800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Vkladové produkty v Kč

Vkladové účty

(pevná úroková sazba)

Účinnost: 1.1.2014 Měna: Kč
vkladový účet spořitelní vklad*, vkladový účet k běžnému účtu*, vkladový účet ke sporožirovým účtům*, spořitelní penzijní účet*
   < 100000,- ≥ 100000,-
< 250000,-
≥ 250000,-
< 500000,-
≥ 500000,-
< 1000000,-
 ≥ 1000000,-

7 dní

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

14 dní

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

1 měsíc

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

2 měsíce

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

3 měsíce

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

4 měsíce

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

5 měsíců

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

6 měsíců

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

7 měsíců

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

8 měsíců

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

9 měsíců

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

10 měsíců

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

11 měsíců

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

12 měsíců

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

18 měsíců **

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

24 měsíců

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

36 měsíců

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

48 měsíců

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

* S účinností od 1.7.2000 se spořitelní penzijní účet nezakládá, s účinností od 1.4.2003 se vkladový účet Spořitelní vklad nezakládá, s účinností od 1.6.2004 se vkladový účet k běžnému účtu v české měně a vkladový účet ke sporožirovému nezakládá.

** Od 17.9.2001 se nové vklady s touto splatností nezakládají. Doba uložení vkladu 15 měsíců se týká pouze vkladového účtu k běžnému účtu.

Nový vkladový účet

(pevná úroková sazba)

Účinnost: 1.1.2014 Měna: Kč
   < 100000,- ≥ 100000,-
< 250000,-
≥ 250000,-
< 500000,-
≥ 500000,-
< 1000000,-
 ≥ 1000000,-

7 dní*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

14 dní*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

1 měsíc

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

2 měsíce*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

3 měsíce

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

4 měsíce*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

5 měsíců*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

6 měsíců

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

7 měsíců*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

8 měsíců*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

9 měsíců*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

10 měsíců*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

11 měsíců*

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

12 měsíců

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

18 měsíců

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

24 měsíců

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

36 měsíců

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

48 měsíců

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

* S účinností od 1.11.2012 se nové vkladové účty s těmito splatnostmi nezakládají.

Při splnění podmínek stanovených bankou je vkladovému účtu přiznána úroková prémie 15 % z úrokového výnosu z přívkladů. Od 1.8.2011 úroková prémie 15% z úrokového výnosu z přívkladů již není poskytována.

Z Nového vkladového účtu je možné zdarma realizovat první výběr až do výše 25% z jistiny vkladu při založení (resp. obnovení) mimo stanovenou splatnost. První výběr až do výše 25% se nepovažuje za předčasný výběr.

Při výběru z Nového vkladového účtu založeného od 20.4.2013 přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám nepřipíšeme úrok za období od založení účtu, jeho obnovení nebo od data připsání úroků do data výběru. Jako začátek je považován okamžik, který je nejblíže datu výběru.

Při výběru z Nového vkladového účtu založeného do 19.4.2013 včetně přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám bude naúčtován poplatek. Výše poplatku se určí následovně: vybíraná částka*2,00 %*počet dní do splatnosti vkladového účtu/360. Minimální výše poplatku je 0,50 % z vybírané částky, maximální výše poplatku je 7,00 % z vybírané částky.

Dětský vkladový účet

(pevná úroková sazba)

Účinnost od: 22.4.2013 Měna: Kč

úroková sazba p.a.

1,50 %

S účinností od 15.3.2013 se Dětský vkladový účet nezakládá.

Z Dětského vkladového účtu je možné zdarma realizovat první výběr až do výše 25% z jistiny vkladu při založení (resp. obnovení) mimo stanovenou splatnost.

Při výběru přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám bude naúčtován poplatek. Výše poplatku se určí následovně: vybíraná částka*2,00 %*počet dní do splatnosti vkladového účtu/360. Minimální výše poplatku je 0,50 % z vybírané částky, maximální výše poplatku je 7,00 % z vybírané částky.

Přívklady na Dětském vkladovém účtu se úročí roční úrokovou sazbou vyhlášenou a platnou v den přijetí přívkladu, viz tabulka Nový vkladový účet sloupec pro 2. pásmo.

Perfektní vklad České spořitelny

(pevná úroková sazba)

Účinnost: 1.7.2010 Měna: Kč
  100000,-  200000,-

48 měsíců

3,20 % 3,20 %

Při výběru celého vkladu z Perfektního vkladu České spořitelny před uplynutím sjednané doby uložení vkladu se uplatňuje sankční poplatek ve výši 6% z vybírané částky. Částečné výběry z Perfektního vkladu České spořitelny nejsou umožněny.

S účinností od 1.7.2010 se Perfektní vklad nezakládá.

 

Šikovné spoření České spořitelny (od 1.11.2013 se nezakládá)

platnost: 1.1.2014 měna: Kč
1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo 4. pásmo 5. pásmo 6. pásmo 7. pásmo 8. pásmo 9. pásmo
< 10000,- ≥ 10000,-
< 30000,-
≥ 30000,-
< 60000,-
≥ 60000,-
< 100000,-
≥ 100000,-
< 150000,-
≥ 150000,-
< 200000,-
≥ 200000,-
< 250000,-
≥ 250000,-
< 300000,-
≥ 300000,-
0,35 % 0,45 % 0,55 % 0,65 % 0,75 % 0,95 % 1,15 % 2,00 % 0,01 %

Minimální výše měsíčního vkladu jako podmínka pro přiznání úroku pro příslušný kalendářní měsíc na Šikovném spoření České spořitelny: 300,- Kč.*

Maximální výše měsíčního vkladu: 5000,- Kč*.

Šikovné spoření České spořitelny Plus (od 1.11.2013 se nezakládá)

platnost: 1.1.2014 měna: Kč
1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo 4. pásmo 5. pásmo 6. pásmo 7. pásmo 8. pásmo
< 50000,- ≥ 50000,-
< 100000,-
≥ 100000,-
< 250000,-
≥ 250000,-
< 500000,-
≥ 500000,-
< 750000,-
≥ 750000,-
< 900000,-
≥ 900000,-
< 1000000,-
≥ 1000000,-
0,35 % 0,45 % 0,55 % 0,75 % 0,95 % 1,15 % 2,00 % 0,01 %

Minimální výše měsíčního vkladu jako podmínka pro přiznání úroku pro příslušný kalendářní měsíc na Šikovném spoření České spořitelny Plus: 5000,- Kč.*

Maximální výše měsíčního vkladu: 20000,- Kč*.

*Minimální a maximální výše měsíčního vkladu a jiné podmínky k Šikovnému spoření České spořitelny a Šikovnému spoření České spořitelny Plus jsou uvedeny ve Sdělení klientům České spořitelny, a.s. Základní vklady, minimální zůstatky a jiné podmínky u vybraných produktů České spořitelny, a.s. v české měně a produktů navazujících. Podmínky uvedené ve Sdělení jsou rozhodné.

Internetové spoření České spořitelny*

platnost: 1.1.2014 měna: Kč
  1. pásmo 2. pásmo
  < 1000000,- Kč ≥ 1000000,- Kč
Základní úrok 0,50 % 0,50 %
Úrokový bonus** 0,60 % -

* O Internetové spoření České spořitelny lze požádat od 1.7.2010 prostřednictvím www.internetovesporeni.cz a klientské linky 800 207 207.

** Vztahuje se na Internetové spoření České spořitelny, pokud jeho průměrná denní hodnota zůstatku v průběhu aktuálního sledovaného období je stejná nebo vyšší než průměrná denní hodnota zůstatku v předchozím sledovaném období. Pro první sledované období je úrokový bonus přiznán vždy. Sledované období = kalendářní čtvrtletí. Bonusová sazba je poskytována pouze pro kreditní zůstatek do 999 999,99 Kč.

 

Účelové spoření (od 1.11.2013 se nezakládá)

platnost: 15.4.2012 měna: Kč
Základní úrok při splnění stanovených podmínek* 1,30%
Minimální úrok** 0,10%

* Vztahuje se na Účelové spoření při splnění stanovených podmínek, které se vyhodnocují za sledované období. Sledované období = kalendářní čtvrtletí. Za splnění podmínek ve sledovaném období se považuje současné splnění všech tří níže popsaných skutečností.

  1. V každém měsíci sledovaného období byl na účet Účelového spoření klientem vložen pravidelný měsíční vklad ve sjednané výši (viz popis produktu v produktové nabídce České spořitelny)
  2. Ve sledovaném období nebyl z účtu Účelového spoření klientem proveden žádný výběr finančních prostředků (uložené vklady ani připsané úroky).
  3. Účet Účelového spoření nebyl během sledovaného období klientem zrušen (nevztahuje se na případ dosažení cílové částky).

Při nesplnění sjednaných podmínek nejsou prostředky na účtu Účelového spoření za sledované období úročeny.

** Vztahuje se na Účelové spoření po skončení každého spořicího období až do doby zahájení dalšího spořicího období nebo zrušení účtu.

Spoření České spořitelny

platnost: 1.11.2013 měna: Kč
Zůstatek Úroková sazba
do 200 000  Kč (do 400 000 Kč pro klienty Osobního bankovnictví ČS) 1,00 %
nad 200 000 Kč (nad 400 000 Kč pro klienty Osobního bankovnictví ČS) 0,01 %

V případě výběru ze Spoření České spořitelny nepřipíšeme na účet úrok za daný kalendářní měsíc.

Pobočky a bankomaty

       
Mapa České republiky Hlavní město Praha Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Karlovarský Plzeňský Jihočeský Vysočina Jihomoravský Zlínský Moravskoslezský Olomoucký Středočeský

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

Facebook České spořitelny Twitter YouTube


 

Kurzovní lístky

Aktuální k: 18.4.2014
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,500 + 0,11%
USD 19,856 - -0,08%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster