800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Co je to předsednictví EU

Jedná se o předsedání jedné členské země v klíčovém rozhodovacím orgánu EU - Radě Evropské unie. Toto předsednictví se střídá po šesti měsících a jejich pořadí je stanoveno až do roku 2020.

Funkce a úkoly předsednictví

Hlavním úkolem členské země, která po dobu šesti měsíců předsedá Radě EU, je svolávat, vést a řídit běžnou provozní agendu v nejširším možném rozsahu, kterou má Rada předurčenou rozhodnutím svých představitelů - ministrů jednotlivých členských států odpovědných za projednávanou oblast (resp. na nejvyšší úrovni šéfů států a vlád v podobě Evropské rady). Na jednání Rady předsedající země usiluje o vytváření všeobecně přijatelných kompromisů s cílem nalézt řešení projednávaného problému.

Nejvyšší představitelé předsedající země rovněž zastupují Evropskou unii a jejím jménem jednají s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Rovněž také reprezentují Radu EU při kontaktech a jednáních s ostatními institucemi EU, zejména pak s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Kromě těchto formálních funkcí, jež vyplývají z primárního práva EU, se v rámci předsednictví realizuje řada neformálních akcí. Právě realizace doprovodného, odborného, diskusního, kongresového a konferenčního programu je další z funkcí předsednické země. Úspěšným zvládnutím těchto aktivit země prokazuje odbornou kompetenci vést a řídit tento program, organizovat jej jak na své národní půdě, tak na půdě evropských institucí, a současně i schopnost upozornit na sebe jako schopného organizátora a invenčního, přemýšlivého a tvůrčího člena EU.

Význam a priority předsednictví

Předsednictví Evropské unii není mezi členskými státy považováno za nepříjemnou povinnost plnit požadované administrativní funkce, ale naopak. Jedná se o jeden z nejdůležitějších nástrojů pro prosazování zájmů jednotlivých členských zemí EU a pro ovlivňování činnosti a chodu celé Evropské unie. Proto se země pravidelně v předsedání střídají, aby měly všechny stejnou možnost usměrňovat vývoj Unie podle vlastní představy. Předsednictví také dává jedinečnou příležitost ke zviditelnění problematiky evropské integrace v předsedající zemi a v neposlední řadě ke zvýšení prestiže předsedající země v Unii.

Předsedající členské státy na začátku svého funkčního období předkládají Radě EU i Evropskému parlamentu své programové priority, které by chtěly v průběhu svého předsednictví v Evropské unii prosadit. Tyto priority jsou zpravidla kombinací aktuálních potřeb a problémů, kterým Evropské unie v daném období čelí a které daná předsednická země považuje za důležité.

Vedle vlastního půlročního programu každé předsednické země existuje ještě "program tří předsednictví", jehož obsah je určujícím rámcem pro tři po sobě jdoucí předsednické země na období 18 měsíců. Smyslem týmového předsednictví je udržení kontinuity výkonu předsednické funkce a její koordinace. Česká republika je součástí předsednického tria společně s předchozí Francií a následujícím Švédskem.

Indie a význam předsednictví EU podle eurokomisaře Vladimíra Špidly

Význam předsednictví Evropské unii zejména pro menší státy vhodně vyjádřil evropský komisař Vladimír Špidla v rozhovoru pro dvouměsíčník Listy (Listy č. 3/2008, strana 63):

„Jednou v Indii mi velvyslanec nejmenovaného evropského státu řekl: ‘Jsem už podruhé velvyslancem v Indii a nikdy o mě nikdo nezavadil. Až když jsme se stali předsednickou zemí Evropské unie, najednou jsme měli globální význam‘. Čili je to ohromná příležitost zejména pro menší země, která mění jejich váhu.“

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster