800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Vkladové produkty v Kč

(pevná úroková sazba)

Účinnost: 1.3.2016 Měna: Kč
 < 100000,- ≥ 100000,-
< 250000,-
≥ 250000,-
< 500000,-
≥ 500000,-
< 1000000,-
 ≥ 1000000,-

7 dní, 14 dní*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

1 měsíc**

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

2 měsíce*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

3 měsíce**

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

4 měsíce*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

5 měsíců*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

6 měsíců**

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

7 měsíců*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

8 měsíců*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

9 měsíců*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

10 měsíců*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

11 měsíců*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

12 měsíců**

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

18 měsíců***

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

24 měsíců***

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

36 měsíců***

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

48 měsíců****

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

* S účinností od 1.11.2012 se vkladové účty s těmito splatnostmi nezakládají. ** S účinností od 1.5.2014 se vkladové účty s těmito splatnostmi nezakládají. *** S účinností od 1.6.2014 se vkladové účty s těmito splatnostmi nezakládají.  **** S účinností od 1.3.2016 se vkladové účty s touto splatností nezakládají.

Při splnění podmínek stanovených bankou je vkladovému účtu přiznána úroková prémie 15 % z úrokového výnosu z přívkladů. Od 1.8.2011 úroková prémie 15% z úrokového výnosu z přívkladů již není poskytována.

Z vkladového účtu je možné zdarma realizovat první výběr až do výše 25% z jistiny vkladu při založení (resp. obnovení) mimo stanovenou splatnost. První výběr až do výše 25% se nepovažuje za předčasný výběr.

Při výběru z vkladového účtu založeného od 20.4.2013 přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám nepřipíšeme úrok za období od založení účtu, jeho obnovení nebo od data připsání úroků do data výběru. Jako začátek je považován okamžik, který je nejblíže datu výběru.

Při výběru z vkladového účtu založeného do 19.4.2013 včetně přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám bude naúčtován poplatek. Výše poplatku se určí následovně: vybíraná částka*2,00 %*počet dní do splatnosti vkladového účtu/360. Minimální výše poplatku je 0,50 % z vybírané částky, maximální výše poplatku je 7,00 % z vybírané částky.

Dětský vkladový účet

(pevná úroková sazba)

Účinnost od: 22.4.2013 Měna: Kč

úroková sazba p.a.

1,50 %

S účinností od 15.3.2013 se Dětský vkladový účet nezakládá.

Z Dětského vkladového účtu je možné zdarma realizovat první výběr až do výše 25% z jistiny vkladu při založení (resp. obnovení) mimo stanovenou splatnost.

Při výběru přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám bude naúčtován poplatek. Výše poplatku se určí následovně: vybíraná částka*2,00 %*počet dní do splatnosti vkladového účtu/360. Minimální výše poplatku je 0,50 % z vybírané částky, maximální výše poplatku je 7,00 % z vybírané částky.

Přívklady na Dětském vkladovém účtu se úročí roční úrokovou sazbou vyhlášenou a platnou v den přijetí přívkladu, viz tabulka vkladový účet sloupec pro 2. pásmo.


Spoření České spořitelny

platnost: 1.1.2017 měna: Kč
Zůstatek Úroková sazba
do 200 000  Kč včetně (do 400 000 Kč včetně pro klienty Služby BLUE) 0,20 %
nad 200 000 Kč (nad 400 000 Kč pro klienty Služby BLUE) 0,01 %

V případě výběru ze Spoření České spořitelny nepřipíšeme na účet úrok za daný kalendářní měsíc.

Spořicí účet Benefit Invest (od 30. 3. 2015 se nezakládá)

platnost: 1.12.2014 měna: Kč
1. pásmo 2. pásmo
< 400 000 Kč ≥ 400 000 Kč
Základní úrok 0,20 % 0,20 %
Bonusový úrok* 1,00 % -

* Bonusovým úrokem bude úročena taková část zůstatku na účtu, která bude odpovídat hodnotě klientem vlastněných podílových listů v otevřených podílových fondech, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.  Do plnění podmínek budou započítávány objemy v otevřených podílových fondech Investiční společnosti ČS, a.s., REICO Investiční společnost České spořitelny, a. s., ERSTE Sparinvest, zahraniční otevřené podílové fondy prodávané ČS. Za první sledované období je bonusový úrok přiznán vždy.
Úrok je připisován měsíčně.

Pobočky a bankomaty

       
Mapa České republiky Hlavní město Praha Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Karlovarský Plzeňský Jihočeský Vysočina Jihomoravský Zlínský Moravskoslezský Olomoucký Středočeský

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.8.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,080 - -0,11%
USD 22,111 - -0,56%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster