800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Identifikace a kontrola klienta

Od 1. 9. 2008 platí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zákon přinesl některé změny v identifikaci klientů a zavedl pojem kontroly klienta.

Vybrali jsme pro Vás nejdůležitější dopady uvedeného zákona:

Identifikace klienta

Při identifikaci klienta se zpracovávají identifikační údaje fyzických a právnických osob i osob jednajících za právnické osoby. Identifikace se provádí zpravidla při osobní přítomnosti klienta a na základě platného průkazu totožnosti, případně jiných dokladů.

Kdy provádíme identifikaci klienta?

Klienty identifikujeme v těchto případech:

  • před uzavřením obchodního vztahu (např. uzavření smlouvy o účtu, vkladu na vkladní knížce, smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky apod.)
  • před uskutečněním obchodu (transakce) v hodnotě převyšující částku 1 tis. EUR nebo ekvivalentu v CZK či v jiné měně (při výběrech a vkladech v hotovosti, při bezhotovostních převodech, nákupu a prodeji šeků v uvedené výši apod.)
  • při výplatě nebo převodu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele, a to bez ohledu na jeho výši

Jaké údaje při identifikaci klienta zjišťujeme?

Při identifikaci klienta máme povinnost zjišťovat, ověřovat a zaznamenat tyto identifikační a další údaje:

  • U fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo (pokud nebylo přiděleno, pak datum narození), místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát (popřípadě orgán) který jej vydal, a dobu jeho platnosti. V případě podnikající fyzické osoby, též její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby.
  • U právnické osoby obchodní firmu nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí. U osob, které jednají jejím jménem v daném obchodu nebo které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, provádíme identifikaci zjištěním stejných údajů jako u fyzických osob.

Dále máme povinnosti zjišťovat, zda je klient politicky exponovanou osobou.

Kontrola klienta

Máme také povinnost provést tzv. kontrolu klienta. Před tím, než uzavřete obchodní vztah, uskutečníte jednotlivý obchod (transakci) v hodnotě 15 tis. EUR či vyšší (nebo ekvivalentu v Kč nebo v jiné měně) nebo než uskutečníte obchod a jste politicky exponovanou osobou, Vás požádáme o poskytnutí níže uvedených informací.

V čem kontrola klienta spočívá?

Cílem kontroly klienta je:   

  • získat informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu
  • zjistit skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba
  • získat informace potřebné pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu
  • přezkoumat zdroje peněžních prostředků

Pokud se klient odmítne podrobit identifikaci, neposkytne potřebnou součinnost při kontrole, z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta nebo v případě, že máme pochybnosti o pravdivosti poskytnutých informací nebo o pravosti předložených dokladů, jsme povinni uskutečnění obchodu nebo uzavření obchodního vztahu odmítnout.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 24.8.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,120 + 0,15%
USD 22,107 - -0,36%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster