Vedení účtu Fondu rozvoje bydlení obce a služby související s jeho obsluhou

Komu je určen

Obce a města

Charakteristika a popis produktu

Vedení účtu Fondu rozvoje bydlení obce (dále jen Fondu obce), zřízeného na základě Nařízení vlády České republiky č. 396/2001 Sb. v platném znění o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytu. Pro obsluhu tohoto účtu nabízí tyto služby:

a) zřízení a vedení účtu Fondu obce
b) vedení podúčtů nebo samostatných účtů pro jednotlivé uživatele půjčky z Fondu obce
c) softwarové počítání úroků z poskytnuté půjčky
d) předávání měsíčních sestav o přijatých platbách
e) přehled o neplatičích

Výhody

Podmínky založení

 

Základní operace s produktem

 

Kdo prodává

 

Kdo poskytuje informace

 

Ceny