Vyberte kraj, ve kterém se bude uvažovaný projekt realizovat (bez ohledu na kraj, kde se nachází sídlo žadatele). Stisknutím Ctrl + levé tlačítko myši můžete zvolit více krajů současně. Pokud region nevyberete, vyhledají se dotace pro všechny regiony.