800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

11. Ochrana Vašeho účtu

Poradíme Vám, co všechno můžete udělat pro nejlepší ochranu Vašich účtů.

Neprodleně nám oznamte ztrátu nebo odcizení Vašich osobních dokladů a nebo bezpečnostních prvků umožňujících přístup k Vašim penězům (např. hesel, PIN kódů). Můžete tak učinit buď osobně na pobočce nebo telefonicky 24 hodin denně na bezplatné lince 800207207. Ihned podnikneme všechny kroky k tomu, abychom pokud možno zamezili zneužití Vašich údajů.

Kontrolujte pravidelně  stavy na Vašich účtech i položky na výpisech. Jestliže s některou položkou nesouhlasíte, neprodleně nám to sdělte, abychom mohli vzniklou situaci řešit co nejrychleji. To, že Vaše peníze budou odcházet jen tam, kam chcete, bude nejlépe zajištěno používáním trvalých příkazů a souhlasů s inkasem.

Nezapomeňte nám neprodleně oznámit změnu Vašich identifikačních údajů, tj. změnu:

  • Vašeho příjmení
  • adresy
  • telefonního čísla
  • adresy elektronické pošty apod.

Jestliže budeme dohledávat nejasnou transakci realizovanou na Vašem účtu, bude třeba, abychom vzájemně co nejvíce spolupracovali .

  • věnujte náležitou pozornost ochraně Vašich vkladních knížek, podpisových vzorů, platebních karet, PIN a jiných bezpečnostních prvků před zneužitím jinou osobou
  • nedovolte nikomu jinému, aby používal Vaši platební kartu, neprozrazujte nikomu jinému Vaše PIN, hesla nebo jiné bezpečnostní informace, chraňte podpisový vzor před zneužitím (používejte podpisy odlišné od podpisů běžně používaných a tudíž běžně dostupných, třeba na fakturách atp.)
  • zapamatujte si bezpečnostní informace a neveďte si o nich záznamy
  • nepodávejte nikomu informace o svém účtu, nejste-li si jisti, k čemu mají být využity
  • stvrzenky o karetních transakcích nebo výpisy z účtu mějte bezpečně uloženy po nezbytnou dobu (např. pro dobu uplatnění reklamace dle obchodních podmínek daného produktu) a poté je likvidujte bezpečným způsobem, aby nemohly být zneužity

Pokud dojde ke škodě a my budeme odpovědni za její vznik, přijmeme taková opatření, abyste byli řádně a včas informováni a odškodněni. Tato povinnost může být vyloučena pouze v případě, že by se prokázalo jednání klienta, které bylo v rozporu se smluvními podmínkami anebo s platnými zákony České republiky.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 2.9.2015
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,030 = 0,00%
USD 24,035 - -0,13%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster