Společenská odpovědnost - klub Donátor

Česká spořitelna se stala v roce 2003 jedním z jedenácti zakládajících subjektů Klubu firemních dárců Donátor. Jedná se o neformální seskupení firem, které se hlásí k principu společenské odpovědnosti a věnují svou podporu rozvoji občanské společnosti. Cílem klubu Donátor je definovat prostředí firemní filantropie v České republice a vymezit jeho roli v konceptu společenské odpovědnosti firem, nastavit standardy a principy firemního dárcovství a pracovat na legislativních a daňových změnách, které pozitivně ovlivní dárcovské prostředí a také zvýší motivaci dávat.

Klub Donátor byl založen pri občanském sdružení Fórum dárců, které v České republice usiluje o podporu firemní filantropie. Svou činností vytváří příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, institucionální, komunitní i firemní. V rámci sdružení se vyprofilovaly Asociace nadací Fóra dárů a Asociace nadačních fondů při Fóru dárců. Ty sdružují nadace a nadační fondy, které se přihlásily k pravidlům etického chování a podílí se na rozvoji českého nadačního prostředí. Fórum dárců je členem prestižního nadnárodního uskupení Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS). 

webové stránky Klubu Donátor [nové okno]

klub Donátor