Reakce České spořitelny na reportáž TV Nova v pořadu Na vlastní oči dne 30.11.2004

Česká spořitelna ostře protestuje proti tomu, jakým způsobem TV Nova prezentovala dne 30.11.2004 v pořadu Na vlastní oči úvěrový případ paní Hemelíkové.

TV Nova v reportáži celý případ zkreslila a zatajila řadu důležitých informací. Výsledkem je účelová reportáž, která výrazně poškodila Českou spořitelnu. Přestože TV Nova byly známy veškeré souvislosti případu, nedala prostor pro relevantní vyjádření banky a účelově zařadila výroky tiskové mluvčí. Česká spořitelna zvažuje právní kroky proti TV Nova pro poškozování dobrého jména.

Stručná faktografická rekapitulace případu, kterou měla k dispozici redaktorka i šéfredaktor před odvysíláním pořadu:

1. Česká spořitelna poskytla fyzické osobě JUDr. Hemelíkové dlouhodobý úvěr ve výši 11 mil. Kč na základě úvěrové smlouvy ze dne 15.3.1993. Tuto smlouvu podepsal zástupce České spořitelny, JUDr. Hemelíková a pí. Zuzana Hofmanová, která byla ručitelkou. V této smlouvě je uvedeno, že její součástí jsou zástavní smlouvy zástavce Zuzany Hofmanové a JUDr. Hemelíkové.

2. Celková výše čerpání úvěru byla 10 mil. Kč (omlouváme se za mylně uvedenou částku v reportáži). Pohledávka nikdy nebyla splácena dle podmínek úvěrové smlouvy a nikdy nebyla splacena.

3. Dne 12.5.1995 podala Česká spořitelna ke Krajskému obchodnímu soudu v Praze Návrh na vydání platebního rozkazu na žalované JUDr. Hemelíkovou a Zuzanu Hofmanovou na částku 12 237 320 Kč s příslušenstvím.

4. Platební rozkaz byl vydán Krajským obchodním soudem v Praze dne 24.10.1995. Ze strany žalovaných byl proti tomuto platebnímu rozkazu podán odpor.

5. Soudní řízení skončilo rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 28.6.1999 a bylo vykonatelné. Žalovaná strana se s rozhodnutím soudu nespokojila a vedla další soudní pře – dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR. Všechny pře však pro JUDr. Hemelíkovou skončily neúspěšně .

6. Dne 22.4.2002 rozhodl soud o nařízení exekuce na veškerý majetek povinné Zuzaně Hofmanové a toto exekuční řízení probíhá dosud.

7. Dne 12.3.2003 se JUDr. Hemelíková domáhala u Obvodního soudu pro Prahu 10 určení trvání zástavního práva, soud žalobu zamítl rozsudkem ze dne 25.5.2004.

8. JUDr. Hemelíková podala odvolání proti usnesení o rozvrhu výtěžku dražby nemovitosti a stále běží dovolání JUDr. Hemelíkové proti usnesení o nařízení exekuce.

9. Paní Hemelíková svůj dluh nesplácela a nikdy nesplatila. Nechávala na úvěru růst sankční úroky. Teprve ve chvíli, kdy do věci vstoupil soud, začala se více zajímat. Svůj závazek vůči České spořitelně ručitelka, paní Hofmanová, u soudu přijala. Nyní je již věc v rukou soudu a exekutora, který vymáhá dlužnou částku. O změně postupu by musel rozhodnout soud.

10. Pokud jde o pravost smluv: v 90. letech nebylo běžné, aby byly smlouvy připravené elektronicky. Standardně se tedy do předtištěného formuláře údaje vypisovaly psacím strojem. Posudek soudního znalce, kterým paní Hemelíková v případu operovala, potvrdil pouze to, že údaje byly vypsány dodatečně, nikoli to, že byla smlouva zfalšována. Pokud měla klientka pochybnosti o pravosti smluv, měla se již dávno obrátit na orgány činné v trestním řízení. Je velmi podivné, že tak neučinila. Česká spořitelna nikdy nefalšovala a nefalšuje smlouvy.


Klára Gajdušková
Tisková mluvčí České spořitelny, a.s.