Nadace Partnerství

Od roku 2001 spolupracuje Česká spořitelna s Nadací Partnerství. V roce 2001 byla Česká spořitelna generálním partnerem projektu "Moravské vinařské stezky" (součást Greenways), v roce 2002 generálním partnerem programu Greenways - Zelené stezky a od roku 2003 se navíc stala také sponzorem celé Nadace Partnerství. Od roku 2004 převzala tuto spolupráci od České spořitelny její Nadace České spořitelny, která v dalších dvou letech úspěšně rozvíjela program Greenways a projekt Budějovické náměstí. Spolupráce bude pokračovat i v průběhu roku 2007.

Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných. Nadace dosahuje svých cílů udělováním grantů, organizováním stáží, školení, seminářů a jiných vzdělávacích modulů, vydáváním publikací, aktivním propojováním obdobných projektů doma i v zahraničí. Nadace také rozvíjí nové formy spolupráce s firemním sektorem. Cílem je zejména zvyšovat odpovědnost firem vůči životnímu prostředí.

Nadace Partnerství působí v České republice již 15 let a je součástí asociace Environmental partnership for Sustainable Development (EPSD) spolu s dalšími pěti sesterskými nadacemi v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Za dlouholetou pomoc nevládním organizacím a dalším partnerům v péči o životní prostředí a přenos nových a osvědčených modelů ochrany přírody a udržitelného rozvoje získala Nadace Partnerství v roce 2005 Cenu ministra životního prostředí.

Zelené stezky Greenways  jsou stezky a koridory využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí ale i příležitosti pro místní podnikatelské aktivity v oblasti infrastruktury a pomáhají chránit přírodu i kulturní dědictví. V roce 2002 rozhodla Evropská komise zahrnout Zelené stezky Greenways do Evropského týdne mobility, vyhlášeného od 16. do 22.září. "Den Greenways" a "Den bez aut" jsou vyjádřením touhy evropských občanů žít zdravě ve zdravém životním prostředí a využívat co nejvíce vlastních sil k pohybu na bezpečných a zelených stezkách.

Během roku se v rámci Greenways pořádají různé akce, za zmínku stojí např.:

Česká spořitelna a Nadace České spořitelny touto cestou významnou měrou pomáhá při obnově života obcí a jejich kulturního dědictví a těší ji účast na těchto projektech, které smysluplně propojují jednotlivé mikroregiony a tím jim dávají šanci lépe uspět ve větších rozvojových záměrech.