Zdanění výnosů dosažených při obchodech s tuzemskými cennými papíry

Fyzická osoba - nepodnikatel

Kapitálový výnos

Od 1.1.2009 se na fyzické osoby, jejichž celkový podíl, přímý na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti, převyšoval 5 % v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů, nevztahuje osvobození příjmů z prodeje cenných papírů (akcie, dluhopisy, podílové listy podílového fondu a ostatní cenné papíry, se kterými se běžně obchoduje na kapitálovém trhu). U těchto prodejů platí časový test 5 let.

Dividendový (kuponový) výnos

Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitované do 31.12.2007 nepodléhají zdanění. Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných od 1.1.2008 zdanění podléhají.

Fyzická osoba - podnikatel (cenné papíry jsou zahrnuty do obchodního majetku)

Kapitálový výnos

Dividendový (kuponový) výnos

Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitované do 31.12.2007 nepodléhají zdanění. Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných od 1.1.2008 zdanění podléhají.

Právnická osoba

Kapitálový výnos

Dividendový (popř. kuponový) výnos

Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitované do 31.12.2007 nepodléhají zdanění. Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných od 1.1.2008 zdanění podléhají.