800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Minulá a budoucí předsednictví EU

V současnosti je na základě rozhodnutí Rady EU stanoveno pořadí předsedajících zemí až do 1. pololetí 2020.

Budoucí předsednictví v Radě EU do roku 2020

Období Předsedající země Období Předsedající země

1. pol. 2014

Řecko

2. pol. 2014

Itálie

1. pol. 2015

Lotyšsko

2. pol. 2015

Lucembursko

1. pol. 2016

Nizozemsko

2. pol. 2016

Slovensko

1. pol. 2017

Malta

2. pol. 2017

Velká Británie

1. pol. 2018

Estonsko

2. pol. 2018

Bulharsko

1. pol. 2019

Rakousko

2. pol. 2019

Rumunsko

1. pol. 2020

Finsko

 

 

Minulá předsednictví v Radě EU od roku 1958

Časové období Předsedající země Časové období Předsedající země

1. pol. 1958 

Belgie

2. pol. 1958

Německo

1. pol. 1959

Francie

2. pol. 1959

Itálie

1. pol. 1960

Lucembursko

2. pol. 1960

Nizozemsko

1. pol. 1961

Belgie

2. pol. 1961

Německo

1. pol. 1962

Francie

2. pol. 1962

Itálie

1. pol. 1963

Lucembursko

2. pol. 1963

Nizozemsko

1. pol. 1964

Belgie

2. pol. 1964

Německo

1. pol. 1965

Francie

2. pol. 1965

Itálie

1. pol. 1966

Lucembursko

2. pol. 1966

Nizozemsko

1. pol. 1967

Belgie

2. pol. 1967

Německo

1. pol. 1968

Francie

2. pol. 1968

Itálie

1. pol. 1969

Lucembursko

2. pol. 1969

Nizozemsko

1. pol. 1970

Belgie

2. pol. 1970

Německo

1. pol. 1971

Francie

2. pol. 1971

Itálie

1. pol. 1972

Lucembursko

2. pol. 1972

Nizozemsko

1. pol. 1973

Belgie

2. pol. 1973

Dánsko

1. pol. 1974

Německo

2. pol. 1974

Francie

1. pol. 1975

Irsko

2. pol. 1975

Itálie

1. pol. 1976

Lucembursko

2. pol. 1976

Nizozemsko 

1. pol. 1977

Velká Británie

2. pol. 1977

Belgie

1. pol. 1978

Dánsko

2. pol. 1978

Německo

1. pol. 1979

Francie

2. pol. 1979

Irsko

1. pol. 1980

Itálie

2. pol. 1980

Lucembursko

1. pol. 1981

Nizozemsko

2. pol. 1981

Velká Británie

1. pol. 1982

Belgie

2. pol. 1982

Dánsko

1. pol. 1983

Německo

2. pol. 1983

Řecko

1. pol. 1984

Francie

2. pol. 1984

Irsko

1. pol. 1985

Itálie

2. pol. 1985

Lucembursko

1. pol. 1986

Nizozemsko

2. pol. 1986

Velká Británie

1. pol. 1987

Belgie

2. pol. 1987

Dánsko 

1. pol. 1988

Německo

2. pol. 1988

Řecko

1. pol. 1989

Španělsko

2. pol. 1989

Francie

1. pol. 1990

Irsko

2. pol. 1990

Itálie

1. pol. 1991

Lucembursko

2. pol. 1991

Nizozemsko

1. pol. 1992

Portugalsko

2. pol. 1992

Velká Británie

1. pol. 1993

Dánsko

2. pol. 1993

Belgie

1. pol. 1994

Řecko

2. pol. 1994

Německo

1. pol. 1995

Francie

2. pol. 1995

Španělsko

1. pol. 1996

Itálie

2. pol. 1996

Irsko

1. pol. 1997

Nizozemsko

2. pol. 1997

Lucembursko

1. pol. 1998

Velká Británie

2. pol. 1998

Rakousko

1. pol. 1999

Německo

2. pol. 1999

Finsko

1. pol. 2000

Portugalsko

2. pol. 2000

Francie

1. pol. 2001

Švédsko

2. pol. 2001

Belgie

1. pol. 2002

Španělsko

2. pol. 2002

Dánsko

1. pol. 2003

Řecko

2. pol. 2003

Itálie

1. pol. 2004

Irsko

2. pol. 2004

Nizozemsko

1. pol. 2005

Lucembursko

2. pol. 2005

Velká Británie

1. pol. 2006

Rakousko

2. pol. 2006

Finsko

1. pol. 2007

Německo

2. pol. 2007

Portugalsko

1. pol. 2008

Slovinsko

2. pol. 2008

Francie

1. pol. 2009

Česká republika

2. pol. 2009

Švédsko

1. pol. 2010

Španělsko

2. pol. 2010

Belgie

1. pol. 2011 Maďarsko 2. pol. 2011 Polsko
1. pol. 2012 Dánsko 2. pol. 2012 Kypr
1. pol. 2013 Irsko 2. pol. 2013 Litva

Priority jednotlivých předsednictví od roku 2001

Časové období  Členská země Priority předsednictví
2. pol. 2013 Litva

- důvěryhodnost

- růst

- otevřenost

1. pol. 2013 Irsko

- hospodářská stabilita

- růst

- zaměstnanost

2. pol. 2012 Kypr

- posun ve vyjednávání víceletého finančního rámce 2014-2020

- urychlení hospodářského růstu

- vytváření nových pracovních míst

- zvýšení konkurenceschopnosti

1. pol. 2012 Dánsko

- rozšíření EU; "z Kodaně do Kodaně"

- svoboda, bezpečnost a právo

- udržitelný rozvoj

- nezávadnost a bezpečnost potravin

- globální zodpovědnost

2. pol. 2011 Polsko

- evropská integrace jako zdroj růstu

- bezpečná Evropa: potraviny, energie

- Evropa využívající otevřenosti

1. pol. 2011

Maďarsko

- růst a zaměstnanost pro zachování evropského sociálního modelu
- silnější Evropa
- Evropa přátelská k občanům
- rozšiřování EU a politika sousedství

2. pol. 2010

Belgie

- konkurenceschopnost a znalostní ekonomika, sociální soudržnost
- zelená Evropa
- hranice Lisabonské smlouvy

1. pol. 2010

Španělsko

- nová pracovní místa a ekonomika
- implementace Lisabonské smlouvy
- občané
- zahraniční záležitosti

2. pol. 2009

Švédsko

- ekonomika a zaměstnanost
- životní prostředí a klimatické změny
- vyjednání nové Komise
- ratifikace Lisabonské smlouvy

1. pol. 2009

Česká republika

- konkurenceschopná Evropa a ekonomika
- energetika a změny klimatu
- Evropa otevřená a bezpečná s důrazem na Východní partnerství

více k předsednictví České republiky

2. pol. 2008

Francie

- energie a klima - udržitelný rozvoj a energie
- problematika migrace - Evropský imigrační a azylový pakt
- bezpečnost a obrana - zlepšení evropského obranného potenciálu
- revize a budoucnost Společné zemědělské politiky

1. pol. 2008

Slovinsko

- Lisabonská smlouva - nový institucionální rámec EU
- Lisabonská strategie - růst a zaměstnanost
- energetická politika a klimatické změny
- sbližování se zeměmi západního Balkánu

2. pol. 2007

Portugalsko

- budoucnost Evropy
- Lisabonská strategie - růst a zaměstnanost
- integrovaná námořní politika

1. pol. 2007

Německo

- smlouva o Ústavě pro Evropu
- dynamika ekonomiky a sociální odpovědnost
- energetická politika
- evropská sociální dimenze
- spravedlnost a vnitřní bezpečnost
- společná zahraniční a bezpečnostní politika a posílení vnějších vztahů

2. pol. 2006

Finsko

- zvyšování konkurenceschopnosti
- potlačování klimatických změn
- oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti
- budoucnost Evropy
- finanční perspektiva 2007-2013

1. pol. 2006

Rakousko

- vytvoření pracovních míst a zajištění růstu v Evropě
- rovnost mezi muži a ženami
- udržitelné využití přírodních zdrojů
- ekonomická výkonnost
- svoboda, bezpečnost a spravedlnost
- zahraniční politika
- vzdělání a kultura
- vrácení občanům EU důvěru v evropskou integraci
- vytvoření specifického evropského sociálního modelu

2. pol. 2005

Velká Británie

- role Evropy ve světě

- reformy ekonomické a sociální politiky

- bezpečnost a stabilita

- budoucnost financování EU

1. pol. 2005

Lucembursko

- střednědobé vyhodnocení lisabonské strategie
- revize Paktu stability a růstu
- finanční perspektiva na období let 2007-2013
- hospodářské a sociální otázky a vnitřní trh
- zemědělství a rybolov/Bezpečnost potravin
- udržitelný rozvoj
- vnější vztahy
- spravedlnost a vnitřní záležitosti

2. pol. 2004

Nizozemsko

- realizovat úspěch z rozšíření
- posílení evropské ekonomiky a redukce administrativní zátěže
- oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (Tampere II)
- budoucí finanční a rozpočtová struktura: Agenda 2007
- role EU ve světě: efektivní, koherentní a angažovaná zahraniční politika

1. pol. 2004

Irsko

- úspěšné rozšíření EU o 10 nových členských států
- Lisabonská strategie a ekonomický růst
- Unie jako prostor svobody, bezpečnosti a práva
- angažovanost EU při řešení celosvětových bezpečnostních a mírových otázek

2. pol. 2003

Itálie

- mezivládní konference (schválení textu Ústavní smlouvy pro Evropu)
- obecná agenda; institucionální záležitosti
- evropská bezpečnostní a obranná politika

1. pol. 2003

Řecko

- dokončení procesu rozšíření
- urychlení implementace lisabonské strategie
- imigrační a azylová politika
- budoucnost Evropy; výsledky jednání Konventu
- vnější vztahy; nová Evropa jako motor mezinárodní mírové spolupráce

2. pol. 2002

Dánsko

- rozšíření EU; „z Kodaně do Kodaně“
- svoboda, bezpečnost a právo
- udržitelný rozvoj
- nezávadnost a bezpečnost potravin
- globální zodpovědnost

1. pol. 2002

Španělsko

- boj proti terorismu v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
- úspěšné zavedení jednotné měny euro
- impuls Lisabonskému procesu na zasedání Evropské rady v Barceloně
- proces rozšíření Evropské unie
- vnější vztahy: více Evropy ve světě
- debata o budoucnosti Evropy

2. pol. 2001

Belgie

- prohloubení debaty o budoucnosti Evropy
- zlepšení kvality práce, boj proti chudobě a za rovné příležitosti
- vytvoření evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva
- podpora trvale udržitelného rozvoje a zlepšení životní úrovně
- rozšíření Evropské unie a posílení vnějších vztahů EU
- podpora trvale udržitelného hospodářského růstu a společné hospodářské politiky

1. pol. 2001

Švédsko

- připravit EU na blížící se rozšíření,
- plná zaměstnanosti, hospodářský růst a sociální koheze,

- životní prostředí a udržitelný rozvoj

 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster