Cestovní pojištění k platebním kartám

Charakteristika a popis produktu

Cestovní pojištění k platebním kartám nabízíme ve 3 variantách: Comfort, Exclusive a Gold.

Myslete i na své rodinné příslušníky. Ke všem variantám pojištění můžete přikoupit připojištění Family.

Součástí cestovního pojištění je:

Varianta COMFORT EXCLUSIVE GOLD

Maximální souvislá doba pobytu

90 dní

90 dní

120 dní

Pojistné plnění

Pojistné částky (Kč)

Léčebné výlohy

1,5 mil.

2,5 mil.

3,5 mil.

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu a trvalé následky úrazu

1 mil.

1,5 mil.

1,5 mil.

Odpovědnost za škodu

200 tis.

1 mil.

2 mil.

Ztráta a poškození zavazadel

10 tis.*

20 tis.

40 tis.

Spoluúčast v Kč

500

---

---

Limit na jednu věc

3 tis.

5 tis.

40 tis.

Zpoždění zavazadel 

--- 

1,5 tis. Kč/hod.,
max. 8 tis. Kč; spoluúčast 6 hod.

3 tis. Kč/hod.,
max. 15 tis. Kč; spoluúčast 6 hod.

Zpoždění letu

---

1,5 tis. Kč/hod.,
max. 8 tis. Kč; spoluúčast 6 hod.

3 tis. Kč/hod.,
max. 15 tis. Kč; spoluúčast 6 hod.

Územní platnost Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou mimo území České republiky a mimo země trvalého pobytu držitele karty.

Asistenční služby**

Pojistné plnění

Pojistné částky (Kč) 

Repatriace

500 tis.

1,5 mil.

bez limitu

Repatriace tělesných ostatků

250 tis.

500 tis.

bez limitu

Náhrada na pořízení rakve

50 tis.

150 tis.

bez limitu

Právní pomoc

50 tis.

50 tis.

50 tis.

Autonehoda - kauce

150 tis.

150 tis.

250 tis.

Regresní řízení - právní pomoc

50 tis.

50 tis.

50 tis.

Cest. výdaje pro náhradního pracovníka na zastoupení pojištěného

---

150 tis.

250 tis.

Cest. výdaje pro rodinného příslušníka

65 tis.

150 tis.

250 tis.

Ztráta cestovních dokumentů

---

20 tis.

20 tis.

Max. limit plnění na 1 pojistnou událost v rámci asistence

500 tis.

1,5 mil.

3,5 mil.


* pouze pro držitele karty
** limity za služby nelze kumulovat s limitem léčebných výloh

Detailní informace naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění [nové okno].

Sjednejte si pojištění v kterékoli pobočce České spořitelny.

Pojištění Exclusive je automatickou součástí těchto stříbrných karet:

Pojištění Gold je automatickou součástí těchto zlatých karet:

Pojištění je poskytováno ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa.

Asistenční služby v případě vzniku pojistné události zajišťuje Global Assistance na tel. čísle +420 266 799 779.