Česká spořitelna vrací za měsíc květen všem klientům poplatky za službu SERVIS 24

Všem uživatelům služby SERVIS 24 vrátí Česká spořitelna poplatek za užívání této služby za měsíc květen jako kompenzaci za neplánované výpadky služby v tomto měsíci.

SERVIS 24 Internetbanking využívá na 800 tis. klientů. Česká spořitelna provádí ve službě průběžně úpravy tak, aby stále plně odpovídala těm nejnáročnějším požadavkům na spektrum služeb, klientský komfort a bezpečnost. Plánované úpravy provádí banka zejména v nočních hodinách a v době, kdy je služba nejméně využívána. Bohužel, v rámci úprav se občas nevyhne mimořádnému odstavení služby i během běžného provozu, což se stalo v květnu.

Vedle soustavného posilování stability služby SERVIS 24, kde klienti denně realizují miliony transakcí, na letošní rok připravuje Česká spořitelna další rozšíření funkčností služby SERVIS 24 i další posílení bezpečnosti. Novým bezpečnostním prvkem bude od poloviny června mj. zasílání autorizačních SMS zpráv. Na léto se připravuje rozšíření služby SERVIS 24 o GSM banking pro všechny klienty služby SERVIS 24. V průběhu podzimu 2005 navíc zprovozní Česká spořitelna speciální Internetbanking pro klienty z řad středních firem.

I přes nedostupnost služby SERVIS 24 mohli klienti transakce realizovat prostřednictvím kteréhokoli bankomatu České spořitelny - ty jako jediné bankomaty v České republice totiž umožňují zadávání jednorázových příkazů k úhradě prostřednictvím vaší debetní (nikoli kreditní) karty. Klienti mohli využít i služeb kterékoli pobočky. Po dobu nefunkčnosti služby SERVIS 24 provádí Česká spořitelna na pobočkách klientům služby SERVIS 24 příkazy k úhradě zdarma.