800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Pojištění klíčových osob

Komu je určen

Firemní klientela:

 • v rámci pojištění pojišťuje majitel účtu fyzické osoby pobývající na území ČR (majitel účtu - fyzická osoba nebo zaměstnanec majitele účtu určený majitelem účtu, který splnil podmínky uvedené v rámcové smlouvě
 • majitel účtu je oprávněn sjednat dle této smlouvy pojištění pro maximálně tři pojištěné osoby

Zaměstnancem se pro účely pojištění rozumí pracovník v jakémkoliv pracovním poměru (včetně pracovního poměru založeného dohodou), jakož i osoba samostatně výdělečná činná zaměstnaná na základě jiné než pracovní smlouvy.

Charakteristika a popis produktu

Pojištění klíčových osob vzniklo na základě spolupráce České spořitelny, a.s. s Pojišťovnou České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group.

Pojištění lze poskytnout pouze k Firemnímu účtu ČS, a to při jeho zřízení nebo kdykoliv v průběhu trvání smlouvy o Firemním účtu ČS.

Rozsahem krytí rizik pomáhá řešit situace, kdy klient, majitel Firemního účtu ČS není schopen hradit svoje pohledávky.

Klient může zvolit:

Úroveň pojištění A:

 • pojištění pro případ smrti následkem úrazu
 • pojištění invalidity* z důvodu úrazu

Limit pojistného plnění: 250 tis. Kč, 500 tis. Kč, 1 mil. Kč, 1 500 tis. Kč

Úroveň pojištění B:

 • pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin
 • pojištění invalidity* z důvodu úrazu nebo nemoci

Limit pojistného plnění: 250 tis. Kč, 500 tis. Kč, 1 mil. Kč, 1 500 tis. Kč

* Pro účely tohoto pojištění je pojištěný invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 70 % (jedná se o invaliditu 3. stupně).

Výhody

JEDINEČNOST

 • v rámci jednoho účtu možnost pojistit až tři osoby - majitele Firemního účtu ČS a zaměstnance majitele Firemního účtu ČS (každou osobu na libovolnou variantu pojištění)

JEDNODUCHOST

 • klient neuzavírá samostatnou pojistnou smlouvu. K uzavření pojištění postačuje prohlášení pojištěného, kterým dává souhlas s podmínkami pro vstup do pojištění
 • nesjednává se zajištění závazku formou vinkulace pojistného plnění, v případě pojistné události vznikne právo na celé pojistné plnění z pojištění oprávněné osobě (majiteli účtu) nebo obmyšlenému pro případ úmrtí pojištěného (majiteli účtu)
 • poplatek za pojištění je inkasován z běžného účtu

JISTOTA

 • v případě pojistné události je uhrazen sjednaný limit plnění

Podmínky založení

Pojištěný musí být:

 • osoba mladší 60 let
 • majitel účtu – fyzická osoba nebo zaměstnanec majitele účtu, který splnil podmínky uvedené v rámcové smlouvě

Zdravotní stav pojištěného

 • klient je dle svého vědomí zdráv
 • není poživatelem invalidního důchodu
 • není v pracovní neschopnosti
 • není v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster