800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Ostatní bankovní služby
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Bezpečnostní schránky

1.1. Pronájem bezpečnostních schránek

Velikost bezpečnostní schránky Roční nájemné 
0 - 5 000 cm 3 726 - 1.452
5 001 - 10 000 cm 3   1.452 - 2.420
10 001 - 15 000 cm 3   2.420 - 3.630
15 001 cm 3 a více  3.630 - 24.200
Ceny jsou včetně  21 % DPH

1.2.  Ostatní položky

   
Za výzvu k úhradě nezaplaceného nájemného za pronájem 100
V případě opožděné úhrady nájemného - za každý započatý měsíc prodlení     10% z ceny sjednaného ročního nájemného, min. 50
Uložení nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky     5.000 ročně + 21 % DPH

2.  Trezorová skříň

   
Pronájem    individuálně
Uložení nevyzvednutého obsahu trezorové skříně    5.000 ročně + 21 % DPH

3.  Úschova

   
Za úschovu 1 ks vkladového produktu České spořitelny, a.s. *)    
     měsíčně  100 + 21 % DPH
     ročně  max. 500 + 21 % DPH
Úschova pro soudy ročně *)  500 + 21 % DPH 
Odeslání výzvy k úhradě nezaplacené ceny za úschovu 100
Uložení nevyzvednutých vkladových produktů   5.000 ročně + 21 % DPH
*) s účinností od 1.5.2003 se služba neposkytuje

4.  Poskytované informace

   
Bankovní informace   individuálně
Kancelářské informace (zprostředkování informací od specializovaných společností)   individuálně
Bankovní zpráva zpracovaná na žádost klienta pro účely auditu   500 + 100 za každý účet + 21 % DPH
Zprávy poskytované podle ust. § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů - informace o jednom klientovi (věcné náklady)   250 + 21 % DPH
Potvrzení pro tuzemského klienta(platba ze zahraničí, potvrzení platnosti smluv o účtech atd.)   250 + 21 % DPH

5.  Ostatní položky

   
Za ostatní služby v Ceníku výslovně neuvedené (např. vyhledávání dokladů, odsouhlasení stavu pohledávek a závazků, vyhotovení plné moci pracovníkem ČS,a.s.) za každých 15 minut práce na úkonu, a to i započatých *) 75
Za speciální služby v Ceníku výslovně neuvedené, poskytované jiným osobám než klientům České spořitelny a.s. (zejména osobám, kterým Česká spořitelna a.s. postoupila své pohledávky - vyhledávání dokumentace, zpracování obratové historie úvěrů, zdokladování výše čerpání úvěrů apod.) - za každou započatou hodinu práce     720 + 21 % DPH
*) Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH ve výši 21% stanovené zákonem

Ceny jsou uvedeny v Kč.

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh  i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu nebo se hradí v hotovosti při provádění úkonu, nejpozději však při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

V případě, že je bezplatně poskytnuta služba, která není finanční činností, odvede se DPH z ceny obvyklé.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.1.2013 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Pobočky a bankomaty

       
Mapa České republiky Hlavní město Praha Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Karlovarský Plzeňský Jihočeský Vysočina Jihomoravský Zlínský Moravskoslezský Olomoucký Středočeský

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster