Základní informace

Česká spořitelna, a. s.

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Česká republika

IČ: 45244782

Swift: GIBA CZ PX

Kontakt

Telefon: 956 711 111

Informační linka: 800 207 207

E-mail: csas@csas.cz

Internet: www.csas.cz

Rating České spořitelny k 31. 12. 2014

Ratingová agentura Dlouhodobý rating Krátkodobý rating Výhled
Fitch A F1 negativní
Moody's A2 Prime-1 negativní
Standard & Poor's A- A-2 negativní
Popis

Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. V roce 2015 slavíme 190 let od svého založení. Jsme moderní bankou orientovanou na drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Máme nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. S počtem klientů přesahujícím 5 milionu jsme největší bankou v České republice.

Náš podíl na fungování českého bankovního trhu je výrazný. Navíc, od roku 2000 se můžeme opřít o silné zázemí středoevropské finanční skupiny Erste Bank. Naším společným cílem je nabídnout klientům přesně takové služby, jaké potřebují. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.

Naše banka vznikla roku 1825, aby pomáhala lidem stát na vlastních nohou, a k tomu se hrdě hlásíme i dnes. Vzděláváme ke konkurenceschopnosti: každý rok podporujeme vzdělávání zhruba 10 miliony Kč. Od roku 2012 navíc prostřednictvím Nadace Depositum Bonum, usilujeme o zkvalitnění výuky přírodovědných a technických oborů. Díky Nadaci České spořitelny jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací. Boříme bariéry nejen na cestě k našim službám; za rok 2014 jsme například více než zdvojnásobili počet bankomatů uzpůsobených pro nevidomé.

Struktura akcionářů České spořitelny k 31. 12. 2014

Graph 1 Graph 2 Graph note
Zpátky na Představenstvo

Daniel Heler

Člen představenstva

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty zahraničního obchodu. V průběhu dalších let absolvoval stáže u J. P. Morgana, Goldmana Sachse, S. Montaguho, UBS, N. M. Rothschilda, Shearsona a Bayerische Hypobank. Absolvoval rovněž řadu kurzů zaměřených na globální bankovnictví, profitabilitu v bankovnictví, strategie retail bankovnictví, treasury a risk management. V bankovnictví pracuje od roku 1983. Nejdříve působil na různých pozicích v oddělení devizových a peněžních trhů a v roce 1990 se stal ředitelem odboru finančních trhů Československé obchodní banky Praha. V roce 1992 byl jmenován treasurerem a členem představenstva Crédit Lyonnais Bank Praha. V roce 1998 byl jmenován členem představenstva Erste Bank Sparkassen (CR) odpovědným za finanční trhy. V roce 1999 se stal místopředsedou představenstva Erste Bank Sparkassen (CR).

Od 1. července 2000 je členem představenstva České spořitelny s odpovědností za správu aktiv a investiční produkty drobného bankovnictví, korporátní financování a investiční bankovnictví, treasury obchodování a prodej, kapitálové trhy, řízení bilance, finanční instituce a korespondenční bankovnictví. Od 1. ledna 2011 je pan Heler odpovědný také za firemní klientelu, realitní obchody, komunální financování a financování obchodů.

Karel Mourek

Člen představenstva

Pan Mourek je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze. Na univerzitě Thunderbird v USA získal titul MBA. Svou profesní dráhu zahájil v r. 1992 v Creditanstalt, později v Bank Austria Creditanstalt Czech Republic v divizi korporátních klientů. V letech 2001-2011 pracoval v České spořitelně, kde řídil komerční centra. Od roku 2011 do července 2013 působil v Erste Group Immorent na pozici člena představenstva zodpovědného za Risk management.

Pan Mourek je od 1. srpna 2013 členem představenstva České spořitelny. Je zodpovědný za řízení rizik.

Tomáš Salomon

Člen představenstva

Pan Salomon je absolventem fakulty ekonomiky služeb a cestovního ruchu vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Bankovní kariéru zahájil v roce 1997 v GE Capital Multiservis, kde v závěru působil jako předseda představenstva a generální ředitel. V roce 2000 byl jmenován ředitelem retailového bankovnictví a členem představenstva GE Capital Bank s odpovědností za obchod a marketing.

V letech 2004-2007 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Poštovej banky a.s. na Slovensku. V období 2008 až 2012 se věnoval privátním investičním projektům a inicioval projekt pro vznik platformy na realizaci mobilních plateb v České republice, podílel se na založení společnosti Mopet CZ. Zde působil jako člen představenstva a generální ředitel. V roce 2013 začal pracovat ve Slovenskej sporiteľne, kde byl později jmenován členem představenstva zodpovědným za retail.

Od 1.1.2015 je pan Salomon členem představenstva České spořitelny odpovědným za retailové bankovnictví.

Pavel Kysilka

Předseda představenstva

Pavel Kysilka je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty ekonomiky a v roce 1986 zde absolvoval interní vědeckou aspiranturu. Během let 1986–1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV. V letech 1990–1991 pracoval Pavel Kysilka jako hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával různé posty až po post výkonného guvernéra v České národní bance, kde také řídil rozdělení československé měny v roce 1993. Současně v letech 1994–1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické. Před příchodem do České spořitelny působil Pavel Kysilka v Erste Bank Sparkassen (CR) v Praze jako výkonný ředitel pro oblast IT, organizace, lidských zdrojů a služeb. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom a člen širšího vedení banky – Senior Management Teamu.

Pavel Kysilka byl dne 5. října 2004 dozorčí radou České spořitelny zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2011 vykonává funkci předsedy představenstva.

Wolfgang Schopf

Člen představenstva

Pan Schopf po ukončení gymnázia a absolvování obchodní akademie začal v roce 1980 svoji profesní dráhu v Girocentrale a Bank der österrechische Sparkassen AG, kde byl zodpovědný za účetnictví a reporting. Od roku 1997 pracoval v Erste Bank jako vedoucí účetnictví. V roce 2004 se v Erste Group Bank stal ředitelem divize Kontrollingu, později řídil Performance Management program. Tyto pozice zastával do konce svého působení v Erste Group Bank do července 2013.

Pan Schopf je od srpna 2013 místopředsedou představenstva České spořitelny. Je zodpovědný za finanční řízení.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Pavel Kysilka

předseda představenstva České spořitelny

Vážené dámy a pánové,
akcionáři a kolegové,

Rok 2014 byl z makroekonomického pohledu ve znamení mírného oživení a zvyšující se důvěry domácností, z čehož těžila také Česká spořitelna jako jedna z klíčových bank české ekonomiky. Nejsilnějším trendem v bankovnictví byly v uplynulém roce nové technologie a stále náročnější klienti profitující z vysoce konkurenčního bankovního prostředí v České republice.

S náročností klientů souvisí nutnost zavádění technologických novinek, v čemž neustále pokračujeme. Česká spořitelna umožňuje od března 2014 svým klientům jako jediná banka na českém trhu platit složenky a faktury v bankomatech pomocí QR kódů. Získali jsme ocenění Česká inovace za funkci umožňující nabíjení Plzeňské karty pro regionální dopravu v našich bankomatech. Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. města Prahy jsme spustili pilotní provoz nové generace bezkontaktních automatů na jízdenky. Významně jsme také zlepšili bezpečnost karetních plateb na internetu spuštěním služby 3D Secure, která každou internetovou transakci potvrzuje SMS kódem. Prostřednictvím mobilní aplikace Lístkomat ČS se klienti mohou jednoduše objednat na konkrétní čas k návštěvě jakékoliv pobočky. Za velmi inovativní projekt prodeje hypotečních úvěrů prostřednictvím Facebooku získala Česká spořitelna cenu FLEMA Media Awards za nejlepší využití digitálních médií.

Jako první banka na trhu přišla Česká spořitelna se speciální mobilní aplikací BUSINESS 24 Mobilní banka pro korporátní klienty. Široká nabídka služeb a produktů v internetovém bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 je obecně velmi silnou stránkou České spořitelny, a to se projevuje i ve zvyšujícím se počtu uživatelů.

Technologické novinky se týkají také samotných poboček. V srpnu jsme otevřeli experimentální pobočku v Plzni - Lochotíně, která má zlepšit obslužný model klientů, rozšířit samoobslužná zařízení pro běžné bankovní operace a zlepšit kvalitu poskytovaného poradenství. V září Česká spořitelna rozšířila do dalších měst službu videobankéř, který klientům pomůže s vyřízením jednoduchých bankovních operací. Velmi významným krokem bylo spuštění osobního bankovnictví pod značkou BLUE, zacílené na movitější klienty. Je navrženo tak, aby pomáhalo klientovi řešit jeho finanční potřeby v každé fázi života, od začátku produktivního věku až do penze.

Česká spořitelna se snaží být společensky odpovědnou organizací a v souladu s tím rozvíjí řadu charitativních a dobročinných projektů. Prostřednictvím Nadace České spořitelny jsme v roce 2014 rozdělili více než 17 milionů korun mezi 57 projektů zaměřených na pomoc lidem na okraji společnosti a v tísni. Pokračují také úpravy poboček České spořitelny, aby je mohli bez problémů navštěvovat handicapovaní klienti, nebo uzpůsobujeme bankomaty pro obsluhu nevidomými klienty. Potvrdilo se, že společenská angažovanost nespočívá jen ve finančním dárcovství, ale i v dobrovolnictví a přímém zapojení zaměstnanců firmy, kteří jsou v této oblasti stále aktivnější. Úspěšnost a správné nasměrování našich aktivit se odráží v získaném titulu Banka bez bariér 2014 v národně uznávané soutěži Fincentrum. Je třeba zmínit také aktivity druhé nadace České spořitelny, Nadace Depositum Bonum, která se věnuje zkvalitnění výuky v českých školách a její projekt Elixír do škol podporuje atraktivitu technických předmětů. V jeho rámci v ČR vzniklo 21 regionálních center, kde mohou učitelé sdílet nápady a zdarma si zapůjčit speciální vyučovací pomůcky.

Výčet všech ocenění, které Česká spořitelna v roce 2014 získala, je rozsáhlý a ceníme si všech stejnou měrou. Nedá mi nezmínit osmý titul Banka roku 2014 udělovaný odborným časopisem The Banker, Nejdůvěryhodnější banka roku 2014 udělovaný odborným portálem Fincentrum (ten jsme získali již pojedenácté) nebo titul TOP zaměstnavatel v kategorii bankovnictví a pojišťovnictví vyhlašovaný Českou studentskou unií.

Zmíněných úspěchů dosáhla Česká spořitelna díky vynikající práci svých zaměstnanců, za což jim patří velké díky. Je to také výsledkem dlouhodobě odpovědného modelu úvěrování a efektivního řízení nákladů. Dlouhodobě stabilní systém nám dovolí pokračovat v našem rozvoji i v budoucnu a důstojně tak oslavit 190. výročí od založení přímého předchůdce dnešní České spořitelny, které připadá na rok 2015.

Pavel Kysilka, předseda představenstva České spořitelny

Finanční ukazatele

Bilanční ukazatele

mil. Kč 2014 2013 2012 2011 2010
Bilanční suma 902 589 968 723 920 403 892 598 881 629
Pohledávky za bankami 38 533 75 348 65 320 77 433 175 101
Pohledávky za klienty, čisté 500 039 489 194 470 859 465 576 440 852
Cenné papíry 256 565 267 788 296 719 254 790 180 352
Závazky k bankám 54 570 73 036 44 344 52 862 52 459
Závazky ke klientům 671 565 713 977 688 624 658 016 661 513
Vlastní kapitál náležející akcionářům 107 809 100 660 93 190 79 810 70 780

Ukazatele z výkazu o zisku

mil. Kč 2014 2013 2012 2011 2010
Čistý úrokový výnos 26 673 27 252 29 657 31 244 30 250
Čisté přijmy z poplatků a provizí 11 306 11 294 11 763 12 381 12 167
Provizní výnosy 41 139 41 609 43 575 44 073 45 421
Provozní náklady -18 234 -18 743 -18 259 -18 424 -18 677
Provozní zisk 22 905 22 866 25 316 25 649 26 744
Čistý zisk náležející akcionářům 15 071 15 588 16 612 13 638 12 052

Základní poměrové ukazatele

  2014 2013 2012 2011 2010
ROE 14,5 % 16,2 % 19,3 % 18,2 % 18,2 %
ROA 1,7 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 1,3 %
Provozní náklady/provozní výnosy 44,3 % 45,0 % 41,9 % 41,8 % 41,1 %
Neúrokové výnosy/provozní výnosy 35,2 % 34,5 % 31,9 % 29,1 % 33,4 %
Čistá úroková marže k úročeným aktivům 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,9 % 3,8 %
Klientské pohledávky/klientské závazky 73,5 % 67,3 % 69,4 % 73,5 % 69,5 %
Individuální kapitálová přiměřenost 17,7 % 17,7 % 16,0 % 13,1 % 13,9 %

Základní ukazatele obchodní činnosti

Počet 2014 2013 2012 2011 2010
- pracovníků (průměrný) 10 471 10 651 10 760 10 556 10 744
- poboček České spořitelny 644 653 658 654 667
- klientů 5 034 590 5 258 892 5 297 398 5 202 572 5 265 097
- osobních účtů 2 534 094 2 379 625 2 294 577 2 264 722 2 101 646
- aktivních karet 3 144 314 3 233 725 3 178 184 3 174 161 3 229 866
  z toho: kreditních karet 289 722 319 271 347 834 392 205 441 989
- aktivních uživatelů SERVICE 24 a BUSINESS 24 1 759 644 1 591 355 1 475 517 1 409 933 1 318 537
- bankomatů a platbomatů 1 561 1 530 1 466 1 413 1 312

Výsledky činnosti banky

Souhrnná zpráva finanční skupiny České spořitelny za rok 2014

Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé historii i v nesnadném prostředí trvale nízkých úrok ových sazeb a vysoce konkurenčního prostředí. Rok 2014 byl výjimečný nejenom velikostí čistého zisku, ale také celou řadou malých i velkých úspěchů v různých oblastech bankovního podnikání.

Nejvýznamnější událostí podzimu bylo pro Českou spořitelnu a její klienty spuštění služby osobního bankovnictví pod značkou BLUE. V průběhu roku přibyly nové unikátní retailové produkty a nástroje, jako jsou například půjčka 5+5, Dobrá rada nebo Videobankéř. V plzeňském Lochotíně odstartovala laboratorní pobočka, jejímž cílem je v reálném provozu testovat nový obslužný model, rozšířit samoobslužná zařízení pro rutinní bankovní operace a zlepšit kvalitu poskytovaného poradenství. Jako první banka v České republice představila Česká spořitelna v lednu 2014 prodej hypoték přes Facebook a tento úspěšný prodej zopakovala také v červnu 2014. V prostředí nízkých úrokových sazeb dokáže Česká spořitelna úspěšně nabídnout klientům široký vějíř investičních nástrojů v čele s podílovými fondy a přinést zajímavý výnos.

Česká spořitelna rozvíjí IT prostředí, které umožňuje spouštět nové, zajímavé aplikace pro klienty, jako například BUSINESS 24 mobilní aplikaci pro firemní klienty a Lístkomat, díky kterému si klienti mohou sjednávat schůzky na pobočkách nebo si rovnou vyzvednout virtuální pořadový lístek. Česká spořitelna se také intenzivně připravuje na bezpapírové fungování.

České spořitelně se daří v důležitých transakcích a obchodech komerčního bankovnictví, jako jsou např. dluhopisové emise českých korporací Net4Gas či Pegas Nonwowens, přičemž Net4Gas byla největší korunová emise korporátních dluhopisů za poslední desetiletí. Banka úspěšně rozvíjí program TOP INOVACE, který je zaměřen na financování inovativních projektů a rozvojových aktivit firem a využívá výhodných programů Evropské investiční banky nebo Evropského investičního fondu. Ve spolupráci s mateřskou Erste Group bank úspěšně realizovala primární nabídku akcií (IPO) společnosti Pivovary Lobkowicz Group. Jednalo se o zásadní transakci na českém kapitálovém trhu, potvrzující roli České spořitelny jako největšího manažera akciových emisí v České republice. Česká spořitelna spoluaranžovala dlouhodobé klubové financování pro skupinu Škoda Transportation, předního evropského výrobce dopravních prostředků.

Česká spořitelna přistupuje disciplinovaně ke svým provozním nákladům, které klesají šestým rokem po sobě. Česká spořitelna získala prestižní ocenění Banka roku udílené časopisem The Banker z mediální skupiny Financial Times, jde již o osmé prvenství v soutěži. Odborná porota soutěže Best Innovator 2014 společnosti A.T. Kearney ocenila přístup České spořitelny k inovacím a vyhlásila ji „Největším překvapením soutěže“.

A v neposlední řadě je Česká spořitelna vnímavá ke své sociální zodpovědnosti vůči společnosti, ať už se jedná o vzdělávací aktivity Nadace Depositum Bonum, Cenu Floccus Nadace České spořitelny nebo zisk ocenění Banka bez bariér.

Výkaz zisku a ztráty

K 31. prosinci 2014 vykázala Česká spořitelna podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví konsolidovaný čistý zisk po menšinových podílech ve výši 15,1 mld. Kč. V porovnání s rokem 2013, kdy čistý zisk činil 15,6 mld. Kč, se hospodářský výsledek snížil o 3 %. Čistý zisk se sice snížil, přesto se jedná o jeden z neziskovějších roků v historii České spořitelny. Provozní výsledek vyjadřující sílu banky generovat zisk zůstal stabilní na úrovni 22,9 mld. Kč.

Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu (ROE) se snížil na 14,5 %, a to díky nárůstu vlastního kapitálu a vlivem sníženého zisku. Ukazatel výnosnosti aktiv (ROA) se vzhledem k poklesu bilanční sumy zvýšil na 1,7 %. V roce 2013 tyto hodnoty činily 16,2 % resp. 1,6 %. Zisk před zdaněním a menšinovými podíly (hrubý zisk) se meziročně snížil o 4 % na 18,7 mld. Kč.

Graph-3

Konsolidované výsledky jsou ovlivněny zejména snížením čistého úrokového výnosu, pozitivním dopadem vyplývajícím z pokračujícího poklesu provozních nákladů, zvýšením zisků z obchodních operací a snížením ostatního provozního výsledku.

Celkové provozní výnosy zahrnující čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací, dividendové výnosy a výnosy z pronájmu majetku se mírně snížily o 1 % na 41,1 mld. Kč. Podíl neúrokových výnosů na celkových provozních výnosech se zvýšil, nyní představuje 35 %.

Největší podíl na provozních výnosech má tradičně čistý úrokový výnos. Úrokové sazby jsou dlouhodobě na historicky nejnižších úrovních, a proto ani růst objemu klientských úvěrů nepřevážil další pokles čistého úrokového výnosu o 2 % na 26,7 mld. Kč. Druhou nejvýznamnější položkou jsou úrokové výnosy z dluhových cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti, které se rovněž snížily. Důvodem je splacení dluhopisů s vyšším úrokovým výnosem v průběhu let 2013 a 2014. Na straně úrokových nákladů se České spořitelně podařilo snížit úrokové náklady z vlastních emitovaných dluhopisů, díky poklesu jejich objemu, a z vkladů.

Image

Čisté výnosy z poplatků a provizí, jako další podstatná součást provozních výnosů, se vyvíjely stabilně. Za rok 2014 dosáhly výše 11,3 mld. Kč. Pozitivní vývoj zaznamenaly především čisté příjmy z poplatků a provizí z operací s cennými papíry a za správu majetku klientů, zejména díky zvýšeným investicím klientů do investičních nebo penzijních fondů. Dařilo se rovněž prodejům pojistných produktů. Meziroční pokles čistých výnosů z platebního styku a úvěrových činností je ovlivněn klesajícími cenami finančních služeb s tím, jak klienti stále více využívají internetové bankovnictví a zvýhodněné programy a produkty. Přestože se počty a objemy karetních operací rok od roku zvyšují (např. za rok 2014 vzrostl objem karetních transakcí provedených kartami České spořitelny o dalších 9 %), příjmy z nich tomu adekvátně nerostou, zejména vzhledem k vyšším poplatkům placeným karetním asociacím. Právě čisté výnosy z platebního styku se na celkových čistých příjmech z poplatků a provizí podílejí více než jednou polovinou.

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou meziročně vzrostl o 5 % na 2,3 mld. Kč. Za úspěšným výsledkem stojí především zisky z obchodních operací s cennými papíry, zejména z jejich prodejů, a výsledek z aktiv oceňovaných reálnou hodnotou. Na druhé straně se snížily zisky z derivátových a cizoměnových operací.

Výnosy z pronájmu, zahrnující především výnosy z pronájmu investičního majetku a dividendové výnosy z akcií v držení České spořitelny, si udržují stabilní úroveň a do celkových provozních výnosů přispívají dohromady 0,8 mld. Kč.

Důsledná nákladová disciplína se odrazila v dalším poklesu provozních nákladů o 3 % na 18,2 mld. Kč, v absolutním vyjádření to představuje téměř 0,5 mld. Kč. Česká spořitelna tak kontinuálně snižuje své provozní náklady šest let po sobě. Provozní náklady zahrnují náklady na zaměstnance, ostatní správní náklady, odpisy majetku a nově také příspěvek do Fondu pojištění vkladů. Zaměstnanecké náklady poklesly o 4 % na 8,6 mld. Kč zejména v souvislosti se snižováním počtu zaměstnanců v roce 2013. Zaměstnanecké náklady představují téměř polovinu všeobecných správních nákladů. Ostatní správní náklady se podařilo snížit o 2 % na 7,3 mld. Kč, kde poklesly zejména náklady na kancelářské prostory a na obchodní operace, což představuje např. spotřebu materiálu, náklady na peněžní oběh, výrobu čipových karet, apod. Rovněž poklesly náklady na reklamu, marketing a poradenské služby. Za snižováním nákladů stojí zejména nová dodavatelská výběrová řízení a nastavení procesů v bance, které vedou ke zefektivnění činností. Naopak vzhledem k nutnosti realizace projektů, které byly vyvolány požadavky regulatorních orgánů, se zvýšily náklady na informační technologie. Rovněž se zvýšil zákonný příspěvek do Fondu pojištění vkladů. Dlouhodobý pokles zaznamenávají také odpisy hmotného a nehmotného majetku. V porovnání s rokem 2013 se mírně snížily o 1 % na 2,3 mld. Kč díky nižším odpisům hmotného majetku v oblasti nemovitostí a hardwaru.

Image

Výkaz o finanční pozici

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. prosinci 2014 výše 902,6 mld. Kč, což představuje v meziročním srovnání snížení o 7 %. Výrazný pokles byl způsoben dekonsolidací Transformovaného fondu ČSPS v objemu 50,7 mld. Kč. Bez tohoto vlivu by se bilanční suma snížila pouze o 2 %.

V meziročním srovnání také došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům a portfolio realizovatelných finančních aktiv. Snížil se objem mezibankovních pohledávek včetně vkladů u ČNB a portfolia finančních aktiv k obchodování. Na pasivní straně bilance se bez vlivu Transformovaného fondu ČSPS mírně zvýšily vklady klientů a objem vlastního kapitálu. Snížil se objem mezibankovních depozit a vlastních emitovaných cenných papírů.

Graph-3

Aktiva

Nejvýznamnější položkou aktivních obchodů, která generuje největší část provozních výnosů, jsou klientské úvěrové obchody. Celkový čistý objem úvěrů a jiných pohledávek za klienty se za rok 2014 zvýšil o 2 % na 500,0 mld. Kč, především zásluhou nárůstu hypotečních úvěrů.

Vzhledem k nárůstu úvěrů a snížení vkladů vlivem dekonsolidace Transformovaného fondu ČSPS se podíl čistých klientských úvěrů v poměru ke klientským vkladům zvýšil na 73,5 % z 67,3 %. Bez vlivu Transformovaného fondu ČSPS by podíl v roce 2013 představoval 72,3 %. Na všech aktivních obchodech se čisté klientské úvěry podílejí 55 %.

Graph-3

Objem čistých úvěrů poskytnutých domácnostem a společenství vlastníků jednotek (SVJ) dosáhl výše 285,7 mld. Kč, což znamená, že ve srovnání s předchozím obdobím činil jejich celkový nárůst 4 %, tj. 11,2 mld. Kč. Především pokračují úspěšné roky v poskytování hypotečních úvěrů. Výrazně nízké úrokové sazby, příznivá situace na trhu s nemovitostmi a zejména aktivní úvěrová politika České spořitelny vyústily v nárůst hrubého portfolia hypotečních úvěrů domácnostem o 8 % na 167,2 mld. Kč. V absolutním vyjádření se portfolio zvýšilo o 12,1 mld. Kč.

Přestože se poptávka po spotřebitelských úvěrech zvolna zvyšuje, tak stále ještě nepřevažuje nad objemem splácení a proto se jejich celkový hrubý objem v bilanci banky (včetně kontokorentů a kreditních karet) v meziročním porovnání snížil o 5 % na 66,2 mld. Kč. Nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů se promítají do sníženého zájmu o úvěry ze stavebního spoření, které se v porovnání s rokem 2013 snížily o 3 % na 35,3 mld. Kč (čistá hodnota).

Graph-3

Čisté konsolidované úvěry firmám a korporátním klientům se v porovnání s rokem 2013 vyvíjely stabilně, celkový objem představuje 194,0 mld. Kč, což značí mírné snížení o necelé 1 %. Nejpříznivěji se vyvíjely korporátní hypoteční úvěry, dařilo se také oběma leasingovým dceřiným společnostem České spořitelny sAutoleasingu a Erste leasingu.

Poměrně výrazný nárůst zaznamenaly úvěry poskytnuté vládním institucím a komunálním klientům, jejich celková čistá hodnota se v meziročním porovnání zvýšila o 5 % na úroveň 20,4 mld. Kč.

Kvalita úvěrového portfolia se v roce 2014 opět zlepšila, podíl rizikových úvěrů na celkových klientských úvěrech se meziročně snížil ze 4,6 % na 4,4 %. Rizikový profil úvěrového portfolia zlepšuje mimo jiné stále rostoucí podíl hypotečních úvěrů domácnostem. Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami dosáhlo až na úroveň 80 %, což znamená meziroční nárůst o dva procentní body ve srovnání s rokem 2013. Celkové krytí portfolia včetně zajištění se blíží 119 %.

Celkový objem portfolií finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou, realizovatelných cenných papírů a cenných papírů držených do splatnosti se v porovnání s rokem 2013 snížil o 4 % na 256,6 mld. Kč. Bez vlivu dekonsolidace Transformovaného fondu ČSPS by vzrostly o 8 %. Zvýšil se zejména objem realizovatelných cenných papírů.

Image

Zastoupení dluhopisů v portfoliích cenných papírů představuje plných 99 %. Česká spořitelna preferuje nákup dluhopisů emitovaných státními institucemi, jejich celkový podíl představuje 91 %. Dluhopisy emitované finančními institucemi tvoří 8 %. Zastoupení akcií a podílových listů představuje necelé 1 %, což znamená 1,6 mld. Kč. Za účelem dosažení stabilního čistého úrokového výnosu tvoří dluhopisy v portfoliu drženém do splatnosti více než 59 % celého portfolia cenných papírů.

Objem investic do nemovitostí se záměrně postupně snižuje, v porovnání s rokem 2013 poklesl o 12 % a dosáhl hodnoty 7,3 mld. Kč. Cílem investic do nemovitostí je dosažení příjmu z nájemného.

Česká spořitelna je také investorem v realitních investičních fondech určených institucionálním investorům, zaměřených na český a slovenský trh, které působí v rámci finanční skupiny.

Celkový objem hmotného a nehmotného majetku se proti předchozímu období snížil o 3 % na 17,0 mld. Kč, z čehož 69 % tvoří pozemky a stavby. Hodnota nehmotného majetku se zvýšila o 8 % na 3,6 mld. Kč zejména v oblasti licencí a softwaru. Hodnota hmotného majetku poklesla o 5 % na 13,4 mld. Kč. Celkový podíl hmotného a nehmotného majetku na aktivech představuje 2 %.

Pasiva

Tradičně nejvýznamnějším zdrojem finančních prostředků České spořitelny pro aktivní bankovní obchody jsou klientské (primární) vklady, které tvoří 75 % všech pasiv. To činí Českou spořitelnu do značné míry nezávislou na mezibankovních zdrojích. Vklady klientů včetně vkladů v reálné hodnotě dosáhly objemu 680,4 mld. Kč. V porovnání s rokem 2013 klientské vklady klesly o 6 %. Důvodem poklesu je dekonsolidace Transformovaného fondu ČSPS, u kterého měli klienti ke konci roku 2013 naspořeno 49,8 mld. Kč. Bez tohoto vlivu by se objem klientských vkladů zvýšil o 0,5 %. Vysoký objem vkladů klientů rovněž přispívá k silné likvidní pozici České spořitelny.

Dlouhodobý růst objemu vkladů občanů potvrzuje jejich stabilní důvěru v Českou spořitelnu. Vklady domácností a SVJ zaznamenaly bez vlivu Transformovaného fondu ČSPS nárůst o 4 % a celkově dosáhly objemu 515,4 mld. Kč. Rostou vklady na Osobních účtech a Osobních kontech. Populární jsou rovněž spořící produkty, jako např. Spoření ČS. Naopak poklesl objem vkladů stavebního spoření.

Depozita korporátních klientů (bez vlivu SVJ) zaznamenala během roku 2014 nárůst o 6 % na 114,9 mld. Kč, výhradně na běžných účtech. Závazky vůči veřejnému sektoru však výrazně poklesly, a to o 29 % na 50,2 mld. Kč. Důvodem byl vysoký objem přijatých úvěrů v rámci repo operací v roce 2013, které meziročně poklesly o 11,3 mld. Kč.

Z celkového objemu klientských vkladů se podíl cizoměnových depozit zvýšil na 6 %, preferovanou měnou je zejména euro a v menší míře pak americký dolar.

Graph-3

Suma vkladů bank v naběhlé hodnotě tvořená přijatými úvěry, termínovanými vklady a zůstatky na běžných účtech se v meziročním srovnání snížila o 25 % a k 31. prosinci 2014 činila 54,6 mld. Kč. Na snížení mezibankovních závazků měl vliv i pokles přijatých úvěrů v rámci repo operací.

Celkový objem emitovaných dluhových cenných papírů se v porovnání s rokem 2013 snížil o 22 % na 23,8 mld. Kč, počítáno včetně emitovaných strukturovaných dluhopisů v reálné hodnotě a podřízeného dluhu. Pokles byl způsoben postupným završením splatnosti řady emisí hypotečních zástavních listů, dluhopisů a podřízeného dluhu. Hypoteční zástavní listy jsou stabilním a dlouhodobým zdrojem financování hypotečních obchodů, v bilanci konsolidovaného celku představují 19,2 mld. Kč.

V dřívějších letech Česká spořitelna za účelem posílení své kapitálové báze emitovala podřízené dluhopisy. Vzhledem k silné kapitálové přiměřenosti v souvislosti s nárůstem vlastního kapitálu o nerozdělené zisky se postupným splácením celková velikost podřízeného dluhu snížila na 0,3 mld. Kč.

Vlastní kapitál, který náleží akcionářům banky, zahrnující upsaný základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fond, oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků a z realizovatelných finančních aktiv, kurzové rozdíly a nerozdělený zisk, dosáhl úrovně 107,8 mld. Kč. V porovnání s předchozím obdobím opět vzrostl, a to o 7 %, zejména vlivem nárůstu nerozděleného zisku. Vlastní kapitál náležející akcionářům banky představuje 12 % všech zdrojů.

Kapitálová přiměřenost banky na individuálním základě, tak jak byla reportována ČNB v souladu s platnými pravidly, dosáhla hodnoty 17,7 %. Banka nevyužila možnosti stanovené v článku 26/2 směrnice CRR, a v reportingu ČNB za rok 2014 nezahrnula do původního kapitálu Tier 1 mezitímní zisk ani úpravy o úvěrové riziko. Banka plní kapitálovou přiměřenost v souladu s veškerými požadavky ČNB. Kapitálová přiměřenost banky na individuálním základě za rok 2013 činila rovněž 17,7 %. Celkový objem kapitálu pro výpočet kapitálové přiměřenosti činil 75,5 mld. Kč a expozice vůči riziku 426,0 mld. Kč. Za rok 2013 tyto hodnoty byly 75,7 mld. Kč a 426,7 mld. Kč.

Image

Podnikatelská činnost

Drobné (retailové) bankovnictví

Služeb retailového bankovnictví v České spořitelně a jejích dceřiných společnostech využívá 5 milionů zákazníků a na jakémkoliv trhu v České republice lze těžko hledat subjekt s podobně rozsáhlou a rozmanitou klientskou základnou. Klíčem k udržení si tak široké klientské základny, jejíž požadavky na kvalitu a rychlost servisu se budou v čase zvyšovat, je nabídka služeb prostřednictvím klientsky orientovaných segmentů.

Minulé roky ukázaly, že cílená segmentace obsluhy zásadním způsobem zvyšuje zákaznickou spokojenost. Příkladem je zejména služba Erste Premier, zaměřená na klienty hledající nejvyšší kvalitu obsluhy, či nově na podzim 2014 spuštěná služba Blue cílená na klienty mající svou vizi, kterou chtějí realizovat. Cílem drobného bankovnictví v dalších letech je udržet a posílit vedoucí pozici v zákaznické základně, a to zejména zkvalitňováním segmentové obsluhy, soustředit se na profilaci obsluhy malým a středním podnikatelům a v přizpůsobení produktové nabídky i nejširší privátní klientele.

Kromě rozsáhlé klientské základny se může retailové bankovnictví České spořitelny pochlubit i širokou škálou produktů pokrývající všechny možné potřeby zákazníků v oblasti finančních služeb. Jako samozřejmost vnímá každý běžné účty či rozmanité termínové a spořící produkty na straně depozit. Na úvěrové straně jsou to zejména služby pro bydlení, z nichž Hypotéka ČS získala ocenění nejlepší hypotéka roku 2014, různé varianty spotřebitelského financování zahrnující spotřebitelské úvěry, kreditní karty, kontokorenty a americké hypotéky.

Česká spořitelna disponuje široce rozvinutým portfoliem investičních služeb, od mnoha typů podílových fondů přes realitní investice, spoření na penzi až po individualizovanou správu portfolií a v neposlední řadě nabízí i pojistné produkty. V rámci zdokonalování služeb a zákaznického přístupu prochází každý produkt pravidelnou modernizací.

Kromě obvyklých bankovních služeb začíná Finanční skupina České spořitelny nabízet svým klientům i další produkty, které jim umožňují snižovat jejich životní náklady, a tím pomáhat růstu jejich bohatství. Prvním příkladem je prodej levnějších energií od dceřiné společnosti Erste Energy Services.

V souladu s novou strategií sází Česká spořitelna na rozvoj digitálního bankovnictví, obsluhu zákazníků prostřednictvím distribučních kanálů, které jim nejvíce vyhovují, a s nabídkou na míru ušitých produktů a služeb v místech jejich skutečné potřeby. Konečným cílem je dodávat klientům stále lepší a větší kvalitu, motivovat zaměstnance ke zvyšování zákaznické spokojenosti a zlepšit vnímanou hodnotu služeb, které banka klientům poskytuje.

Segmentové služby a produkty

Na podzim přišla Česká spořitelna s novinkou v podobě nové služby osobního bankovnictví pod značkou BLUE, která je určena lidem, pro něž je důležitá kvalita jejich života a mají svou vizi, kterou chtějí realizovat.

BLUE přináší nový standard osobního bankovnictví. Je zcela unikátní ve své komplexnosti a schopnosti efektivně vyřešit veškeré finanční potřeby klienta. S BLUE získají klienti kvalitní a flexibilní bankovnictví, kde se produkty a služby pravidelně obměňují podle jejich aktuálních potřeb, kde dostanou profesionální rady, jak řešit své finance a kde se dozví zajímavosti ze světa financí.

Základem služby BLUE je osobní bankéř, který pravidelně pečuje o klienta a jeho finance, připravuje pro klienta Osobní finanční plán, strategii jak může klient dosáhnout svých finančních cílů. Vlajkovou lodí produktové nabídky je Osobní konto ČS, které obsahuje vše, co může klient potřebovat pro každodenní správu peněz. Spolu s novou značkou klienti mohou využívat speciální debetní i kreditní karty pod značkou BLUE.

BLUE také přináší odměnu za aktivitu klientů. Každý klient, který využívá vybraných produktů České spořitelny, má možnost získat celou službu BLUE zdarma.

Novinkou BLUE je služba Busy banking. Busy banking je pro klienty, kteří mají v pobočce svého bankéře, ale nechtějí k němu chodit kvůli každé maličkosti. Bankéř je telefonicky informuje například o končícím garantovaném vkladu a společně se domluví na dalším postupu, následně bankéř vše zařídí a klient pouze schválí požadavek v SERVISu 24.

Klienti BLUE, kteří jsou časově vytížení, anebo nemají možnost přijít na pobočky, mohou využít služeb Virtuální pobočky. Ke konci roku 2014 měla Virtuální pobočka ve svém portfoliu již 1 200 spokojených klientů. Tito klienti využívají svého osobního bankéře prostřednictvím telefonu, emailu a internetového bankovnictví, vše v rámci rozšířené pracovní doby každý pracovní den od 7 do 22 hodin.

Klienti služby BLUE očekávají vysokou kvalitu poskytovaných služeb, proto banka poskytuje ojedinělou Garanci kvality s tím, že klientovi, který nebude spokojen s kvalitou služeb, vrátí poplatek za vedení služby. Ve 140 vybraných pobočkách České spořitelny pečuje o klienty služby BLUE na 580 osobních bankéřů a 50 investičních specialistů.

Jednou ze součástí aktualizované strategie České spořitelny je multikanálová distribuce produktů, jejímž prvním významným počinem je experimentální pobočka v Plzni Lochotíně. V experimentální pobočce banka testuje nový způsob obsluhy v segmentu drobné klientely. Nové metody obsluhy však nespočívají jen v moderním vzhledu pobočky, ale zejména v novém způsobu interakce s klienty. Cílem je snížit počet rutinních úkonů prováděných na pobočce, což následně umožní poradcům vést prodejní rozhovory s klienty nad složitějšími tématy tak, aby se zvýšila spokojenost zákazníků a efektivnost prodeje. Úspěšně otestované aktivity se dále budou rozšiřovat do pobočkové sítě. Výsledkem první fáze experimentu je výrazné zkrácení doby čekání na obsluhu hotovostních operací v pobočce, a také rostoucí spokojenost klientů.

Dalším výstupem experimentální pobočky jsou služby videobankéře, který je primárně určen pro klienty, kteří nepoužívají platební karty a internetové bankovnictví. Zařízení vypadá na první pohled jako bankomat s dotykovou obrazovkou. Ověření klienta se provádí podle občanského průkazu a podpisového vzoru. Následně je klient propojen s videobankéřem, vidí jej na obrazovce a videobankéř zase vidí klienta. Samozřejmě také spolu mohou diskrétně komunikovat pomocí sluchátka. Klienti nejvíce oceňují rychlost a s tím spojenou úsporu svého času, kdy nemusí stát ve frontě na přepážku. Služba funguje v době od pondělí do pátku od 8 do 18 hod. Službu videobankéře klienti vnímají jako velmi jednoduchou a dostupnou a oceňují profesionalitu i lidský přístup videobankéřů.

V říjnu spustila Česká spořitelna nový program Za důvěru, který je určen novým i stávajícím klientům. Klient při splnění jednoduchých podmínek získá účet zdarma. Ke konci roku 2014 bylo aktivováno 110 tisíc programů Za důvěru.

Česká spořitelna připravila v závěru roku nový typ pojištění pro starší klienty, který bude prodávat ve vybraných pobočkách v 1. čtvrtletí 2015. Banka zároveň podporuje vzdělávání seniorů v oblasti informatiky a znalosti bankovních produktů.

Značka Erste Premier přináší v České spořitelně službu nadstandardního bankovnictví. Služba je určená klientům s vyššími příjmy či vyšším majetkem, kteří potřebují aktivní přístup bankéře, který je klientovým rádcem ve všech oblastech jeho financí. Samozřejmostí je komplexní bankovní servis ve vlastní pobočkové síti a na špičkové úrovni, založený na vysoké kvalitě a profesionalitě všech poskytovaných služeb a vzhledem k potřebám klientů i na důsledné diskrétnosti obsluhy.

Během roku 2014 vzrostl počet Premier Center na dvanáct, což zlepšilo dosažitelnost pro širší okruh klientů. Nová Premier Centra byla otevřena v Liberci a v Praze 6. Celkově jsou Premier Centra v devíti městech, v Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové, Olomouci, Českých Budějovicích, Liberci a čtyři v Praze. Ke konci roku 2014 banka v rámci Erste Premier obsluhovala již více než 20 tisíc klientů.

Podstata produktové nabídky Erste Premier zůstává stejná jako v předchozím roce, přesto banka připravila několik novinek. K nim patří možnost využívání vzdáleného on-line podpisu prostřednictvím SERVISu 24. To klientům dále zjednodušuje poskytované služby, protože se svým Premier bankéřem mohou probrat své požadavky po telefonu a potvrdit je z kteréhokoli místa, kde mají přístup ke svému internetovému bankovnictví.

Mezi novinky patří i nový fond You Invest s variantou zaměřenou na investování dětem Me To You Invest. Investice jsou podstatnou součástí služby Erste Premier, a proto se v této oblasti dále rozvíjí poradenský servis. Sestavování osobních finančních plánů bylo v roce 2014 jedním z nejvýznamnějších pilířů Erste Premier.

Dalším rozvojem pak prošly i doplňkové služby. Klienti dostávají pravidelný čtvrtletní Magazín Premier, který jim přináší jak informace o chystaných novinkách, tak i zajímavosti ze světa financí a životního stylu, včetně představování klientů Erste Premier. Rozvoj zaznamenal i Premier Benefit Club, který dále rozšířil množství obchodních partnerů nabízejících Premier klientům výhody. Klub pravidelně připravuje speciální nabídky zaměřené na společenské akce, relaxaci, a také nabídky pro celé rodiny Premier klientů, o nichž informuje v měsíčním Newsletteru.

Správnost směru rozvoje služby Erste Premier si Česká spořitelna ověřuje přímo s klienty prostřednictvím vztahových bankéřů, a také pomocí průzkumů spokojenosti. Banka díky tomu získává náměty na další rozvoj a zároveň si potvrzuje, že Premier klienti jsou skutečně spokojení.

Nejvyšší nabídkou pro klienty České spořitelny je v oblasti soukromých klientů služba privátního bankovnictví nabízená pod značkou Erste Private Banking. Pod touto značkou poskytuje Česká spořitelna služby privátního bankovnictví pro nejbohatší klientelu se zaměřením na finanční investování. Erste Private Banking poskytuje komplexní servis pro významné klienty, prvotřídní poradenské služby, individuální přístup ke každému klientovi a udržuje osobní vztah s klientem prostřednictvím privátních bankéřů založený na profesionalitě, důvěře a diskrétnosti.

Počet klientů Erste Private Banking rostl sice jen mírně, nicméně hodnota spravovaného majetku se významně zvýšila jak z pohledu celkového, tak i z pohledu jednotlivých klientů. Erste Private Banking se nadále zaměřuje na nabídku správy individuálních klientských portfolií prostřednictvím profesionálních portfolio managerů se znalostí českého i mezinárodního finančního trhu.

Rovněž klienti Erste Private Banking se podílí na dalším rozvoji služeb svými názory prostřednictvím svých bankéřů i pomocí průzkumů spokojenosti. Je potěšující, že právě klienti Erste Private Banking vyslovují svoji důvěru i poděkování.

Financování bydlení občanů

Na trhu hypotečních úvěrů byla Česká spořitelna v roce 2014 opět úspěšná. Zájem o hypoteční úvěry ze strany klientů neustává. Již tak nízké úrokové sazby ještě klesly, na trhu s nemovitostmi je stále příznivá situace a Česká spořitelna podpořená kvalifikovanými poradci a pravidelnými akčními nabídkami byla na trhu jako vždy výrazně aktivní.

Česká spořitelna byla velmi inovativní, v lednu jako první banka na českém trhu představila prodej hypoték přes Facebook. Ojedinělá akce se zejména mezi mladými klienty setkala s velkým úspěchem a banka ji proto v červnu zopakovala. Díky oběma akcím si lidé sjednali hypotéky v celkovém objemu více než 1,4 mld. Kč. Tuto novinku ocenila i odborná porota, která bance udělila cenu FLEMA Media Awards za nejlepší využití digitálních médií.

V průběhu roku nově zařadila Česká spořitelna do nabídky Hypotéku na pronájem, kterou je možné financovat například nákup činžovního nebo rodinného domu s nebytovými prostory, bytu či rekreačního objektu za výhodných podmínek úvěru na bydlení, a následně jej pronajímat. Pro podnikatele pak připravila Obratovou hypotéku, která umožňuje pro účely posouzení žádosti o úvěr doložit příjem na základě obratu z daňového přiznání. Díky tomuto produktu se investice do nemovitosti stává pro podnikatele mnohem komfortnější.

Hypotéka ČS rovněž umožňuje rychlé financování výstavby montovaných domů a zjednodušené financování koupě družstevních bytů nebo obecních bytů i bez zástavy jiné nemovitosti. Při refinancování hypotéky z jiné banky garantuje Česká spořitelna výhodnou úrokovou sazbu až na rok dopředu.

Další možnost představuje Hypotéka s prémií, která odměňuje klienty za věrnost. Garantuje zvýhodnění úrokové sazby o 0,3 % pro první fixační období a poskytuje jim odměnu za věrnost v podobě finanční prémie vyplácené na začátku každého dalšího fixačního období, kterou mohou použít na cokoli.

K výhodám Hypotéky ČS trvale patří mimo jiné to, že je bez poplatku za vyřízení a za správu úvěru, je možné odložit, přerušit či změnit splátky, lze ocenit byt přímo on-line na pobočce, lze rychle čerpat peníze, při výstavbě lze čerpat bez faktur a je možné získat peníze až do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti.

V rámci podzimních Hypotečních dnů nabídla Česká spořitelna klientům, jako jediná banka na českém trhu, fixaci aktuální výhodné úrokové sazby až na 10 let. Garance nízké sazby na 10 let zajišťuje klientům stabilitu splátky na dlouhé období bez ohledu na potenciální růst inflace. Na závěr roku připravila Česká spořitelna nový adventní kalendář, kdy klienti mohli každý den získat ke své hypotéce vybraný benefit, ať již garantovanou úrokovou sazbu, odhad nemovitosti zdarma nebo další doplňkové služby.

V roce 2014 poskytla Česká spořitelna více než 22 tisíc hypoték na bydlení v celkovém objemu 35,5 mld. Kč. Česká spořitelna uspěla i mezi odborníky, kteří vyhodnotili její hypotéku na vysoce konkurenčním trhu jako nejlepší a přiřkli ji ocenění fincentrum Hypotéka roku 2014.

Objem celkového portfolia hypotečních úvěrů fyzickým osobám – domácnostem se oproti roku 2013 zvýšil o 8 % na 167,2 mld. Kč, což reprezentuje nárůst o více než 12 mld. Kč. Počet hypotečních úvěrů překročil hranici 140 tisíc. Průměrná splatnost činí 23 let, zbytková splatnost pak 19 let. Důležitý ukazatel průměrné hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti dosáhl za celé portfolio úrovně 65,9 %.

Dalším významným poskytovatelem úvěrů na financování bydlení je Stavební spořitelna České spořitelny. Vzhledem k rozmachu hypotečních úvěrů v posledních letech zaznamenaly úvěry ze stavebního spoření, jako částečný substituční produkt k hypotečním úvěrům, sníženou poptávku. Celkové portfolio překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření se snížilo o 3 % na 36,4 mld. Kč. Překlenovací úvěry představují 69 % portfolia. Celkový počet úvěrů ke konci roku 2014 činil více než 151 tisíc.

Image

Financování potřeb soukromých osob

Objem nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů roste druhým rokem v řadě, za rok 2014 dosáhl výše 21,6 mld. Kč, avšak stále ještě nedosahuje předkrizových hodnot. Česká spořitelna se v roce 2014 zaměřila především na další rozšiřování prodejů prostřednictvím alternativních distribučních kanálů a jako první banka na českém trhu představila půjčku, která dokonce klientům vydělává.

V celém průběhu roku 2014 přicházela Česká spořitelna s řadou inovativních nabídek s cílem klienty zaujmout a zároveň jim nabídnout něco navíc. Na jaře to byla při pořízení Konsolidace půjček garance snížení měsíčních splátek nebo vyplacení 1 000 Kč. Konsolidace půjček představuje sloučení více úvěrů do jednoho s nižší měsíční splátkou a v případě, že Česká spořitelna nedokázala klientovi při sloučení půjček nabídnout nižší splátku, kompenzovala čas klienta strávený na pobočce banky jednorázovou odměnou ve výši 1 000 Kč.

V polovině roku banka nabídla klientům, kteří využívají aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka možnost sjednání půjčky i kontokorentu v mobilním telefonu. Díky této novince si klienti mohou během několika málo kliknutí uzavřít Smlouvu o úvěru a mít ihned peníze k dispozici na svém běžném účtu. Další novinkou, kterou jsme představili, byla on-line webová žádost, díky které si klient může během několika minut vyřídit žádost o úvěr v klidu a z pohodlí domova.

Image

Na podzim pak přišla Česká spořitelna s unikátní akční nabídkou v oblasti nezajištěných úvěrů. Je to vůbec poprvé, kdy půjčka peníze zhodnotí. Za každou řádně zaplacenou splátku totiž banka klienta měsíčně odmění částkou ve výši 5 % z řádné měsíční splátky, kterou bude navíc úročit vysokou sazbou 5 % na zvláštním spořícím účtu. Jakmile klient úvěr doplatí, celou částku dostane a může ji využít na cokoliv. Tato atraktivní nabídka klienty velmi zaujala, 14% meziroční růst nových prodejů ve čtvrtém čtvrtletí překonal i dynamiku růstu trhu.

Důležitou součástí podpory prodeje kreditních karet bylo propojení s programem Za důvěru. Ke kreditní kartě od České spořitelny může klient v rámci programu Za důvěru získat zdarma i vedení účtu. Dalším důležitým krokem bylo listopadové spuštění prodeje kreditních nálepek, podpořené kampaní s odměnou.

Celkový počet nově prodaných karet se meziročně zvýšil o 30 %. Kreditní nálepka je bezkontaktní kreditní karta ve formě nálepky pro nejrychlejší způsob placení, která je vždy po ruce. Může tak proměnit například mobilní telefon v bezkontaktní platební prostředek.

Celkový objem spotřebitelských úvěrů včetně kreditních karet a kontokorentních úvěrů se v meziročním srovnání snížil o 5 % na 66,2 mld. Kč. Z toho vyplývá, že objem nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů sice roste, avšak přírůstek ještě nestačí pokrýt splácení dříve poskytnutých úvěrů.

Osobní účet

Základním kamenem nabídky produktů a služeb určených soukromé klientele je Osobní účet České spořitelny, v případě služby BLUE pak Osobní konto České spořitelny. Plně variabilní a flexibilní Osobní účet ČS splňuje požadavky klientů na nastavení účtu podle jejich individuálních potřeb a dokáže se přizpůsobit momentálním požadavkům každého jednotlivého klienta.

Osobní účet ČS představuje koncept jednoho účtu na celý život. Osobní účet je určen pro všechny klienty: pro děti, mladé, studenty, rodiny i seniory. Služby jako platební karta či přístup k účtu prostřednictvím internetu či mobilu jsou samozřejmou součástí základního balíčku. Navíc jsou dle individuálních potřeb klientů připraveny doplňkové služby. Banka se v rámci Osobních účtů zaměřila na odměňování současných klientů v rámci již výše zmíněného programu Za důvěru, na nabídky pro nové klienty, zjednodušení produktového portfolia účtů a samozřejmě nové funkcionality na účtech jako je například multiměnová debetní karta a řada dalších vylepšení.

Díky programu Za důvěru mohou současní i noví klienti získat vedení Osobního účtu za jednoduchých podmínek na neomezenou dobu zdarma. Program je velice oblíbený a ke konci roku 2014 získalo tento benefit na 110 tisíc klientů. Díky sponzorským aktivitám největší sportovní události roku 2014, kterou byly Olympijské hry v Soči, připravila Česká spořitelna atraktivní nabídku pro nové klienty, která se odvíjela od úspěchů českých sportovců na hrách. Pro Českou republiku se jednalo o nejúspěšnější zimní Olympijské hry v historii, a i díky tomu se jednalo o jednu z nejúspěšnějších marketingových kampaní, která přinesla více než 32 tisíc nových Osobních účtů.

Image

Klienti BLUE využívají Osobní konto ČS. Jedná se o moderní účet, kde za jednu cenu získává klient všechny služby k aktivní správě svých každodenních financí a současně získává všechny výhody, které nabízí Osobní bankovnictví. K Osobnímu kontu ČS je možné dokoupení zvýhodněných doplňkových služeb, jako jsou například výběry v zahraničí, zahraniční platby či spořicí účet.

Osobní účet Premier používají klienti, kteří jsou obsluhováni v rámci sítě Erste Premier. Osobní účet Premier nabízí exkluzivní služby. Samozřejmostí je diskrétnost, špičkový poradenský servis, nadstandardní služby osobního Premier bankéře i příjemné prostředí.

Počet klientů aktivně používajících Osobní účet nebo Osobní konto České spořitelny činil na konci roku 2014 více než 2,5 milionu a v meziročním srovnání výrazně vzrostl o více než 154 tisíc. Objem vložených prostředků se proti roku 2013 zvýšil o 24 % na 204,2 mld. Kč.

Investiční produkty

Česká spořitelna se dlouhodobě zaměřuje na klientské potřeby a předkládání investičních řešení, která v co nejvyšší míře naplňují požadavky a očekávání klientů. Při vytváření nových produktů je důraz kladen především na jejich srozumitelnost a kvalitu.

Setrvalé prostředí nízkých úrokových sazeb klasických bankovních produktů bylo i v roce 2014 příznivé pro investiční nabídku České spořitelny. Možnost dosáhnout lepšího zhodnocení, než jaké je dosažitelné u spořících vkladů, přilákala pozornost klientů, a to se pozitivně projevilo v nárůstu prodejů investičních produktů. Největší zájem investoři projevovali o konzervativnější investiční produkty, a upřednostňovali tak nižší tržní rizika před maximálním dosažitelným výnosem. Tento trend dokládá objem prodaných dluhopisů přesahující 11,5 mld. Kč, z něhož 0,7 mld. Kč tvoří distribuce Spořicích státních dluhopisů.

Prostředí nízkých úrokových sazeb má také vliv na tvorbu strukturovaných produktů, především Prémiových vkladů a strukturovaných depozit, jejichž prémiový výnos je odvozen od vývoje na akciovém, komoditním nebo měnovém trhu při minimálně 100% návratnosti jmenovité hodnoty. I v těchto složitých podmínkách však objem nově prodaných Prémiových vkladů činil více než 2,8 mld. Kč. Celkový zůstatek Prémiových vkladů ke konci roku 2014 představoval 8,9 mld. Kč, což značí meziroční pokles o 30 %.

Image

Dařilo se také akciovým trhům, které přinášely zajímavou investiční příležitost i dynamičtějším investorům, a tak se jejich zájmu těšily i přímé investice do akcií. Všichni, kteří nechtějí sami zadávat příkazy na nákup a prodej elektronicky, mohou k realizaci příkazů, včetně limitních na pražské burze i na zahraničních burzách, využívat poboček České spořitelny, případně zadávat své příkazy telefonicky. Celkový obrat akciových obchodů prostřednictvím takto zadaných pokynů za rok 2014 překročil 1,2 mld. Kč.

Velmi úspěšně si také vedly Investiční certifikáty z nabídky České spořitelny. Zájmu klientů se těší především Bonusové certifikáty, Investiční certifikáty a tzv. Turbo long a Turbo short. V roce 2014 zobchodovali klienti certifikáty o celkovém objemu 0,7 mld. Kč. Rovněž prodej fyzického zlata se těšil zájmu klientů, kteří v roce 2014 nakoupili prostřednictvím České spořitelny investiční zlaté slitky v hodnotě téměř 90 mil. Kč.

Pro otevřené podílové fondy v nabídce České spořitelny byl rok 2014 opět příznivý, pozitivní sentiment z minulých let, těžící z nízkých úrokových sazeb, nadále pokračoval, což podpořilo i rostoucí celkové prodeje fondů zejména smíšených portfolií. Příliv finančních prostředků do fondů se opět opíral o již významnou složku pravidelných investic. Celkově podíl pravidelně zasílaných prostředků dosáhl 23 % na celkových prodejích retailových podílových fondů. V roce 2014 již téměř každý druhý investor investuje pravidelně a jejich počet navíc stále roste. Průměrná velikost pravidelné investice dosáhla úrovně 2 733 Kč.

Souhrnně lze rok 2014 na finančních trzích hodnotit velmi pozitivně, dařilo se rizikovým aktivům, stejně jako úrokovým investičním nástrojům. Pozitivní makroekonomická i firemní data, především ta americká, podpořila ochotu investorů investovat do rizikovějších aktiv. Atraktivní zhodnocení o 21,8 % přinesl svým investorům akciový fond Top Stocks, který je zaměřený na globální vyspělé trhy. Naopak hodnocení roku 2014 nevychází příliš lichotivě pro region střední a východní Evropy, především pak výkonnost ruského trhu byla negativně ovlivněna sankcemi a v posledním čtvrtletí oslabením rublu souvisejícím s prudkým propadem cen ropy. Fond zaměřený na tento region Sporotrend tak oslabil o 9,91 %.

Pozitivně se vyvíjely dluhopisové trhy včetně toho tuzemského, když ceny kvalitních dluhopisů s klesajícími úrokovými sazbami rostly. To potěšilo podílníky především fondu Sporobond, který jejich prostředky zhodnotil o 6,4 %.

Dařilo se i smíšeným podílovým fondům Investiční společnosti ČS, všechny jejich rizikové profily zhodnotily prostředky investorů v rozmezí od 2,9 % v případě Konzervativního mixu a až do výše 7,7 % v nejrizikovějším smíšeném fondu Akciovém mixu. Za zmínku určitě stojí velký zájem investorů o investice do Konzervativního mixu, jehož objem majetku loni vzrostl o 7,9 mld. Kč.

Z hlediska celkového objemu majetku spravovaného fondy Investiční společnosti České spořitelny přinesl rok 2014 nárůst o 24 %, v absolutním vyjádření o 13,1 mld. Kč, na úroveň 68,1 mld. Kč.

Česká spořitelna ve spolupráci s dceřinou společností Reico investiční společnost České spořitelny nabízí drobným klientům možnost investovat do komerčních nemovitostí prostřednictvím ČS nemovitostního fondu, který je otevřeným podílovým fondem. ČS nemovitostní fond je největším nemovitostním fondem pro drobné klienty v České republice, s objemem kapitálu ve výši 3,8 mld. Kč. Portfolio ČS nemovitostního fondu se v březnu 2014 rozšířilo o novou akvizici, budovu Qubix v Praze na Pankráci. Jedná se o velmi kvalitní komerční nemovitost zastoupenou převážně kancelářským sektorem. Celkový počet budov ve fondu vzrostl na devět komerčních nemovitostí. Díky této akvizici tak přes 80% hodnoty nemovitostního portfolia fondu tvoří nemovitosti nejvyššího investičního stupně. ČS nemovitostní fond zhodnotil v roce 2014 vložené prostředky o 3,6 %, za posledních pět let pak o 3,4 % p.a. Dosažený výnos potvrdil stabilní výkonnost fondu v delším časovém horizontu. To je patrné i z jeho výkonnostní křivky, která téměř 6 let vykazuje pozitivní růst. V roce 2014 do fondu investovalo přes 19 tisíc podílníků. Hodnoty budov v portfoliu fondu byly v roce 2014 stabilní s výrazným potenciálem jejich dlouhodobého udržení.

Spořicí produkty

Nejvíce vyhledávanou a zároveň stabilně rostoucí dlouhodobou formou spoření je penzijní připojištění ve III. pilíři, ve skupině České spořitelny poskytované ČS-penzijní společností. Přestože je penzijní připojištění v Transformovaném fondu ČSPS uzavřeno pro vstup nových klientů, objem finančních prostředků klientů v Transformovaném fondu ČSPS zaznamenal opět vysoký meziroční nárůst, a to o 11 % na 55,8 mld. Kč.

Novým klientům je ve III. pilíři určené Doplňkové penzijní spoření (DPS), ve kterém v roce 2014 pokračoval nárůst objemu prostředků ve všech spravovaných fondech. Povinný Konzervativní účastnický fond je vůbec největší na trhu DPS, za rok 2014 objem prostředků klientů vzrostl na trojnásobek, tj. 1,3 mld. Kč. ČS-penzijní společnost jako první penzijní společnost a navíc v předstihu splnila u Vyváženého účastnického fondu a Dynamického účastnického fondu zákonnou povinnost, tj. do 2 let od získání licence k provozování fondu nashromáždit do každého z nich minimálně 50 mil. Kč. Zhodnocení klientských prostředků u DPS je jedno z nejlepších na trhu a u Transformovaného fondu se bude za rok 2014 pohybovat jeden procentní bod nad mírou roční inflace.

Česká spořitelna - penzijní společnost je tak leaderem na trhu DPS. V roce 2014 se pro penzijní zabezpečení u ČS-penzijní společnosti rozhodlo více než 50 tisíc klientů, čímž počet klientů v DPS vzrostl na 67 tisíc klientů. Podíl ČS-penzijní společnosti na trhu DPS přesahuje v počtu klientů 30 %.

Image

V listopadu 2014 rozhodla česká vláda o zrušení důchodového spoření ve II. pilíři. Česká spořitelna - penzijní společnost se v souvislosti s rušením II. pilíře rozhodla nevystavovat klienty krátkodobým investičním rizikům. Prostředky ve všech důchodových fondech nejsou a nebudou zainvestovány podle dlouhodobých investičních strategií a zůstanou uloženy na peněžním trhu.

K 31. prosinci 2014 činil celkový majetek spravovaný ČS-penzijní společností 57,7 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 14 %.

Stavební spoření u Stavební spořitelny České spořitelny je i nadále nejvýznamnějším spořicím produktem podle objemu vložených prostředků. Stavební spořitelna ČS vedla svým klientům ke konci roku 2014 více než 790 tisíc účtů stavebního spoření s cílovou částkou přesahující 193 mld. Kč a naspořenou částkou 82,4 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje pokles o 13 %.

V listopadu 2013 nabídla Česká spořitelna klientům nový spořicí účet, Spoření ČS, který usnadňuje zhodnocení volných finančních prostředků. Nový spořicí účet je určen na pravidelné i nepravidelné spoření. Peníze na svém účtu mají však neustále k dispozici, výběr v případě potřeby je zcela bez poplatků. Spoření ČS v průběhu roku 2014 zaznamenalo výrazný nárůst, jejich počet přesáhl hranici 200 tisíc s celkovou naspořenou částkou v objemu 25,6 mld. Kč. K oblíbeným produktům patří i Spořící účet Premier, který dosáhl hranice 13,0 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o 85 %.

Počet vkladních knížek sice stále klesá, avšak stále jde o impozantních 1,4 milionu vkladních knížek. Objem peněžních prostředků na nich uložených se stabilizoval na úrovni 59,2 mld. Kč, což představuje sice pokles, ale pouze o 1 %.

Běžné a termínované vklady v cizích měnách představují 9,8 mld. Kč a jsou v průběhu let stabilní. Preferovanými měnami jsou euro a americký dolar.

Image

Malé firmy a podnikatelé

V segmentu podnikatelů a malých firem je dlouhodobou prioritou aktivní budování vztahu mezi bankou a klientem, což podporuje vnímání České spořitelny jako banky pro podnikatele a malé firmy. Banka chce být firmám a podnikatelům nablízku s užitečnými radami jak ušetřit, jak lépe podpořit růst jejich podnikání a jak lépe a efektivněji využívat bankovní služby.

V roce 2014 rozšířila Česká spořitelna nabídku běžných účtů pro firmy a podnikatele o konto Klasik, jehož součástí je mimo jiné kontokorent a konto Maxi, se kterým klient získává již v základní ceně zpracování všech e-transakcí. Rovněž výhodný spořící účet pro podnikatele a multiměnový účet s kartou si rychle našel své příznivce.

Nově je v nabídce také rychlý a jednoduchý úvěr do 500 tisíc Kč bez zajištění a bez nutnosti prokazování účelu využití peněz, jehož schválení probíhá v řádech minut a klient obdrží peníze po podpisu smlouvy obratem na účet. Podobně jako ostatní klienti mohou podnikatelé využít Konsolidaci úvěrů, díky které získají nižší měsíční splátky u úvěrů, které pořídili v jiných bankách. Sloučením se jim také usnadní jejich splácení a účtování.

Podnikatelům a malým firmám jsou na vybraných klíčových pobočkách v každém okrese k dispozici Poradci pro podnikatele, kteří se specializují na obsluhu drobných podnikatelů. K dispozici jsou také Firemní bankéři (Akvizitoři, Specialisté a Agro specialisté), se kterými se zástupci malých a středních firem včetně začínajících podnikatelů mohou setkat na pravidelně pořádaných vzdělávacích akcích, veletrzích či workshopech. Poradci jsou schopni regionálně pokrýt přes 70 % klientů podnikatelského sektoru.

Image

Balíček podpory pro začínající podnikatele v roce 2014 zahrnoval nejen možnosti využívat Podnikatelské konto Klasik po 2 roky zdarma, zjednodušit si výrazně administrativně náročný proces zakládání firmy díky partnerskému projektu zalozfirmu.cz, ale také možnost opakovaných bezplatných konzultací podnikatelského plánu či projektu připraveného metodou lean-canvas s vyškolenými Firemními bankéři. V rámci podpory začínajících podnikatelů byla Česká spořitelna partnerem soutěže Rozjezdy roku, jehož hlavním cílem je podpořit začínající podnikatele tak, aby jejich projekty nejen přinášely zisk, ale zároveň prospěly i svému okolí, doplnily službu, která v místě chybí, nebo přispěly k zaměstnanosti.

Balíček výhod banka rovněž rozšířila pro klienty svobodných povolání. Nabídku běžných účtů s lepšími cenovými podmínkami a úvěrů se sníženou dokladovostí a sníženou cenou doplnil úvěr určený pro začínající lékaře bez podnikatelské historie, kteří přebírají praxi, vybavují ordinaci, a podobně.

Investiční úvěr obhájil prvenství v anketě Zlatá koruna v kategorii Podnikatelské úvěry, což znamená, že Česká spořitelna nabízí nejlepší úvěrový produkt pro firmy a podnikatele. I přes silný tlak konkurence nových bank si Česká spořitelna drží 30% tržní podíl v segmentu podnikatelů a malých firem.

V nabídce segmentu drobných podnikatelů a malých firem je základním pilířem transakčního bankovnictví úspěšný Firemní účet České spořitelny. Počet Firemních účtů se blíží hranici jednoho sta tisíc klientů. Celkový zůstatek se v meziročním porovnání zvýšil o 17 % na 26,8 mld. Kč. Firemní účet nevyužívají pouze podnikatelé, ale z jedné třetiny je počet klientů tvořen právnickými osobami a neziskovým sektorem.

Celkový objem portfolia úvěrů v segmentu podnikatelů a firemní klientely s obratem do 30 milionů Kč k 31. prosinci 2014 činil 58,6 mld. Kč, což představuje nárůst o 4 % ve srovnání s rokem 2013.

Kartový program

Ke konci roku 2014 činil celkový počet aktivních platebních karet České spořitelny 3,1 milionu, z toho 0,3 milionu kreditních. Celkový objem plateb provedených kartami České spořitelny u obchodníků vzrostl v meziročním porovnání o 9 % na 114,7 mld. Kč. Klienti provedli v průměru 77 transakcí na jednu vydanou kartu, z toho bylo 52 transakcí u obchodníků. Průměrná roční útrata u obchodníků na jednu kartu překročila hranici 36 tisíc Kč.

Image

Každým rokem se zvyšuje oblíbenost plateb kartou u internetových obchodníků, když za celý rok 2014 bylo kartami České spořitelny nakoupeno za 7,3 mld. Kč. I z tohoto důvodu Česká spořitelna zavedla službu 3D Secure (Verified by Visa, MasterCard SecureCode). Služba 3D Secure dělá online nakupování mnohem bezpečnější vzhledem k ověření držitele karty. Jako ověřovací metodu používá banka jednorázové heslo, které je odesláno klientovi během on-line platby prostřednictvím SMS zprávy.

Image

Česká spořitelna byla partnerem Českého olympijského týmu pro zimní hry v Soči. V této souvislosti byly pro klienty připraveny zajímavé nabídky, např. fanouškovský účet s debetní kartou Visa Classic ve speciálním designu. Asociace Visa Europe ocenila Českou spořitelnu za tento projekt titulem Nejlepší vydavatel karet v rámci druhého ročníku soutěže Visa Awards. Banka rovněž nabídla klientům Erste Premier novou debetní kartu MC World Elite s elegantním designem v černé barvě s decentně matovým povrchem a se stříbrným logem.

Od začátku roku 2014 je v nabídce nový typ pojištění kreditních karet. Pojištění vyčerpané částky je inovativní produkt s vyšším pojistným krytím pro klienty a nahradilo původní pojištění schopnosti splácet. Klient může získat náhradu až celé dlužné částky. Během prvního roku si nový produkt pořídilo téměř 19 tisíc klientů.

Pro firemní a korporátní klienty banka rozšířila službu pro platební karty v internetovém bankovnictví BUSINESS 24. Klienti si nyní mohou online požádat například o změnu limitu, zablokovat platební kartu v případě její ztráty nebo odcizení, sjednat pojištění ke kartě, a podobně.

V průběhu srpna a září probíhala netradiční kampaň "I Vaše karta pomůže" ve spolupráci s domovem pro zrakově postižené Palata. Díky platbám kartou České spořitelny věnovala banka s pomocí klientů Domovu Palata částku přesahující 1 mil. Kč.

Ke konci roku 2014 bylo do multipartnerského bonusového programu iBOD registrováno bezmála 950 tisíc klientů, z nichž více než 800 tisíc je klienty České spořitelny. V programu iBOD klienti sbírají ibody za využívání finančních služeb nebo za nákupy u desítek obchodních partnerů po celé České republice. Prostřednictvím bonusového programu získali klienti v roce 2014 ibody v hodnotě převyšující 350 mil. Kč.

Během roku 2014 uskutečnili lidé přes platební terminály České spořitelny 192 milionů transakcí v celkovém objemu 145 mld. Kč. V meziročním srovnání jde o více než 17% nárůst v počtu a 7% nárůst v objemu transakcí. V souvislosti se stále častějším používáním platebních karet u menších nákupů a rostoucím počtem bezkontaktních transakcí se výše průměrné transakce snižuje.

Image

Počet bezkontaktních transakcí v síti platebních terminálů České spořitelny se oproti roku 2013 ztrojnásobil. V oblasti přijímání platebních karet pomocí bezkontaktní technologie banka spolupracuje s významnými obchodními partnery, kterými jsou například společnosti Penny Market a BILLA, Datart, IKEA, Sportisimo, C&A Moda, PetCenter, Alpine Pro a Česká lékárna.

Rozsahem své bankomatové sítě si Česká spořitelna dlouhodobě udržuje vedoucí pozici na českém trhu. Koncem roku 2014 provozovala celkem 1 561 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna provozuje více než 600 bankomatů, které mohou obsluhovat i nevidomí klienti a jejich počet neustále roste. Rozvíjí se také čtení složenek a faktur pomocí čteček čárových kódů, aktuálně je tato služba dostupná na 1 050 bankomatech. Všechny bankomaty jsou vybaveny čipovou technologií čtení karet a současně splňují maximální bezpečnostní požadavky pro eliminaci rizik nelegálního kopírování platebních karet, tzv. skimmingu.

Česká spořitelna také rozšířila síť vkladových bankomatů, které kromě standardních služeb umožňují klientům vložit hotovost nejen na účet vedený Českou spořitelnou, ale i na účty vedené u jiných bank v České republice. Vkladových bankomatů je v provozu 63. V roce 2014 provedli klienti na bankomatech České spořitelny přes 147 mil. transakcí, z toho 91 mil. výběrů hotovosti v celkové výši 306,3 mld. Kč, což znamená, že každou hodinu klienti vybrali v průměru 35 mil. Kč. Průměrná částka výběru činila 3 364 Kč. V rámci působnosti své sítě spolupracuje Česká spořitelna s významnými obchodními řetězci Tesco, Kaufland, Ahold, Globus a REWE (Billa, Penny Market).

Image

Erste Corporate Banking

Pod značkou Erste Corporate Banking působí služba, která navazuje na korporátní a investiční bankovnictví, finanční trhy a správu klientských aktiv České spořitelny.

Korporátní bankovnictví v České spořitelně je na takové úrovni, aby banka byla co nejblíže potřebám a očekáváním firemních klientů ve všech fázích jejich životního cyklu a mohla jim nabízet řešení šitá přímo na míru. Korporátní bankovnictví České spořitelny je velmi úspěšné, jeho poradenství a služby vykazují ve všech národních i mezinárodních srovnáních špičkovou klientskou spokojenost. Firemní bankovnictví je v mnoha aspektech nejrychleji rostoucí oblastí v České spořitelně.

Korporátní bankovnictví České spořitelny je lídrem trhu v oblasti financování veřejného, neziskového a municipalitního sektoru, financování energetických projektů včetně obnovitelných zdrojů nebo ve využití zvýhodněných finančních prostředků ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Evropským investičním fondem, ale také s národními agenturami jako Českomoravská záruční a rozvojová banka a EGAP.

Banka potvrdila svou pozici mezi vedoucími aranžéry syndikovaných a klubových úvěrů, když se účastnila většiny těchto transakcí na trhu. Jako první banka na trhu nabízela produkty na zajištění cen elektrické energie, ale také dalších energií, kovů a komodit. Česká spořitelna se také může pochlubit vysokou spolehlivostí platebního styku.

Česká spořitelna zaujímá jednu z vedoucích pozic mezi bankami a finančními institucemi aktivně podporujícími české tradiční i nově vznikající exportéry. Rovněž v roce 2014 banka financovala řadu exportních projektů a záměrů českých firem na zahraničních trzích téměř všech světových kontinentů. Banka je zároveň aktivní i v podpoře menších a středních podniků, které vystupují jako subdodavatelé pro velké české exportéry a bez nichž by kvalitní český export nebylo možné zrealizovat. Stejně tak je samozřejmostí nabídka dalších souvisejících bankovních produktů potřebných ke zdárné realizaci exportního záměru.

Dobře nastavený obchodní model potvrzují četná ocenění, která Česká spořitelna během let získala. Pro Českou spořitelnu a Erste Corporate Banking je však nejdůležitější zpětná vazba od klientů. Stále se zlepšující hodnocení klientské spokojenosti a zkušenosti, ale také jejich vysoká loajalita jsou potvrzením, že se banka dynamicky pohybuje vpřed po správné cestě. Klienti dobře vědí, že Česká spořitelna je tu pro ně v časech dobrých i horších, že je jejich dlouhodobým stabilním partnerem, který jim nabídne to správné řešení a vždy se snaží proaktivně řešit rizika a úskalí v jejich podnikání.

Financování nemovitostí

Česká spořitelna tradičně patří mezi nejaktivnější banky v oblasti financování nemovitostí, realitních investic a hypotečních obchodů. Po dlouhých letech poklesu pokračuje realitní trh v oživení nastartovaném už v roce 2013.

Celkový nekonsolidovaný zůstatek všech hypotečních úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou výrazně překročil dvou set miliardovou hranici a ke konci roku 2014 činil 228,2 mld. Kč v hrubé hodnotě, což představuje meziroční nárůst o 7 %. Hypoteční úvěry rostly ve všech segmentech, z celkové sumy představují úvěry podnikatelům, firmám a komunálním klientům 61,0 mld. Kč. Kvalita portfolia je trvale velmi dobrá.

Financování nemovitostí v rámci Erste Corporate Banking již plně využívá know-how celoskupinového projektu Erste Group Immorent, a to zejména ve vztahu ke klientům s působností v regionu střední a východní Evropy. Prioritou financování zůstávají projekty a investiční úvěry na prověřené existující koncepty kancelářských a retailových nemovitostí.

Banka udržovala svůj podíl ve společnostech investujících do realitních projektů pro institucionální investory CEE Property Development Portfolio 2 a.s. a Czech and Slovak Property Fund B.V. Obě společnosti jsou zaměřeny zejména na český a slovenský trh. V roce 2014 byl investiční cyklus uvedených společností přizpůsoben současné situaci na nemovitostním trhu, kdy v rámci probíhající restrukturalizace došlo k přesunu sídla a související změně vnitřních poměrů společnosti CEE Property Development Portfolio 2 a.s. a současně došlo k úspěšným prodejům komerčních a kancelářských projektů obou společností v Praze a Bratislavě. Banka je dále investorem v uzavřeném realitním fondu Emerging Europe Properties LP (dříve Discovery Group Fund 3C LP), který se nachází ve druhé polovině svého investičního cyklu.

Image

Středně velké firmy

Ve všech regionech České republiky je klientele v segmentu malých a středně velkých firem (SME) s ročním obratem od 60 mil. Kč do 2 mld. Kč k dispozici šestnáct obchodních míst sdružených v síti třinácti Regionálních korporátních center. Regionální centra, která jsou v každém krajském městě, zajišťují pro firmy špičkový servis a komplexní služby celé Finanční skupiny České spořitelny pod hlavičkou Erste Corporate Banking.

V Regionálních korporátních centrech jsou obsluhováni firemní klienti ze všech průmyslových odvětví. Navíc v regionech centra disponují specialisty na veřejný a neziskový sektor a financování nemovitostí. Obchodní model je založen na specializaci relationship manažerů a finančních analytiků na jednotlivá průmyslová odvětví, tak aby bylo dosaženo lepšího porozumění specifickým podmínkám konkrétního podnikání klientů, hladšího procesu při realizaci jejich požadavků a v neposlední řadě i vyšší efektivity. Tato snaha je klienty velmi dobře vnímána a hodnocena a i díky tomu došlo k výraznému posílení pozice České spořitelny v oblasti korporátního bankovnictví.

Na jaře roku 2014 došlo k převedení části portfolia malých a středních podniků do správy úseku Korporátní klientela s cílem pomoci dalšímu rozvoji těchto firem, zejména posílit složku poradenství, investičního bankovnictví, know how na kapitálových trzích, a podobně.

V roce 2014 Erste Corporate Banking navázala na úspěch programu TOP INOVACE z předchozích let a v rámci tohoto programu zrealizovala 230 projektů v objemu 9,4 mld. Kč, což znamenalo nárůst o 20 %. Program je zaměřen na financování inovativních projektů a rozvojových aktivit firem a využívá výhodných programů Evropské investiční banky nebo Evropského investičního fondu.

Česká spořitelna je první bankou v České republice, která poskytuje finanční prostředky v rámci programu na sdílení rizik (Risk Sharing Instrument) Evropské investiční banky a Evropské komise a dále si udržuje vedoucí postavení na českém trhu v oblasti spolupráce s těmito institucemi. Kumulovaný objem globálních úvěrů EIB využívaných Českou spořitelnou dosáhl 1,15 mld. eur.

Ve spolupráci s EIB byl uveden na trh nový program Zelená energie zaměřený na financování energeticky úsporných investic. Projekty dosahující minimální úspory energie ve výši 20 % jsou prostřednictvím České spořitelny podpořeny grantem z fondů Evropské unie ve výši 10 % z poskytnutého úvěru. Do konce roku 2014 Česká spořitelna uzavřela takto podporované úvěry v celkové výši 30 mil. eur.

V rámci další podpory inovací, růstu firem a zakládání nových podnikatelských subjektů rozšířil Erste Corporate Banking ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2014 svůj program INOSTART na oblast celé České republiky. Program je určený pro financování provozních a investičních potřeb nově založených společností a kombinuje zvýhodněné financování a poradenství v oblasti založení firmy, tvorby podnikatelského plánu, právní oblasti, a podobně. V roce 2014 poskytla Česká spořitelna v programu INOSTART financování v objemu 87 mil. Kč.

Dále byla rozšiřována rodina populárních TOP programů. Pokračuje velmi úspěšný program TOP EXPORT, zaměřený na subdodavatele exportérů velkých investičních celků, TOP ENERGY nabízí poradenství a financování projektů v oblasti energetiky a teplárenství.

Jako první banka na českém trhu rozšířila Česká spořitelna internetové bankovnictví BUSINESS 24 o mobilní aplikaci pro korporátní a firemní klienty. Mobilní aplikace umožňuje pohodlné a bezpečné ovládání firemních účtů na mobilním telefonu a tabletu a jejím prostřednictvím lze zadávat a kontrolovat domácí platby, provádět devizové obchody, mít stálý přehled o zůstatcích na účtech a v případě potřeby i najít cestu k nejbližší pobočce nebo bankomatu České spořitelny.

Korporátní klientela

V rámci korporátní klientely obsluhuje Erste Corporate Banking tuzemské korporace i velké nadnárodní korporace. Erste Corporate Banking poskytuje korporátním klientům široké spektrum špičkových produktů korporátního bankovnictví včetně specializovaných produktů a služeb z oblasti investičního bankovnictví. Korporátní klienty, kteří působí i mimo Českou republiku, je Česká spořitelna ve spolupráci se skupinou Erste Group připravena obsluhovat a doprovázet do zemí jejich působnosti. Podobně jako v segmentu malých a středních firem došlo v segmentu tuzemských korporací ke změně obchodního modelu s cílem lepšího porozumění dynamiky jednotlivých průmyslových odvětví.

Po útlumu způsobeném hospodářskou krizí pokračoval v roce 2014 trend mírného oživení, který byl patrný již v předchozích dvou letech. Většina firem se svým obratem vrátila na předkrizovou úroveň, v některých případech ji i předčila. Česká spořitelna je velmi dobře připravena reagovat na tento vývoj a firmám v jejich rozvojových záměrech pomoci s financováním či poradenstvím.

Rok 2014 byl bohatý na akvizice a Česká spořitelna byla velmi aktivní v podpoře svých klientů při jejich financování a rovněž v poskytování poradenství při akvizicích doma i v zahraničí.

Česká spořitelna reagovala i na oživující se poptávku velkých firem po financování jejich investic a provozu, uspěla například v tendru skupiny Unipetrol na poskytování služeb v oblasti cash managementu a byla vybrána jako jedna ze dvou hlavních bank pro poskytování bankovních služeb pro petrochemickou a rafinérskou skupinu PKN Orlen / Unipetrol v České republice. Součástí poskytovaných služeb je tříletá víceúčelová revolvingová úvěrová linka ve výši 4 mld. Kč, intradenní úvěrová linka ve výši 1 mld. Kč a komplexní cash poolingové řešení pro platební styk v české koruně.

Image

V roce 2014 řada velkých firem využila příhodné situace na kapitálových trzích a vstoupila na trh s emisí korporátních dluhopisů. Česká spořitelna opět asistovala při emisi většiny dluhopisů českých korporací, například společností Net4Gas či Pegas Nonwowens.

Net4Gas, provozovatel české přenosové soustavy zemního plynu, vydal ve třech tranších dluhopisy v eurech a v českých korunách v celkovém objemu 710 mil. eur. Česká spořitelna působila jako vedoucí spolumanažer, dokumentační a marketingová banka pro emisi 6,5 letých dluhopisů společnosti v objemu 7 mld. Kč, což je největší korunová emise korporátních dluhopisů za poslední desetiletí. Banka pracovala také jako pasivní spolumanažer eurové části dluhopisové emise. Česká spořitelna se rovněž stala agentem a věřitelem v klubovém bankovním financování v celkovém objemu 400 mil. eur.

Pegas Nonwovens, největší výrobce netkaných textilií v regionu EMEA, vydal debutní emisi dluhopisů v celkovém objemu 2,5 mld. Kč se splatností v listopadu 2018. Tato úspěšná transakce byla 2,35x přeupsána, silná poptávka sestávala především z řad institucionálních investorů, kteří byli následováni klienty Erste Private Banking a retailovými investory. Česká spořitelna působila jako jediný aranžér emise a exkluzivní protistrana pro zajištění úrokového a devizového rizika spojeného s dluhopisovou emisí.

Česká spořitelna byla v rámci poskytování komplexních služeb pro korporátní klienty aktivní i v oblasti dluhového poradenství a poradenství při získání a udržení ratingu společnosti. ČEPS a.s., státem vlastněný provozovatel české elektroenergetické přenosové soustavy, již třetí rok v řadě úspěšně obhájil svůj úvěrový rating na stupni A2 od společnosti Moody's. Erste Group prostřednictvím oddělení Debt & Rating Advisory, které sídlí v Praze, pomáhala jako výhradní poradce společnosti ČEPS získat nejlepší možný rating již v roce 2012 a od té doby soustavně spolupracuje s firmou ČEPS na jeho udržení.

Česká spořitelna, jako jeden z předních inovátorů v oblasti cash managementu, pokračovala v rozvoji unikátních řešení. Dobrým příkladem je služba @FAKTURA 24. Česká spořitelna jako první banka na českém trhu implementovala bankovní standard pro zasílání e-faktur a e-dokumentů koncovým spotřebitelům do aplikací elektronického bankovnictví (Standard elektronické fakturace č. 29) a nabídla tak výstavcům nově možnost zasílat do aplikace SERVIS 24 Internetbanking vedle e-faktur i neplatební dokumenty a možnost aktivace služby i ze strany výstavců. U platebních dokumentů je fakturační proces propojen s platebním na základě automaticky vygenerovaného jednorázového platebního příkazu k úhradě. Od počátku služby přijali klienti SERVIS 24 Internetbanking více než 500 tisíc dokumentů. Přijímání e-faktur, e-dokumentů, předpisů pojistného či předplatného mohli ke konci roku 2014 využívat zákazníci společností ČEZ, E.ON, RWE, Kooperativa, Pojišťovny České spořitelny, SmVak Ostrava, MAFRA (předplatné deníků Mladá fronta Dnes a Lidové noviny), ČEVAK, Right Power Energy, a také Českého rozhlasu (platba rozhlasového poplatku).

Česká spořitelna je stále jedinou bankou, která nabízí řešení na konsolidačním principu a výměnu e-faktur mezi firmami. Elektronická fakturace přináší firmám výhodu bezpečného elektronického zasílání faktur a významnou úsporu času a nákladů. Celkem služba @FAKTURA 24 zpracovala již více než 1 milion transakcí.

V rámci zlepšování služeb pro korporátní klienty se Česká spořitelna rozhodla v rámci Erste Corporate Banking systematičtěji řídit klientskou zkušenost. Sestavila proto tým z řad stávajících zaměstnanců několika útvarů napříč korporátním bankovnictvím, který soustavně monitoruje klientskou zkušenost a spokojenost se službami Erste Corporate Banking. Zároveň tento tým navrhuje opatření na zlepšení, aktivně se podílí na jejich zavádění a na zefektivnění interních procesů a obsluhy korporátních klientů.

Kromě mírného zvýšení provozního financování došlo v sektoru velkých nadnárodních korporací k oživení investic, firemních akvizic a exportního financování, což se promítlo i do úvěrové aktivity.

Služby veřejnému a neziskovému sektoru

V roce 2014 Česká spořitelna opět potvrdila, že dlouhodobé partnerství s klienty z řad státní správy, místní samosprávy a jimi zřízených příspěvkových organizací je oboustranně prospěšné. Spolupráce s klienty je založena na dlouhodobé komunikaci a široké znalosti potřeb klientů. Nabídku standardních produktů a služeb České spořitelny vhodně doplňují služby dceřiných společností České spořitelny, například infrastrukturní a dotační poradenství nebo pomoc při administraci veřejných zakázek. Nabídka produktů a služeb vždy respektuje aktuální potřeby klientů.

Česká spořitelna se účastnila syndikovaného financování pro Pražskou plynárenskou ve výši 4,1 mld. Kč. Statutárnímu městu Liberec poskytla financování výši 0,7 mld. Kč formou směnečného programu. Dalším příkladem širokého rozsahu poskytovaných služeb je například zajištění ceny nafty a úrokové zajištění směnečného programu pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, zprostředkování prodeje elektřiny pro Město Sušice a Nemocnici Sušice, nebo stanovení externího ratingu pro Město Písek.

Česká spořitelna rovněž financuje bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Ve své nabídce produktů se zaměřuje na komplexní obsluhu klientů, a to zejména v oblasti financování rekonstrukcí, privatizací a nové bytové výstavby. Přestože dotační podpora státu pro bytové domy byla v roce 2014 minimální, úvěrová angažovanost České spořitelny meziročně vzrostla o 14 % na 19,4 mld. Kč.

V roce 2014 bylo ve spolupráci s německou rozvojovou bankou KfW Bankengruppen v rámci programu Financování úspor energie v bytových domech profinancováno přes 100 nových projektů v objemu 350 mil. Kč. Financované projekty jsou podporovány 10% grantem Evropské unie z poskytnutých úvěrů. Tento program je v České republice unikátní a je poskytován pouze Českou spořitelnou. Do konce roku 2014 přijala Česká spořitelna téměř 200 žádostí o financování v celkovém objemu 850 mil. Kč, z toho již poskytnuté úvěry činí téměř 600 mil. Kč.

Pro klienty z řad veřejného sektoru a neziskových organizací nabízí Česká spořitelna individuální řešení finančních potřeb prostřednictvím sítě specializovaných bankovních poradců. Banka se svými dlouhodobými partnery z neziskového sektoru spolupracuje i prostřednictvím Nadace České spořitelny. Česká spořitelna se také zaměřuje na rozvoj sociálního podnikání, a to nejen formou speciálních vzdělávacích programů pro sociální podniky a neziskové organizace, ale i zajišťováním jejich finančních potřeb.

Česká spořitelna je také strategickým partnerem církví a náboženských společností. V roce 2014 se významná část služeb pro tyto klienty zaměřila zejména na oblast poradenství při správě aktiv související s církevními restitucemi.

Ve spolupráci se svojí dceřinou společností Erste Grantika Advisory nabízí Česká spořitelna klientům veřejného sektoru kromě standardních bankovních služeb i stále více žádanou a rozšiřovanou nabídku komplexního poradenství. Jedná se zejména o služby v oblasti dotačního, finančního a manažerského poradenství.

Úspěšně pokračuje kooperace České spořitelny s Evropskou investiční bankou i v oblasti veřejného a neziskového sektoru. Konkrétní aktivitou je globální úvěr a zapojení České spořitelny do navazujícího grantového programu Evropské komise pod názvem Podpora rozvoje komunální infrastruktury (Municipal Infrastructure Facility).

Prodej produktů finančních trhů korporátním klientům

Česká spořitelna poskytuje služby finančního poradenství v České republice jak velkým mezinárodním a lokálním korporacím, tak i podnikům ze sektoru malých a středních firem.

V oblasti finančních trhů disponuje Česká spořitelna kvalitním analytickým a obchodním zázemím, umožňujícím poskytovat nejen spolehlivé zobchodování transakcí, ale také analýzu a poradenství v oblasti strukturování a načasování zajišťovacích transakcí. Dlouhodobá strategie České spořitelny, která se zaměřuje na nabídku širokého spektra cenově přijatelných, na míru šitých instrumentů, se potvrzuje jako správná a přináší i přes nelehké tržní podmínky mírně rostoucí objemy transakcí a zároveň i spokojenost klientů s poskytovanými službami.

Centrem zájmu firemních klientů byl během roku 2014 jednoznačně směnný kurz české koruny. Intervenční režim, jeho délka a způsob jeho ukončení ovlivňoval strategická rozhodnutí v oblasti řízení devizového rizika u exportujících a importujících podniků. Intervenční kurz, jako nový parametr zajišťovacích strategií, se projevil v rostoucí poptávce po nelineárních řešeních. Po několika letech útlumu se tak opět do popředí dostávají devizové opce.

Výrazný pokles cen ropy a ropných derivátů ve druhé polovině roku 2014 dále zvýšil zájem klientů o zajišťování cen komodit. Kromě zavedeného zajištění cen pohonných hmot, elektrické energie a zemního plynu se České spořitelně dařilo rovněž v prodeji zajištění cen průmyslových kovů a zemědělských komodit.

Obchodování s dluhovými cennými papíry a akciovými instrumenty

Česká spořitelna v roce 2014 patřila mezi největší obchodníky s akciemi a dluhopisy v České republice a nadále pokračovala v trendu upevňování pozice lídra pro institucionální klienty. Dlouhodobá důvěra je výsadní devizou České spořitelny a důvodem, proč nadále potvrzuje vedoucí postavení obchodníka s akciemi mezi bankovními subjekty. Česká spořitelna přivedla v pozici vedoucího manažera na trh dvě nové emise: Stock Spirits Group a Pivovary Lobkowicz Group. Obě emise tímto rozšířily možnosti investování. Důležitý je rovněž fakt, že v případě společnosti Pivovary Lobkowicz Group přinesla emise finanční prostředky ve výši 368 mil. Kč, které firmě umožnily uskutečnit její záměry na další expanzi, čímž Česká spořitelna naplnila jednu z hlavních funkcí kapitálového trhu.

Dluhopisový trh v České republice byl ve znamení poklesu úrokových sazeb po celé délce výnosové křivky. Kratší dluhopisy se dostaly na úroveň repo sazby 0,05 % a delší část křivky se až do patnáctiletého dluhopisu seřadila pod 1 %. V důsledku poklesu úrokových sazeb dosáhli institucionální investoři opět solidních zisků a právě díky vysokým kapitálovým výnosům z dluhopisových portfolií získali jejich klienti velice dobré zhodnocení.

Finanční instituce

V průběhu roku 2014 pokračovala Česká spořitelna v úspěšném prodeji produktů a služeb stávajícím zákazníkům a díky akvizici několika významných klientů potvrdila svoji pozici vedoucí banky poskytující finančním institucím služby s přidanou hodnotou. Banka nadále prohlubovala spolupráci s pojišťovnami a penzijními fondy a rozvíjela spolupráci s investičními společnostmi a jejich fondy. Při poskytování služeb těmto klientům se Česká spořitelna více soustřeďuje na nové platební metody v oblasti cash managementu, což umožňuje rozšiřovat spolupráci o další specializované služby, jako například depozitář, custody anebo zprostředkování výplat výnosů z cenných papírů. V počtu klientů z řad nebankovních finančních institucí navázala banka na růst z roku 2013.

V průběhu roku 2014 pokračovala Česká spořitelna v úspěšném prodeji produktů a služeb stávajícím zákazníkům a díky akvizici několika významných klientů potvrdila svoji pozici vedoucí banky poskytující finančním institucím služby s přidanou hodnotou. Banka nadále prohlubovala spolupráci s pojišťovnami a penzijními fondy a rozvíjela spolupráci s investičními společnostmi a jejich fondy. Při poskytování služeb těmto klientům se Česká spořitelna více soustřeďuje na nové platební metody v oblasti cash managementu, což umožňuje rozšiřovat spolupráci o další specializované služby, jako například depozitář, custody anebo zprostředkování výplat výnosů z cenných papírů. V počtu klientů z řad nebankovních finančních institucí navázala banka na růst z roku 2013.

Správa aktiv pro institucionální klienty

Česká spořitelna spravuje prostředky institucionálních klientů v celkovém objemu přesahujícím 110 mld. Kč. Objem prostředků svěřených do správy aktiv meziročně vzrostl o téměř 13 %. Mezi klienty České spořitelny patří zejména finanční instituce, tj. penzijní fondy, životní a neživotní pojišťovny nebo zdravotní pojišťovny, dále pak nadační sektor, církevní subjekty, municipální klienti, firemní sektor, bytová družstva a odborové organizace.

Podle Asociace pro kapitálový trh je ve správě prostředků externích klientů Česká spořitelna lídrem na trhu s podílem přesahujícím 60 %.

V roce 2014 se opět výrazně snížily výnosové křivky v České republice i ve světě. Hladina základních úrokových sazeb klesla k technické nule. V tomto bezprecedentně nízkoúrokovém prostředí správa aktiv svým klientům v průměru zhodnotila prostředky ve výši 2,07 %, což je na úrovni vážené výkonnosti přijatých benchmarků.

Depozitář

Česká spořitelna zůstala i v roce 2014 jedním z lídrů na trhu depozitářských služeb v České republice. Oproti konci roku 2013 mírně klesl počet dohlížených fondů ze 102 na 94, a to především z důvodu nově přijaté daňové legislativy, která vedla v segmentu fondů kvalifikovaných investorů k odchodu některých subjektů z trhu.

Navzdory nižšímu počtu fondů vzrostl celkový majetek fondů dohlížených depozitářem o 25,5 mld. Kč na 203,1 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 14 %.

Custody

Službu úschovy a správy cenných papírů provádí Česká spořitelna nejen jako depozitářská banka či v rámci obhospodařování klientských portfolií, ale také jako samostatnou službu. Klienty banky jsou v této oblasti převážně finanční instituce, korporace, municipality držící majetkové účasti a další subjekty investující do cenných papírů.

Celkově došlo v roce 2014 k významnému meziročnímu nárůstu objemu aktiv, za kterým stojí některé nové akvizice i rostoucí investice stávajících klientů a posilující zahraniční trhy.

Výplata výnosů a administrace cenných papírů

Česká spořitelna je nejvýznamnějším poskytovatelem služeb v oblasti zprostředkování výplat výnosů z cenných papírů. V průběhu roku 2014 bylo zprostředkováno, včetně odkupů podílových listů, celkem 846 tisíc výplat v celkovém objemu 88 mld. Kč. Česká spořitelna zprostředkovala například výplatu dividend společnostem ČEZ, a.s., O2 Czech Republic a.s. a Philip Morris ČR a.s. Česká spořitelna zastává již několik let významné místo v oblasti služeb výplatního a výpočetního agenta ve vztahu k emisím dluhopisů.

Tuto pozici v roce 2014 ještě posílila, když jako výplatní a výpočetní agent získala do svého portfolia emise několika významných společností, jako například Cetelem ČR, a.s., Pegas Nonwovens SA, a České dráhy, a.s.

EU Office České spořitelny

V roce 2014 se činnost EU Office České spořitelny nesla ve znamení 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Při této příležitosti EU Office ČS ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a Svazem průmyslu a dopravy zorganizoval konferenci "Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU" pro korporátní klienty České spořitelny. Akce se konala v Lichtenštejnském paláci na Kampě, zúčastnilo se jí více než 140 hostů a záštitu nad ní převzal premiér Bohuslav Sobotka. Vedle něj byl hlavním řečníkem stálý předseda Evropské rady Herman van Rompuy.

Velkého úspěchu se rovněž dočkaly čtyři regionální konference konané v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové, které EU Office realizovala společně s Erste Grantika Advisory. Hlavním tématem bylo nové dotační období EU 2014-2020.

Se stejnou tématikou je spojen report "Kohezní politika 2014-2020 - nejvíce peněz do CEE", který vydala EU Office při příležitosti startu nového programového období EU. Report se setkal s velkým mediálním zájmem. Jeho vydání doprovázely dvě tiskové konference ve Vídni a ve Varšavě a dočkal se širokého mezinárodního pokrytí prakticky v celé střední a východní Evropě.

Z běžných aktivit lze vyzdvihnout další rozšíření poradenského programu Průvodce podnikáním v zahraničí, který nyní pokrývá již 18 evropských zemí. Úspěšně se rozšiřuje i čtenářská báze hlavního reportu - Měsíčníku EU aktualit. Ke konci roku 2014 ho četlo více než 20 tisíc osob.

Distribuční kanály

Pobočková síť

Česká spořitelna se svými 644 pobočkami představuje jednu z největších bankovních sítí v České republice s kvalitním regionálním pokrytím a snadnou dostupností pro všechny klienty. Pobočková síť zůstává v rámci vícekanálového prodejního modelu stále stabilní výkonnou obchodní složkou banky.

Pobočková síť poskytuje širokou a komplexní nabídku služeb a produktů celé Finanční skupiny České spořitelny soukromé klientele, malým a středním firmám a fyzickým osobám podnikatelům. Pod novou značkou BLUE poskytuje služby osobního bankovnictví, klientům Erste Premier jsou poskytovány nadstandardní služby pro movitou klientelu. Speciálním poradenstvím vychází vstříc municipalitám a nabízí řešení firemních a soukromých finančních potřeb klientům z řad svobodných povolání.

V rámci optimalizace regionálního pokrytí pobočkové sítě banka pečlivě sleduje chod poboček, provádí analýzu jejich využití a na základě této analýzy upravuje pobočkovou síť tak, aby byly pobočky přístupné klientům různých segmentů v čase a místě, kde je opravdu využijí, a aby zároveň dosáhly maximální efektivitu provozu. V roce 2014 byly otevřeny čtyři zcela nové pobočky. Dvě pobočky v Praze 6 a v Liberci ve formátu Erste Premier a dvě pobočky umístěné v rámci obchodních center v Olomouci a Mladé Boleslavi. Deset poboček bylo přemístěno do atraktivnějších prostor či míst, která jsou z hlediska současného životního stylu klientů vhodnější. V jedenácti pobočkách byl z  ekonomických důvodů ukončen provoz a klienti těchto poboček byli převedeni se všemi svými účty a dalšími produkty do obsluhy nejbližších obchodních míst nebo do pobočky podle svého přání.

V obchodních a nákupních centrech provozuje Česká spořitelna aktuálně již 37 poboček. Ve třiceti pobočkách zejména ve velkých obchodních centrech je zaveden víkendový provoz. Samoobslužnou zónou, která je pro klienty přístupná i mimo otevírací dobu pobočky a umožňuje klientům provádět základní hotovostní i bezhotovostní operace, je vybaveno 101 poboček. V jižních Čechách banka upravila provoz mobilní pojízdné pobočky tak, aby zajišťovala bankovní služby pro čtyři obce.

Osmnáct poboček ve všech lokalitách České republiky prošlo modernizací či rozsáhlejší rekonstrukcí. Pro efektivní zajištění náhradních prostor po dobu rekonstrukcí středně velkých kamenných poboček pokračovala Česká spořitelna ve využívání tzv. mobilních kontejnerových poboček. Během roku byly kontejnerové pobočky využity u rekonstrukcí například v Úpici, Plzni Lochotíně či Náchodě. Součástí většiny modernizací a rekonstrukcí je budování bezbariérových přístupů, takto je uzpůsobeno 374 staveb.

Diskrétnost obsluhy je na pobočkách podporována prvky vnitřního vybavení a uspořádání v podobě paravánů, koberců, vzdálenosti čekací a poradenské části haly či hudební kulisou v čekacích zónách. Instalace hudby, její obsahové složení i možnost regulace hlasitosti jsou ze strany klientů pozitivně vnímány.

Ve spolupráci s Českým červeným křížem pokračoval v roce 2014 ojedinělý koncept Přátelská místa. Jedná se o proškolení pracovníků poboček v oblasti profesionálního přístupu ke zdravotně postiženým klientům a seniorům, a také v oblasti první pomoci. Nedílnou součástí je certifikace poboček. Certifikát Přátelského místa může získat pobočka plně bezbariérová, která má proškoleny všechny pracovníky, jež se mohou dostat do kontaktu s hendikepovaným klientem. Certifikát v roce 2014 získalo dalších 26 poboček. Celkem bylo takto ocertifikováno již 42 poboček České spořitelny.

Od srpna 2014 ověřuje Česká spořitelna nový pobočkový design a způsob obsluhy klientů v experimentální pobočce v Plzni Lochotíně. Novou podobu a uspořádání klientských prostor by měly proaktivně podporovat vylepšené procesy obsluhy s cílem zvýšit spokojenost klientů a zároveň zlepšit efektivitu provozních nákladů pobočky.

Přímé bankovnictví

Přímé bankovnictví je nejčastějším způsobem kontaktu klienta s bankou. Prostřednictvím přímého bankovnictví je provedeno 93 % finančních transakcí v bance. Celkově se v roce 2014 realizovalo téměř 100 miliónů finančních transakcí, kterými bylo převedeno 2,8 bil Kč, což znamená meziroční nárůst o 6 %.

V roce 2014 vzrostl počet klientů služby SERVIS 24 o 11 % na 1,76 miliónu. Na 95 % uživatelů aktivně používá internetové bankovnictví, více než polovina má aktivováno telefonní bankovnictví, 9 % uživatelů přistupuje ke svému účtu přes Mobilní banku a 4 % prostřednictvím GSM bankingu.

SERVIS 24 Internetbanking opět prošel výrazným rozvojem. Uživatelům je nyní umožněna komplexní správa karet od žádosti o kartu, přes její aktivaci, volbu designu, možnost blokace či odblokování, až po zobrazení PINu, kvůli své kartě tak již nemusí navštívit pobočku. Stejně tak si mohou v pohodlí domova v rámci nové služby Busy banking pořídit půjčku, kontokorent nebo kreditní kartu přes telefon a dokončit nákup v internetbankingu. Nově lze také zadávat platební příkazy až do 23. hodiny aktuálního dne či přenastavit denní limit objemu převáděných peněz až na 1 mil. Kč. Pokud klient nemá pro transakci dostatek peněz, automaticky dostane nabídku kontokorentu s okamžitým čerpáním, v záložce úvěrů je také nově k dispozici možnost navýšit úvěr během několika okamžiků.

Image

Internetové bankovnictví poskytuje své služby také firmám, městům a obcím či ostatním právnickým subjektům. Ke konci roku 2014 banka evidovala více než 20 tisíc klientů služby BUSINESS 24, což představuje meziroční nárůst o 14 %. Uživatelů služby MultiCash je více než 3 tisíce. V srpnu spustila Česká spořitelna Mobilní banku pro korporátní klienty. Stejně jako v SERVISu 24, tak i v případě BUSINESSu 24 mají klienti možnost komplexně spravovat své karty.

Mimo to mohou nyní nově objednávat či provádět forexové operace na devizovém trhu nebo záruky či dokumentární obchody. K dispozici jsou i další nové funkcionality, jako vedení kalendáře povinností, například daňových, nebo elektronická zástava pohledávek.

BUSINESS 24 Databanking, který umožňuje podnikatelům a firmám odesílání platebních příkazů přímo z jejich účetního systému, překonal v roce 2014 hranici 100 tisíc finančních transakcí, kterými se převedlo 6 mld. CZK, což značí meziroční nárůst o jednu pětinu.

Mobilní banku nabízí Česká spořitelna klientům již třetím rokem, nyní eviduje více než 150 tisíc uživatelů, kteří prostřednictvím bezmála dvou miliónů transakcí převedli v roce 2014 více než 7 mld. korun. Z tohoto pohledu se jedná o nejdynamičtější platební kanál v bance. Mobilní banka je nyní dostupná i pro chytré telefony s operačním systémem Windows Phone, uživatel rovněž může mobilní banku používat na více než jednom zařízení. K dispozici jsou nové funkcionality, například možnost pořízení nebo navýšení úvěrových produktů. Jen během druhé poloviny roku 2014 si klienti přes mobilní banku zřídili či navýšili více než tisíc kontokorentů, půjček a kreditních karet. Mobilní banka se může pochlubit i novými aplikacemi, zejména Lístkomatem, díky kterému si klienti mohou sjednávat schůzky na pobočkách nebo získávat virtuální lístky ze systému q‑matic. I proto Mobilní banka získala v roce 2014 třetí místo v soutěži Mobilní aplikace roku v kategorii klientských služeb.

Jedním z kanálů, který dlouhodobě zaznamenává výrazný růst, je bezesporu provádění platebních příkazů přes bankomaty a platbomaty. Počet transakcí v roce 2014 překročil 3 milióny a objem 15 mld. Kč. Každý měsíc využije tuto službu více než 120 tisíc klientů. Přes bankomaty banka navíc umí prodávat cestovní pojištění. Klient tak má možnost sjednat si pojištění bez návštěvy pobočky během dvou minut.

V roce 2014 se zvýšil počet aktivních uživatelů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 na 1,76 miliónu, což představuje téměř 11% meziroční nárůst.

Image

Významným vzestupem prošla v roce 2014 PLATBA 24. Uživatelům SERVISu 24 umožňuje PLATBA 24 jednoduchý způsob placení za nákupy v internetových obchodech a faktur v prostředí klientských portálů. Od počátku spuštění této služby se přes ni provedlo již 4 milióny příkazů v objemu téměř 4 mld. Kč.

Výrazným přínosem kanálů přímého bankovnictví je prodej produktů a služeb, v roce 2014 se prodalo bezmála 300 tisíc produktů, 90 % z nich bez nutnosti návštěvy pobočky. Dařilo se zejména v prodejích kontokorentů a kreditních karet, nejlepší výsledky jsou ovšem vykazovány u poskytování úvěrů fyzickým osobám. Úvěry začala banka prodávat i přes externí call centra, uživatel SERVIS 24 Internetbankingu pak má nově možnost si úvěr sám navýšit, případně dokončit v této aplikaci nákup úvěrových produktů, o které si požádal telefonem.

Využívání kanálů přímého bankovnictví obecně vzrůstá a tento trend bude pokračovat i v příštích letech. V roce 2014 přímé bankovnictví zaznamenalo 174 miliónů návštěv a kontaktů s klienty, což představuje 91% podíl na celkových kontaktech či návštěvách klientů v bance. Nejvíce návštěv zaznamenal kanál SERVIS 24 Internetbanking (114 miliónů), webové stránky České spořitelny (34 miliónů návštěv) a Mobilní banka (14 miliónů přihlášení).

Neobchodní činnosti

Lidé

Zaměstnanci jsou nejdůležitějším nástrojem pro zdravé směřování banky a pro její úspěch v silně konkurenčním prostředí. Česká spořitelna vnímá kvalifikované, kvalitní, spokojené a profesionální zaměstnance motivované k dlouhodobému optimálnímu výkonu jako svoji konkurenční výhodu. Svým zaměstnancům proto nabízí rovné podmínky, přátelské pracovní prostředí a možnost se dále vzdělávat.

Strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v České spořitelně směřuje k většímu využívání jejich potenciálu pomocí rozvojových programů a projektů. Základem rozvoje zaměstnanců je Katalog interního vzdělávání, což je cíleně sestavený výběr vzdělávacích aktivit, reflektující potřeby zaměstnanců a manažerů banky. Komplexní nabídka obsahuje prezenční kurzy, e-learningy, materiály k samostudiu a  nástroje pro měření dosaženého rozvoje. Vzdělávání je dostupné každému zaměstnanci banky a cíleně podporuje princip samoučící se organizace.

Česká spořitelna se svými talentovanými zaměstnanci pracuje, v roce 2014 nastavila koncept identifikace a rozvoje potenciálních nástupců na pozice vedoucích obchodních týmů, oblastních manažerů v drobném bankovnictví a pozice vedoucích pracovních skupin v provozních oblastech centrály.

Dále proběhly talentové programy Provozní akademie a Akademie komerčního bankovnictví. Z centrálních programů od ledna 2014 probíhá talentový program Expert a každoroční Absolventský program.

V rámci využívání moderních nástrojů rozvoje Česká spořitelna připravila sadu zajímavých nástrojů: miniaplikace Amosův tahák, která pomáhá zaměstnancům plánovat rozvoj podle nových kompetencí skupiny Erste Group, nebo e-knihovna Safari books, kterou využívají hlavně IT specialisté pro studium odborné literatury. Sociomapování je pak nástroj, k jehož realizaci má banka oprávnění a s pomocí certifikovaných facilitátorů pomáhá týmům v České spořitelně růst, efektivně komunikovat a spolupracovat. S pomocí Koučovacích kaváren se v oblasti individuálního rozvoje zvýšil počet koučovaných zaměstnanců o 15 % a rozšířilo se portfolio rozvojových nástrojů interních koučů.

K významným rozvojovým programům a projektům se řadí program Diversitas, jehož cílem je zajistit rovnováhu mezi osobním a pracovním životem, tzv. work-life balance a rovné příležitosti pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně České spořitelny. V rámci jednotlivých projektů banka vytváří vhodné podmínky pro návrat rodičů z mateřské či rodičovské dovolené, podává pomocnou ruku skupině zdravotně postižených a jinak znevýhodněných zaměstnanců a zaměstnankyň, podporuje slaďování osobního a pracovního života, rovnost v počtu mužů a žen na manažerských pozicích a současně otevírá mezigenerační dialog v rámci banky.

Díky projektu Čáp mají rodiče na mateřské či rodičovské dovolené možnost účastnit se osmkrát ročně setkání s Českou spořitelnou, kde se dozvídají novinky z banky a setkávají se s nejvyššími manažery. Dále zde diskutují právní záležitosti, personální poradenství a účastní se různých pracovních skupin.

V rámci projektu Gender - rovné příležitosti zahájila Česká spořitelna rozvojový program Satori pro talentované ženy v bance. Program zahrnuje především mentoring, školení, workshopy a rozvojové aktivity. Zároveň se vytvořila komunita úspěšných žen na pozicích manažerů přímo řízených představenstvem, tzv. skupina LL (Ladies Leaders), která vydala biografickou elektronickou knihovnu. Programy Satori a LL jsou propojeny tak, aby se dalo lépe spolupracovat na strategických úkolech banky zejména v souvislosti s novou MIDI strategií.

Projekt Transition - bez bariér řeší problémy zdravotně postižených zaměstnanců, v jeho rámci získávají speciální pracovní pomůcky, jako například klávesnice nebo židle. Česká spořitelna uskutečnila stáže pro osoby se zdravotním postižením napříč celou bankou. Banka se také zúčastnila programu Job Fair bez bariér a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí se podílela na vytvoření manuálu pro práci se zdravotně postiženými zaměstnanci. V rámci projektu Moudrá Sova se uskutečnila tři setkání se skupinou zaměstnanců ve věku 50 let a vyšším, kde se řešily specifické potřeby zaměstnanců této věkové skupiny. Česká spořitelna založila Univerzitu třetího věku. Projekt Flexibilní kancelář řeší rozšíření pružných pracovních úvazků do celé banky.

V průběhu roku 2014 připravila Česká spořitelna 23 náborových akcí pro potenciální zaměstnance. Dále se účastní veletrhů zaměřených na prezentaci pracovních příležitostí, pořádá Dny s Českou spořitelnou a přichystala celou řadu přednášek a workshopů na vysokých školách v různých městech České republiky.

Průměrný počet zaměstnanců se v porovnání s rokem 2013 snížil o 180 na 10 471. Podíl žen představuje 74 % všech zaměstnanců. Na zkrácený úvazek pracuje 10 % zaměstnanců a banka také úspěšně integrovala 150 maminek po návratu z rodičovské dovolené. Průměrná délka zaměstnání se zvýšila na 10,6 roku a průměrný věk vzrostl na 39,5 let. Zaměstnanci starší padesáti let představují 16 % populace České spořitelny.

Image

Kvalita služeb

Jedním z klíčových témat České spořitelny je kontinuální zvyšování a posilování kvality služeb poskytovaných klientům. Úroveň služeb, které banka poskytuje klientům, je v průběhu celého roku zjišťována v rámci tzv. krátkodobého měření klientské zkušenosti, kde se zaměřuje primárně na index NPS (Net Promoter Score). Cílem tohoto kvantitativního průzkumu je získat informace o zkušenosti retailových klientů České spořitelny s pobočkou bezprostředně po jejich návštěvě.

Zároveň se každé pololetí měří dlouhodobá klientská zkušenost. Hodnocení řady útvarů banky je následně navázáno na výsledky tohoto průzkumu. Loajalita klientů se měří také metodou NPS, která zjišťuje ochotu klientů doporučit produkty a služby České spořitelny svým přátelům a známým. Analýza důvodů doporučení či nedoporučení umožňuje měnit produkty a služby tak, aby klientům lépe vyhovovaly. Metoda NPS dotazování je rozšířená nejen v bankovním sektoru, takže dosažené výsledky se mohou porovnávat s dalšími lokálními nebo mezinárodními společnostmi.

Uvedená měření doplňuje ještě tzv. mystery shopping, díky kterému lze získat komplexní a nezávislý pohled na klientskou zkušenost. Banka samozřejmě řeší i základní příčiny stížností, hledá nejčastější problémové oblasti produktů a služeb, které klienti vnímají negativně, následně pak hledá řešení identifikovaného problému.

Stížnost nebo reklamace je projev nespokojenosti klienta se službou, produktem či jednáním, které bance sdělí. Česká spořitelna ve svém vlastním zájmu eviduje každou stížnost, včetně stížností ihned vyřešených na místě. Zásadním článkem v procesu řešení stížností je tým Péče o klienty v Prostějově, který je zodpovědný za celkový průběh řešení stížností. Tým také neustále pracuje na tom, aby řešení stížností a reklamací bylo pro klienty co nejsnazší a zároveň vysoce profesionální.

V České spořitelně je klientům k dispozici tým ombudsmanů, kteří jsou přístupní různými komunikačními kanály. Klienti využívají linku 956 717 718, emailovou adresu ombudsman@csas.cz, na základě objednání přicházejí na osobní konzultace, posílají dopisy a kancelář ombudsmana může být kontaktována i přes Facebook ČS. Členové týmu řeší problémy klientů nejen v českém, ale také v anglickém a německém jazyce. Ombudsmani se věnují těm nejkomplikovanějším případům, které mohou zasahovat do činností i více útvarů banky, a s nimiž je často spojeno reputační riziko.

Také mohou svolávat expertní skupiny složené z pracovníků z různých útvarů banky k individuálnímu posouzení kompenzace, kterou klient v souvislosti se stížností nárokuje v případech, kdy nelze jednoznačně určit, zda došlo k pochybení na straně banky. Tým ombudsmana v roce 2014 ve spolupráci s dalšími útvary banky řešil stížností klientů, kteří se na Českou spořitelnu obraceli v návaznosti na phishingové útoky na své účty. S klienty, oběťmi těchto útoků, Česká spořitelna komunikuje a zajišťuje individuální posouzení jejich případů.

Průměrná doba řešení stížností v rámci týmu Ombudsmana v roce 2014 byla 10,4 dne, spokojenost s řešením stížností se zvýšila o tři procentní body na 76 %. S Českou národní bankou pracovníci týmu ombudsmana v roce 2014 řešili 100 případů a s Finančním arbitrem ČR 59.

Hlavními oblastmi, na které si klienti v roce 2014 stěžovali či žádali tým ombudsmana o stanovisko, byly poplatky za bankovní produkty a služby, neschválené úvěry a jejich restrukturalizace, vymáhání dlužných pohledávek, nebo čerpání a zajištění hypotečních úvěrů. Další podněty se týkaly také nefunkčnosti či srozumitelnosti produktů nebo služeb.

Pro vysokou kvalitu služeb poskytovaných klientům je také důležitá kvalita vnitřních služeb v rámci banky. Úroveň kvality vnitřních služeb, které si jednotlivé útvary banky vzájemně poskytují, probíhá formou dotazníků šitých na míru. V roce 2014 se banka zaměřila na hodnocení centrály jako podpory obchodních útvarů. Výsledky měření jsou podkladem pro vyhodnocení kvality dodávky vůči očekávání vnitřního klienta, výstupem je index SLI (Service Level Index).

Společenská odpovědnost

Investujeme pro budoucnost

Naše banka vznikla roku 1825, aby pomáhala lidem stát na vlastních nohou, a k tomu se hrdě hlásíme i dnes. CSR projekty České spořitelny a činnost jejích obou nadací, Nadace České spořitelny a Nadace Depositum Bonum, vycházejí ze CSR strategie banky s názvem Investujeme pro budoucnost. V rámci této strategie naplňujeme tři základní pilíře, které nás definují. V roce 2014 jsme také vytvořili interaktivní mapu základních projektů, které v rámci CSR realizujeme, a to na stránkách www.mapa-csr.cz.

I. pilíř - Vzděláváme ke konkurenceschopnosti

Každý rok podporujeme vzdělávání zhruba 10 miliony Kč. Jsme generálním partnerem Vysoké školy ekonomické a Univerzity Hradec Králové, dále spolupracujeme s pražskou Karlovou univerzitou, Mendelovou univerzitou v Brně, Univerzitou Palackého v Olomouci, Univerzitou Pardubice, Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a dalšími. Jsme také partnery nemálo soutěží podporujících zajímavé podnikatelské záměry studentů.

Pro žáky základních škol, středních škol a víceletých gymnázií rozvíjíme od roku 2011 komplexní výukový program finančního vzdělávání Dnešní finanční svět.

Od roku 2012 navíc prostřednictvím Nadace Depositum Bonum, usilujeme o zkvalitnění výuky přírodovědných a technických oborů, které přinášejí dlouhodobý praktický prospěch celé společnosti a posilují její konkurenceschopnost v globálním prostředí. Nadační jmění v objemu 1,45 mld. Kč tvoří peníze z promlčených pohledávek z anonymních vkladních knížek, které tak Česká spořitelna věnuje zpět české společnosti.

V rámci svého vlajkového programu Elixír do škol nadace založila již 21 regionálních center po celé republice, ve kterých si učitelé fyziky vyměňují nejlepší nápady do výuky. Nadace rozvíjela unikátní výukovou metodu “Tandemy”, kdy na vybraných školách učili spolu s pedagogy i studenti učitelství. Nadace také podporuje rozvoj Hejného metody výuky matematiky, která nabízí unikátní způsob, jak děti přirozeně učit matematiku pomocí schémat a prostředí, které znají ze života. Nadace je dále generálním partnerem tradiční vědomostní soutěže Eurorebus.

II. pilíř - Jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací

Nadace České spořitelny efektivně a dlouhodobě pomáhá při řešení závažných společenských témat, jako jsou problémy seniorů, prevence a boj s drogovou závislostí a pomoc lidem s mentálním postižením. Podpora Nadace ČS v těchto oblastech směřuje také do regionů, kde bývá mnohdy cesta k finančním prostředkům ještě obtížnější. Zde pomáhá také díky svému Grantovému programu nebo dobrovolnictvím zaměstnanců České spořitelny.

Aby Nadace ČS ještě více podpořila ty, kteří se věnují pomoci lidem vyloučeným ze společnosti, vyhlásila na podzim roku 2014 první ročník Ceny Floccus, ceny za odvahu - pro organizace i jednotlivce.

Do podzimních nominací se mohla zapojit i veřejnost. Zasedání odborné poroty, hlasování veřejnosti a oznámení vítězů pak proběhlo v lednu 2015. V roce 2014 přispěla Nadace ČS svým partnerům více než 17 mil. Kč a podpořila 57 projektů.

III. pilíř - Jsme bez bariér

Naším cílem je být bankou pro všechny. Proto se snažíme vycházet vstříc i lidem s handicapem. S Pražskou organizací vozíčkářů mapujeme bezbariérovost našich poboček a bankomatů a tyto bariéry soustavně odstraňujeme. S Českým červeným křížem vzděláváme v rámci projektu Přátelská místa naše zaměstnance ve správném přístupu k lidem s různým druhem handicapu. Počet certifikovaných míst jsme v roce 2014 zvýšili na 42.

Během roku 2014 jsme více než zdvojnásobili počet bankomatů uzpůsobených pro nevidomé na celkem 610. Pro lidi s poruchou sluchu disponuje 26 našich poboček tzv. indukčními smyčkami. Na dalších 26 pobočkách jsme v roce 2014 zavedli službu simultánního přepisu eScribe.

V roce 2014 jsme v rámci soutěže Banka roku, kterou pořádá Fincentrum, získali ocenění Banka bez bariér 2014.

Jednou z oblastí, na kterou se aktivně zaměřujeme, je podpora sociálního podnikání, a to jednak sérií vzdělávacích aktivit, jednak v rámci programu Financování sociálních podniků a také důsledným oceňováním inspirativních a inovativních počinů. Od počátku také podporujeme soutěž Social Impact Award, v níž mohou uspět studenti a mladí lidé se svými nápady, jak podnikat a pomáhat zároveň.

Česká spořitelna pro zaměstnance

Vážíme si loajality svých zaměstnanců a těší nás dlouhá doba pracovního poměru - zaměstnanci v průměru u banky totiž pracují 10,6 let. Zaměstnancům nabízíme škálu sociálních benefitů, mezi kterými nechybí celoživotní vzdělávání či podpora rodičů na rodičovské dovolené a příspěvek na hlídání dětí do 5 let věku dítěte. Každý otec má možnost využít po narození svého potomka 5 dní pracovního volna navíc. Více než 77 % rodičů se po mateřské či rodičovské dovolené vrací zpět do práce u nás. V roce 2014 jsme také vypracovali a implementovali metodiku flexibilních forem práce. Zaměstnanci mohou využít program zaměstnaneckých výhod Cafeteria, který je postaven na principu svobodné volby z co nejširší nabídky benefitů a s ohledem na individuální potřeby. Otázky zaměřené na nerovnost počtu žen a mužů na manažerských postech, rozdíly v odměňování, možnosti osobního a profesního růstu, podmínky pro návrat z mateřské či rodičovské dovolené, efektivní sladění profesního a soukromého života, mezigenerační dialog, age management a boj proti diskriminaci řeší náš komplexní program Diversitas.

Daří se nám také podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ti v roce 2014 tvořili 1 % zaměstnanců. Významné jsou také projekty, které přímo zapojují zaměstnance do naplňování strategie CSR. Prostřednictvím projektu s názvem Den pro charitu mohou naši zaměstnanci využít dva pracovní dny v roce pro dobrovolnickou činnost. V roce 2014 využilo této možnosti 1250 dobrovolníků, kteří odpracovali 2099 dní ve 144 neziskových organizacích po celé České republice. Pro zaměstnance na vedoucích pozicích máme program Manažeři pro dobrou věc, který jim umožňuje sdílet své odborné znalosti s některou neziskovou organizací po dobu jednoho týdne.

Česká spořitelna s ohledem na životní prostředí

Česká spořitelna rozvíjí aktivity, které jsou zaměřeny zejména na snižování spotřeby energií (elektřina, teplo, plyn, voda) a aktivity, které zmírňují dopad činností banky na životní prostředí. Od roku 2013 banka například používá pouze recyklovaný papír a v listopadu 2014 jsme spustili pilotní provoz tzv. bezpapírové banky, jejímž cílem je přesunout klientskou dokumentaci a s ní spojenou administrativní zátěž z pobočkové sítě do nově vybudované centrální spisovny v Hradci Králové.


Odkaz na Výroční zprávu ČS 2014 ke stažení

Image