MOJE OBJEDNÁVKA

Košík je prázdný

Základní informace

Pojištění rodinného domu poskytuje pojistnou ochranu proti živelním pojistným nebezpečím (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), krádeži, loupeži, vandalismu, nárazu dopravního prostředku či aerodynamickému třesku. Rozsah pojištění může dále zahrnovat i řadu dalších méně obvyklých nebezpečí – např. mechanické poškození vnějšího pláště budovy jakýmkoli zvířetem či havárii rozvodů. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti za újmu, která je s vlastnictvím domu neodmyslitelně spojena.

Předmět pojištění

 • trvale obývaný rodinný dům, který je zachovalý a udržovaný a je ve vlastnictví občana (i rodinný dům ve výstavbě)
 • vedlejší objekty, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku příslušejícím k rodinnému domu
 • movité předměty - stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě pojištěného rodinného domu nebo vedlejších objektů a dočasné objekty zařízení staveniště

Hlavní výhody

 • všechna živelní nebezpečí (včetně následného vniknutí atmosférických srážek a dalších následných škod vzniklých v přímé souvislosti s pojistnou událostí) jsou automaticky zahrnuta již v základní variantě pojištění, a to bez obvyklých výluk či omezení limitem plnění
 • bez příplatku pojistného je zahrnuto i pojištění elektromotorů proti zkratu nebo přepětí
 • plnění v nových cenách prací i materiálů, aktuálních v době vzniku škody
 • budovy a ostatní stavby jsou vždy pojištěny včetně všech stavebních součástí a příslušenství a také včetně přípojek inženýrských sítí
 • pojištění vedlejších objektů (mohou být i ve výstavbě) na pozemku příslušejícím k rodinnému domu se sjednává bez nutnosti jejich specifikace a oceňování; výši limitu plnění si může klient zvolit přesně podle svých potřeb a možností
 • výběr ze dvou variant KOMFORT/PRIMA dle pojistných nebezpečí a výší limitu plnění
 • široká nabídka praktických připojištění:
  • Pojištění vedlejších objektů (budov a staveb náležejících k rodinnému domu)
  • Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti
  • Pojištění skel (pevně spojených s nemovitostí)
  • Připojištění elektronických a strojních zařízení
 • klient může v případě poruchy nebo havárie využít Domácí asistenci (automaticky a zdarma k variantě KOMFORT)

TIP pro Vás

Detailní produktová informace na webu České spořitelny
 
Pojištění rodinného domu on-line

Spěte klidně díky pojištění

Koupit u partnera