Vzor vyplnění platebního příkazu přeshraničního převodu

Přeshraniční převod se zavádí dnem vstupu České republiky do EU 1.5.2004.

Modrým písmem jsou na vzoru platebního příkazu přeshraničního převodu označena pole, která je nutné vyplnit následovně:

Ostatní údaje příkazu přeshraničního převodu se vyplňují podle standardu úhrady do zahraničí.

Platební příkazy znějící na částku nad 50 tis. EUR se vyplňují podle standardu platby do zahraničí.

Přeshraničním převodem ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb., zákona o platebním styku, se rozumí převod peněžních prostředků z jednoho členského státu Evropské unie (EU) nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (EHP) do jiného členského státu EU nebo státu tvořícího EHP v domácí měně kteréhokoliv členského státu EU nebo státu tvořícího EHP až do výše protihodnoty 50 tis. EUR. Protihodnota se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Evropskou centrální bankou (ECB) ke dni účinnosti příkazu k převodu (k úhradě). Státy EHP tvoří členské země EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a nově přistupující členové: Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko.