Právní upozornění

Prémiové vklady, Prémiové dluhopisy, Hypoteční zástavní listy, Dluhopisy s kombinovaným výnosem

Zdrojem informací je Česká spořitelna, a.s., (dále jen ČS). Prémiové vklady jsou vedeny u ČS. Informační materiál vyzývá ke vkladu dle předem stanovených podmínek včetně doby trvání jednotlivých Prémiových vkladů nebo k nákupu hypotečního zástavního listu, prémiového dluhopisu či dluhopisu s kombinovaným výnosem emitovaných ČS. ČS zajišťuje likviditu Prémiových vkladů, hypotečních zástavních listů, prémiového dluhopisu a dluhopisu s kombinovaným výnosem. Prémiové vklady jsou termínované vklady s proměnlivým výnosem; neoceňují se ani neobchodují. Hypoteční zástavní listy, dluhopisy s kombinovaným výnosem a Prémiové dluhopisy se oceňují podle interní metodiky banky  na základě tržních cen se započtením prodejní marže banky. Odměna osob, které se podílejí na tvorbě informačního materiálu není odvozena od obchodů ČS s tímto investičním nástrojem. Útvar, který informační materiál vytváří je organizačně i technicky oddělen od obchodních útvarů ČS.

Podílové fondy ERSTE Sparinvest, KAG

Zdrojem informací je ERSTE Sparinvest, KAG. Emitent podílových listů a správce fondu: ERSTE Sparinvest KAG. Česká spořitelna, a.s. (dále jen ČS) i Erste Sparinvest KAG jsou členy Erste Group Bank. Emitent byl předem seznámen s tímto informačním materiálem před jeho rozšířením a na základě toho nebyl materiál nijak upraven. Informační materiál vyzývá k nákupu a držení podílových listů otevřených podílových fondů společnosti ERSTE Sparinvest, KAG po doporučenou dobu, která je součástí každého materiálu. ČS je distributorem podílových listů otevřených podílových fondů ERSTE Sparinvest, KAG. Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje Zákon o Investičních fondech Nr. 532/1993 § 7 odst. 3 (§ 7 abs. 3 Investmentfondsgesetzes, BGBL (Bundesgesetzblatt) Nr. 532/1993). Odměna osob, které se podílejí na tvorbě informačního materiálu není odvozena od obchodů ČS s tímto investičním nástrojem. Útvar, který informační materiál vytváří je organizačně i technicky oddělen od obchodních útvarů ČS.