800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Představení správce

Silný a stabilní partner

V České spořitelně se správou aktiv zabývá tým profesionálů, kteří se starají o majetek velkých institucionálních klientů, municipalit a neziskových organizací. Do konce prosince 2016 svěřili klienti do správy aktiv České spořitelny téměř 120 miliard korun. Pokud bychom vzali v úvahu pouze externí institucionální klienty, tedy klienty mimo finanční skupinu České spořitelny, a. s., spravujeme téměř 40 miliard korun a máme tak více jak 50 procentní podíl na trhu správy aktiv v ČR.


podil-2017.jpg


Profesionální a zkušený tým specialistů

Úspěšná správa aktiv je v České spořitelně výsledkem spolupráce špičkových profesionálů - investičních poradců, portfolio-manažerů a specialistů na vývoj nových produktů.

Investiční poradci jsou v pravidelném kontaktu s klientem, poskytují mu informace o vývoji jeho portfolia, o situaci na finančních trzích, o nových investičních příležitostech. Investiční poradce pomáhá klientovi vytvořit takovou investiční strategii, která je v souladu  s klientovými  potřebami a požadavky. Současně klienta informuje o technice investování a o tom, do jakých instrumentů budou jeho prostředky uloženy.

Portfolio-manažeři  sledují vývoj portfolií klientů a provádějí obchody s cennými papíry s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení svěřených prostředků. Při obchodování usilují o co nejlepší zhodnocení a současně se řídí investiční strategií zvolenou klientem. Pozornost je věnována také daňové optimalizaci tak, aby daňová zátěž klienta byla co nejnižší.

Tým  Řízení produktů  neustále sleduje nové trendy v prostředí finančních produktů, které pak přizpůsobuje poptávce. Dále zajišťuje co nejširší škálu moderních finančních nástrojů, které jsou zahrnovány do investičních portfolií klientů.

vykonnost-2017.jpg

Pozn. ke grafu: Kompozitní portfolio představuje vážený průměr všech portfolií pod správou České spořitelny. Benchmark je srovnávací měřítko reprezentující neutrální alokaci aktiv v portfoliu. Benchmarkem bývá většinou kombinace dluhopisových, akciových, případně jiných indexů. Výnos klientů správy aktiv České spořitelny tedy odpovídá součtu částí ALFA i BETA. Z grafu je tak patrné, že Česká spořitelna při správě aktiv překonává maximálně dosažitelnou sazbu pro bankovní vklady (3M PRIBOR-30 bps).

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o služby správy aktiv, kontaktujte laskavě Investičního poradce, který si s vámi domluví osobní schůzku. Rádi Vás navštívíme v místě a čase, který Vám bude nejlépe vyhovovat a poskytneme Vám informace o výhodách svěření finančních prostředků Správa aktiv pro institucionální klienty, o investičních možnostech, podrobnostech uzavření smlouvy a ostatních záležitostech důležitých pro Vaše rozhodnutí. Základní informaci Vám také poskytnou a kontakt s investičním poradcem zprostředkují poradci na všech pobočkách České spořitelny.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Upozornění na rizika!

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster