Omezení plateb v hotovosti

Zákon č. 254/2004 Sb., Zákon o omezení plateb v hotovosti určuje, kdy jsou fyzické a právnické osoby povinny provádět platby překračující limit 15 tis. EUR pouze bezhotovostně prostřednictvím banky nebo pobočky zahraniční banky, nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu na účet banky a dále upravuje kontrolu dodržování této povinnosti.

V souvislosti s omezením možnosti používat hotovostních úhrad dle výše uvedeného zákona nabízí Česká spořitelna svým klientům alternativní způsob úhrady: bankovní šek s doložkou "jen k zúčtování".

Bankovní šek je bezpečný nástroj bezhotovostního platebního styku, který lze použít v případech, když:

Bankovní šek je vystaven bankou k tíži účtu klienta (plátce).

Vystavením bankovního šeku k zúčtování banka přebírá závazek uhradit částku oprávněnému příjemci úhrady v okamžiku předložení šeku k proplacení.

V případě ztráty či odcizení šeku je bankovní šek k zúčtování možné odvolat či provést zákaz jeho výplaty a zamezit tím vyplacení šeku neoprávněnému příjemci.

Doložka "Jen k zúčtování" znamená, že bankovní šek je možné příjemci vyplatit pouze připsáním částky ve prospěch účtu.