800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Platební styk
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

  • v české měně
  • v cizí měně prováděné uvnitř banky

1.1.  Odchozí bezhotovostní platby - platební příkazy/domácí platby (za položku)


SERVIS 24 Internetbanking, Telebanking, GSM banking, Mobilní banka, PLATBA 24, ostatní služby přímého bankovnictví     SERVIS 24 Telebanking - služby telefonní bankéř    Bankomat / platbomat České spořitelny
Převzetí platebního příkazu     5 20 5
Provedení zrychleného platebního příkazu   125 125 x
Převzetí a okamžité zpracování platebního příkazu x x x


Sběrný box/Pošta     Přepážka
Převzetí platebního příkazu     20 - standardní formulář 20 - standardní formulář
40 - nestandardní formulář 40 - nestandardní formulář
Provedení zrychleného platebního příkazu   x 125
Převzetí a okamžité zpracování platebního příkazu x 80


1.2.  Ostatní odchozí bezhotovostní platby

SERVIS 24 Internetbanking, Telebanking - automatická hlasová služba, GSM banking, Mobilní banka  Bankomat České spořitelny  Přepážka  Obchodník  Hazardní hry, sázky, loterie
Platba kartou   zdarma 20 *
Dobití mobilního telefonu  5 zdarma x
Platba poštovní poukázkou typu B 20 + cena dle ceníku České pošty x

* Cena se neuplatňuje do 31. 12. 2017.

1.3.  Trvalý příkaz / souhlas s inkasem (trvalá platba, inkaso/SIPO)

  Přímé bankovnictví  Přepážka 
Zřízení  zdarma zdarma
Změna, zrušení z podnětu klienta zdarma zdarma
Realizace (za položku)  5 5

1.4.  Ostatní položky bezhotovostního platebního styku

Došlá bezhotovostní platba (za položku)   5
Příplatek za platbu z/do jiné banky   2

Poplatek za došlou platbu (včetně příplatku za platbu z/do jiné banky) se neúčtuje u účtů s názvem X konto a pro účty založené do 30.9.2006 s názvem Xtra konto a Šikovné spoření České spořitelny,  Šikovné spoření České spořitelny Plus a Internetové spoření České spořitelny.

2.  Hotovostní operace pro účty vedené v české měně

2.1.  Vklad hotovosti

Vklad hotovosti debetní kartou prostřednictvím vkladového bankomatu ČS
Na účet ke kartě u ČS zdarma
Na jiný účet u ČS   5
Na účty vedené u jiných bank v ČR 80
Vklad hotovosti dokladem/šekem v poboččce ČS
Na vlastní účty vedené u ČS zdarma
Vklad mincí v Kč do 100 ks každé denominace *)  zdarma
Třetí osobou na účty vedené u ČS – vkladatel není majitelem ani disponentem účtu 80
Vklad mincí v Kč od 101 ks každé denominace *)  3% min. 125 

*) V případě, že hotovost není roztříděna a adjustována po jednotlivých denominací do sáčků nebo svitků (dle zákona o oběhu bankovek a mincí č. 136/2011 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu), připočítá se za každých započatých 15 min práce 75 Kč. Počet mincí se sčítá během jednoho pracovního dne.

2.2.  Výběr hotovosti

Bankomat České spořitelny  Bankomat jiné banky / cash advance (v ČR)    Bankomat ERSTE GROUP*)  Bankomat jiné banky / cash advance (v zahraničí)  
Kartou  5 40 5 125/125
Kreditní kartou World  50 80 zdarma zdarma/125
Ostatními kreditními kartami 50 80 50 125/125
<p>*) Erste Bank Rakousko, Slovenská sporitel´ňa, Erste Bank&Steiermärkische Chorvatsko, Erste Bank Maďarsko, Erste Bank Srbsko, Banca Comerciala Romana Rumunsko, BCR Chissinau Moldavsko, Erste Bank Podgorica Černá Hora, Sparkasse Bank Makedonie, Sparkasse Bank Bosna a Hercegovina</p> <p></p>
Přepážka Obchodník
Dokladem  80
Cash back  zdarma

2.3.  Ostatní hotovostní operace

   
Výměna bankovek nebo mincí v Kč do 100 ks každé denominace*)   zdarma
Výměna bankovek nebo mincí v Kč od 101 ks každé denominace*)  3%, min. 125
Výběr mincí v Kč 3%, min. 125
*) počet mincí a bankovek se sčítá během jednoho pracovního dne, u netříděných mincí se účtuje navíc za každých započatých 15 min. práce 75 Kč

3.  Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

3.1.  Vklad hotovosti

   
Vklad Kč   1%, min. 40
Vklad  bankovek cizí měny do ekvivalentu 500.000 Kč včetně zdarma
Vklad bankovek cizí měny nad ekvivalent 500.000 Kč  0,15% z vkládané částky + příp. cena za vklad mincí
Vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2)   20%, min. 125
Vklad bankovek cizí měny v prekluzi   20%, min. 125

3.2.  Výběr hotovosti

   
Výběr Kč  2%, min. 40
Výběr cizí měny  0,15%, min. 40

4.  Zahraniční platební styk

4.1.  Zvýhodněné platby v rámci finanční skupiny ERSTE GROUP

   
Úhrada ze Slovenské spořitelny, a.s.  zdarma
Úhrada ve prospěch účtu klienta Slovenské spořitelny,a.s. 50
FIT platba od klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP 100
FIT platba ve prospěch účtu klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP 220

4.2.  Úhrady do zahraničí a do tuzemských bank v cizí měně

   
SEPA převod do 50 000 EUR včetně  220
Ostatní úhrady 1% min. 220, max. 1 500
SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. Země EU/EHP, Monako a Švýcarsko, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, banky plátce a příjemce ve formátu BIC, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

4.3.  Úhrady ze zahraničí a z tuzemských bank v cizí měně

   
SEPA převod do 50 000 EUR včetně   100
Úhrada Direct Deposit of U.S. Federal Benefits z Bank of New York 100
Ostatní úhrady 1% min. 100, max 1 000

4.4. SEPA inkaso

   
Odchozí platba na základě SEPA inkasa 220 
Souhlas se SEPA inkasem - zřízení, změna, zrušení  zdarma 

4.5.  Příplatky za nadstandardní služby

   
Zpracování platebního příkazu přijatého v písemné podobě   250
Prioritní úhrada - zrychlení o každý 1 den 250
PRIEURO  750

4.6. Ostatní

   
Zřízení/ změna/zrušení trvalého příkazu do zahraničí  zdarma
Změna instrukcí nebo zrušení dosud neprovedeného platebního příkazu zdarma
Oznámení o neprovedených platebních příkazech zdarma
Potvrzení o provedené úhradě do zahraničí 100
Změna instrukcí, žádost o storno, doplňující informace k již provedenému platebnímu příkazu do zahraničí 500 + ceny zahr. banky
Šetření o avizované úhradě ze zahraničí 500 + ceny zahr. banky

5.  Obecné položky

Oznámení o neprovedených platebních příkazech *)      25
Za potvrzení o složení prostředků  na účtu/ zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta    250 + 21 % DPH
Neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr   500

*) cena se nevybírá u neprovedených příkazů zahraničního platebního styku

Ceny jsou uvedeny v Kč

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.1.2017 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster