Používání čísla účtu ve formátu IBAN v zahraničním platebním styku

  Informace o používání IBAN

  Česká spořitelna upozorňuje své klienty na povinnost uvádět při úhradách do zemí Evropské unie (EU) a ostatních zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP)* číslo běžného účtu příjemce úhrady ve tvaru IBAN (International Bank Account Number). Toto číslo jednoznačně identifikuje účet příjemce.

  Co je IBAN?

  IBAN je mezinárodně standardizovaným formátem čísel účtů. Formát IBAN stávající číslo účtu nemění, pouze ho převádí do mezinárodně standardizované struktury.

  Jak zjistím IBAN svého  účtu?

  IBAN Vašeho účtu je uveden:

  Ve kterých zemích se IBAN používá?

  IBAN formát se používá ve všech zemích EU/EHP* a  některých dalších zemích (např . Švýcarsko, Turecko, Chorvatsko, Tunisko). Podrobný přehled zemí, které používají formát IBAN, naleznete v příloze této informace. U úhrad do těchto zemí uveďte číslo účtu příjemce na platebním příkazu ve formátu IBAN. U úhrad do ostatních zemí  uveďte číslo účtu příjemce v běžném formátu.   

  Jaký byl cíl zavedení čísel účtů ve struktuře IBAN ?

  Hlavním cílem zavedení účtů ve struktuře IBAN je zjednodušení transakcí a zautomatizování zpracování transakcí.  Číslo účtu ve struktuře IBAN obsahuje veškeré nezbytné informace pro správné směrování platebního příkazu a je jedním z kroků umožňujících provádění přeshraničních plateb v rámci EU/EHP v režimu automatizovaného zpracování.

  Jaká je struktura čísla účtu IBAN?

  Pro každou zemi je struktura účtu IBAN definována samostatně (tj. v každé zemi má IBAN různou délku). Přehled struktur čísel účtů ve formátu IBAN naleznete v příloze této informace.

  Obecně může mít číslo účtu ve formátu IBAN max. 34 znaků (0-9, A-Z) a skládá se z následujících komponentů:

  Výpočet čísla účtu ve struktuře IBAN se provádí podle pravidla modulo 97. Proces výpočtu je stanovený podle kódu ISO 7064. Výpočet však nikdy neprovádějte sami a o sdělení IBAN Vašeho účtu požádejte ČS, a.s.

  Příklady účtů ve struktuře IBAN

  Země BE - Belgie FR - Francie
  Číslo účtu 510-0075470-61 20041 01005 0500013M026 06
  Elektronický formát BE62510007547061 FR1420041010050500013M02606
  Písemný formát BE62 5100 0754 7061 FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606


  Jaká je struktura IBAN v České republice?

  IBAN pro Českou republiku se skládá z 24 alfanumerických znaků. Více informací naleznete na stránkách ČNB [nové okno].

   U kterých úhrad mám uvádět  číslo účtu příjemce ve formátu IBAN?

  Číslo účtu ve formátu IBAN uvádějte u každé úhrady ve prospěch účtu příjemce ze země, která používá formát IBAN. Seznam těchto zemí naleznete v příloze této informace.

  Jak zadat IBAN do platebního příkazu?

  Písemný platební příkaz - číslo účtu ve formátu IBAN se uvádí v poli "Číslo účtu příjemce/Beneficiary Acc. No.". Z důvodu lepší čitelnosti je vhodné zadat číslo účtu ve skupinách po 4 znacích oddělených mezerou - například BE62 5100 0754 7061.

  Elektronický platební příkaz (příkaz odeslaný prostřednictvím služeb přímého bankovnictví Homebanking MultiCash, Servis 24 a Business 24) – číslo účtu ve formátu IBAN se uvádí v poli  “Číslo účtu příjemce“ bez mezer – například BE62510007547061.  Při  provádění úhrad prostřednictvím přímého bankovnictví  je možné využít kontrolu správnosti Vámi uvedeného čísla účtu ve formátu IBAN. Tuto funkčnost aktivujete označením zaškrtávacího boxu "IBAN". V případě, že  box neoznačíte, kontrola čísla účtu neproběhne, přestože uvedete číslo účtu ve formátu IBAN.

  Jaké jsou negativní dopady, pokud na platebním příkazu neuvedu číslo účtu příjemce ve struktuře IBAN?

  Pokud u úhrad do zemí EU/EHP* neuvedete číslo účtu příjemce ve struktuře IBAN, vystavujete se nebezpečí, že veškeré případné dodatečné poplatky budou zahraničními bankami přeúčtovány k tíži Vašeho účtu. Zároveň může dojít i ke zpoždění připsání úhrady ze strany banky příjemce nebo vrácení úhrady touto bankou (klient v tomto případě nese nejen riziko vrácení úhrady snížené o poplatky zahraničních bank ale i riziko kurzovních rozdílů).

  Mám předat číslo účtu ve formátu IBAN svým obchodním partnerům?

  Ano, pokud očekáváte úhradu ze zahraničí, sdělte svému obchodnímu partnerovi (plátci) číslo účtu  ve formátu IBAN. Zároveň s tímto údajem sdělte plátci i BIC** České spořitelny,  který je GIBACZPX. Banky uvedení těchto údajů  na platebním příkazu požadují za účelem hladkého provedení úhrady.

  *Země EU, EHP:

  EU - Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko , Estonsko, Francie včetně zámořských území, Kypr, Finsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko,  Velká Británie

  EHP  - členské země EU a Norsko, Island, Lichtenštejnsko

  **Jedinečný kód, který jednoznačně identifikuje finanční instituci. Může mít 8 nebo 11 znaků.


  PŘEHLED ZEMÍ  POUŽÍVAJÍCÍCH FORMÁT IBAN A PŘÍKLADY STRUKTUR ÚČTŮ IBAN