Úprava Obchodních podmínek pro vydání a používání debetních, kreditních a charge karet České spořitelny

Od 15.května 2005 dochází k úpravě Obchodních podmínek pro vydání a používání debetních, kreditních a charge karet České spořitelny. S úplným zněním nových Obchodních podmínek se můžete seznámit na  našich internetových stránkách  nebo na  pobočkách  České spořitelny.