Plné moci pro investiční produkty

Při podpisu Smlouvy o obstarání koupě a prodeje cenných papírů vydávaných subjekty kolektivního investování (dále Obstaravatelská smlouva) pro tuzemské i zahraniční podílové fondy nebo Komisionářské smlouvy pro burzovní obchody můžete rovnou určit oprávněnou osobu, která má možnost provádět veškeré transakce, které jsou ke smlouvám vázány. V tomto případě není potřeba plná moc.

Přílohu ke smlouvě podepíšete rovnou na pobočce a není nutné ani notářské ověření ani přítomnost opravňované osoby. Pro zadání je třeba znát pouze číslo dokladu spolu s jeho platností a rodné číslo opravňované osoby.

Pokud při podpisu Obstaravatelské smlouvy nebo Komisionářské smlouvy neurčíte žádnou oprávněnou osobu, můžete i tak později udělit plnou moc.

Formuláře plných mocí pro různé úkony