800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Běžný účet v cizí měně

Pro jednoduchou správu osobních financí, rychlý a spolehlivý platební styk v tuzemsku i v zahraničí

Komu je určen

 • podnikatelé a malé firmy  
 • veřejný sektor
 • neziskový sektor
 • svobodná povolání
 • soukromá klientela
 

Charakteristika a popis produktu

Běžný účet v cizí měně s širokou škálou navazujících produktů a služeb. Klient může mít vedeno více běžných devizových účtů v různých i stejných měnách.
Běžný účet v cizí měně je možné zřídit ve vybraných měnách z kurzovního lístku České spořitelny (EUR, USD, CHF, GBP, CAD, DKK, JPY, SEK).

Výhody

 • jednoduchá a efektivní správa financí v měnách EUR, USD, CHF, GBP, CAD, DKK, JPY, SEK
 • možnost zmocnění dalších osob k nakládání s prostředky na účtu
 • realizace hotovostních a bezhotovostních plateb v libovolné měně uvedené v kurzovním lístku České spořitelny a v českých korunách
 • bezhotovostní úhrady plateb prostřednictvím:
  • jednorázových příkazů k úhradě
  • trvalých příkazů
 • moderní nakládání s prostředky na účtu:
  • využití osobního počítače pro ovládání účtu
  • snadný přístup k hotovosti prostřednictvím široké sítě poboček České spořitelny
  • možnost bezhotovostního zřízení vkladového účtu
 • ke každému běžnému účtu mohou být klientovi vedeny další účty (účty s předčíslím, podúčty), jejichž zřízení je však podmíněno existencí základního běžného účtu
 • vklady na běžných účtech jsou ze zákona pojištěny

Podmínky založení

 • občané České republiky nebo cizí státní příslušníci starší 18 let
  • prokázání totožnosti majitele účtu a disponujících osob
 • právnické osoby
  • prokázání právní subjektivity
  • prokázání totožnosti osob oprávněných jednat jejím jménem
 • písemná smlouva uzavřená mezi majitelem účtu a Českou spořitelnou
 • podpisový vzor klienta a disponujících osob
 • složení základního vkladu při zřízení účtu

Základní operace s produktem

 • bezhotovostní úhrady pravidelně se opakujících plateb pomocí trvalých příkazů k úhradě, souhlasů s inkasem, trvalých příkazů k inkasu
 • bezhotovostní úhrady plateb v tuzemsku i v zahraničí pomocí jednorázových příkazů a ostatních platebních instrumentů
 • hotovostní vklady a výběry
 • možnost blokace zůstatku na žádost klienta

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster