800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Nadace České spořitelny

Od svého založení v roce 2002 Nadace České spořitelny efektivně a dlouhodobě pomáhá při řešení závažných společenských témat, jako jsou:

  • problémy seniorů
  • prevence a boj s drogovou závislostí
  • rozvoj komunit a životního prostředí

Společně s partnery z neziskového sektoru věnuje nadace systematickou péči a finanční podporu stěžejním společensky prospěšným projektům ve všech zmíněných oblastech.

Při založení Nadace České spořitelny v roce 2002 stála prostá myšlenka pomáhat potřebným a slabším, a zároveň přispívat k rozvoji společnosti. Tuto myšlenku ctí nadace dodnes. Proto již v začátcích svého působení zvolila strategii, která nestaví na populistických projektech s velkým mediálním ohlasem, ale na dlouhodobé, systémové a odborné spolupráci. Za jedenáct let nelehké práce v oblastech, do nichž se ostatním firemním dárcům nechce, jsme se v nadaci utvrdili v tom, že zvolená strategie je správná. Naše spolupráce s uznávanými neziskovými organizacemi časem přerostla v opravdová a vzájemně obohacující partnerství. Stáváme se tak svědky jejich úspěchů v jejich obětavě práci na řešení palčivých problémů české společnosti a zároveň se od nich učíme, jak správné věci dělat správně.

Podpora nadace směřuje také do regionů, kde bývá mnohdy cesta k finančním prostředkům obtížná. Zde pomáhá nadace menším organizacím prostřednictvím regionálních poboček České spořitelny.

V neposlední řadě jsou velkou oporou nadační činnosti také zaměstnanci České spořitelny, kteří se aktivně a dobrovolně zapojují do veřejně prospěšných projektů v rámci firemního dobrovolnictví.

V roce 2012 rozdělila Česká spořitelna společně s Nadací České spořitelny na veřejně prospěšné aktivity přes 80 milionů Kč.

Vizí Nadace České spořitelny je stát se nejrespektovanější firemní nadací v ČR. Od roku 2014 bude nadace cílit svou péči a pozornost výrazněji na skupiny potřebných, od nichž se společnost odvrací.

www.nadacecs.cz [nové okno]

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 18.4.2014
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,500 + 0,11%
USD 19,856 - -0,08%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster