především těm, kteří hledají bezpečný způsob zhodnocení prostředků se zajímavým výnosem ve střednědobém horizontu tři roky.
 • Dluhopis EGB 0,25%/2017 [nové okno]
  Čtyřletý Dluhopis EGB 0,25%/2015 je určen především těm, kteří hledají bezpečný způsob zhodnocení prostředků se zajímavým výnosem ve střednědobém horizontu.
 • Dluhopis EGB 0,25%/2015 [nové okno]
  Čtyřletý Dluhopis EGB 0,25%/2015 je určen především těm, kteří hledají bezpečný způsob zhodnocení prostředků se zajímavým výnosem ve střednědobém horizontu.
 • Dluhopis EGB 0,25%/2015 II [nové okno]
  Dluhopis EGB 0,25%/2015 II. je určen především těm, kteří hledají bezpečný způsob zhodnocení prostředků se zajímavým výnosem ve střednědobém horizontu – tři a čtvrt roku.
 

Hypoteční zástavní listy [nové okno]

Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou sběrné dluhopisy se jmenovitou hodnotou 1 Kč nebo 10 000 Kč a stanoveným úrokovým výnosem (kuponem), který může být pevný nebo variabilní (zpravidla závislý na šestiměsíční mezibankovní sazbě PRIBOR).
 

Podnikové dluhopisy [nové okno]

 

Státní dluhopisy [nové okno]

 • Dluhopis České republiky 2007 – 2017 / 4,00 % [nové okno]
  Do těchto dluhopisů se promítá kvalita české ekonomiky vyjádřená tzv. „ratingem“. Česká republika se svým „ratingem AA–“ patří do vybrané společnosti např. technologických velmocí Japonska či Tchaj-wanu, nebo Číny, jedné z největších ekonomik světa 

Spořicí státní dluhopisy [nové okno]

Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.
 

Dokumenty k dluhopisům

 
Hlavní dokumenty k dluhopisům, ke kterým především patří prospekty dluhopisů, základní prospekty nabídkových programů, dodatky prospektů, dodatky základních prospektů, doplňky emisních podmínek, resp. emisní dodatky a další dokumenty ke stažení [nové okno].
 

Držení a prodej zahraničních dluhopisů

 
Příjmy z držby a prodeje zahraničních dluhopisů (ISIN nezačíná CZ....) se nezdaňují konečnou srážkovou daní, ale stávají se předmětem individuálního zdanění, a pokud nejsou od daně osvobozeny (osvobození přichází v úvahu pouze u příjmu z prodeje dluhopisu), je daňový poplatník povinen uvést tyto příjmy v odpovídající části daňového přiznání. Více [nové okno]
 

Produkty pro klienty Erste Private Banking

 

Obchodování s dluhopisy

 

Česká spořitelna zprostředkovává pro klienty Erste Private Banking [nové okno] nákupy a prodeje na mimoburzovním trhu (přímé obchody mezi obchodníky s cennými papíry). Mimoburzovní obchody podléhají regulaci a prováděné operace jsou podrobeny kontrole dohledového orgánu. Vypořádání je prováděno prostřednictvím CDCP nebo clearingovu společností.

 


 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 27.3.2015
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,500 + 0,47%
USD 25,167 + 0,70%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster