800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Produkty a služby
 • Účty a platby
  • Běžný účet v české měně pro klienty komunální sféry

   Běžný účet určený klientům komunální sféry s velkou škálou navazujících produktů a služeb.

  • Běžný účet pro dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení

   Běžné účty určené výhradě k bezhotovostnímu čerpání dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení z centrálních účtů SFRB na základě předložení dokladu k účelovému čerpání dotace.

  • Běžný účet v cizí měně

   Běžný účet v cizí měně s širokou škálou navazujících produktů a služeb. Klient může mít vedeno více běžných devizových účtů v různých i stejných měnách.

  • MultiCash

   MultiCash je služba přímého bankovnictví České spořitelny, umožňující obsluhu běžných účtů pomocí aplikace instalované u klienta.

  • BUSINESS 24 Databanking

   BUSINESS 24 Databanking je služba přímého bankovnictví, která umožňuje spojení s bankou přímo z Vašeho ekonomického systému.

  • SERVIS 24 Internetbanking

   SERVIS 24 Internetbanking slouží k obsluze sporožirových a vybraných běžných účtů přes internet.

  • BUSINESS 24

   BUSINESS 24 představuje službu přímého bankovnictví České spořitelny, která umožňuje klientům obsluhovat účty pomocí internetu.

  • BUSINESS 24 Mobilní banka

   Aplikace BUSINESS 24 Mobilní banka umožňuje vzdálený přístup uživatelů k jejich účtům

  • @FAKTURA 24

   Elektronická fakturace, výměna elektronických obchodních dokumentů (EBPP) - @FAKTURA 24.

 • Platební karty
 • Financování
 • Vkladové produkty
  • Termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou

   Termínovaný vklad slouží pro uložení dočasně volných finančních prostředků v Kč i cizí měně.

  • Strukturované investiční produkty

   Strukturované investiční produkty - termínovaný vklad s úročením výrazně nad aktuální úrovní pro příslušnou měnu a periodu.

  • Prémiový vklad

   Prémiový vklad je termínovaný krátkodobý vklad s proměnlivým výnosem. Úrokový výnos se skládá z pevné sazby s možností jejího zvýšení formou prémie.

 • Investování
  • Podílové fondy ISČS
   • Dluhopisové fondy
    • Sporoinvest

     Dluhopisový podílový fond velmi krátkodobých investic. Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy depozitních bankovních produktů. Vhodný pro investory, kteří si přejí dosáhnout lepšího zhodnocení než u termínovaných vkladů s vědomím, že při negativním vývoji úrokových sazeb mohou utrpět jen malou a krátkodobou ztrátu.

    • Sporobond

     Sporobond - dluhopisový otevřený podílový fond, který je určen pro střednědobé investování. Peněžní prostředky jsou přednostně investovány do dluhopisů českých důvěryhodných emitentů, státních dluhopisů, hypotečních zástavních listů aj.

    • Bondinvest

     Otevřený podílový fond, který je určen pro střednědobé investování. Peněžní prostředky jsou investovány pouze do dluhopisů důvěryhodných tuzemských a zahraničních emitentů.

    • Trendbond

     Trendbond - dluhopisový otevřený podílový fond, který je určen pro střednědobé investování. Peněžní prostředky jsou investovány především do státních dluhopisů vydaných v měnách nových členských zemí Evropské unie a současně jsou členy OECD.

    • ČS korporátní dluhopisový

     Korporátní dluhopisový fond je určen pro zkušené investory ke střednědobému investování.

    • High Yield dluhopisový

     Dluhopisový otevřený podílový fond, který je určen pro střednědobé investování.

   • Smíšené fondy
    • Fond řízených výnosů

     Otevřený podílový fond s převahou nástrojů peněžního trhu a malým podílem akcií, který je určen pro střednědobé investování.

    • Konzervativní Mix FF

     Profilový fond fondů, který je určen pro střednědobé investování. Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů.

    • Vyvážený Mix FF

     Vyvážený Mix FF - fond fondů, který je určen pro dlouhodobé investování na dobu minimálně 4 let. Peněžní prostředky jsou investovány do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových a akciových fondů kolektivního investování.

    • Dynamický Mix FF

     Dynamický Mix FF - fond fondů, který je určen pro dlouhodobé investování na dobu minimálně 5 let. Peněžní prostředky jsou přednostně investovány do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových a akciových fondů kolektivního investování.

    • Akciový Mix FF

     Akciový Mix FF - otevřený podílový fond s převahou dluhopisů a pokladničních poukázek, který je určen pro střednědobé investování.

  • Zahraniční podílové fondy

   Zahraniční podílové fondy jsou dlouhodobou kolektivní investicí do širokého spektra tuzemských a zahraničních finančních instrumentů v rámci světových peněžních, dluhopisových a akciových trhů.

  • Správa aktiv

   Prostředky svěřené klientem do správy jsou investovány v rámci smluvně dohodnutých pravidel s cílem dosáhnout optimálního výnosu při zohlednění individuálních požadavků klienta.

  • Obchody s pokladničními poukázkami

   Obchody s pokladničními poukázkami umožnují investorovi umístit volné prostředky do dluhových instrumentů státu.

  • Obchodování s dluhopisy
   • Hypoteční zástavní listy

    Hypoteční zástavní listy - dluhopisy, které jsou kryté pohledávkami z poskytnutých hypotečních úvěrů.

 • Zajištění rizik
 • Služby pro emitenty
  • Výplata dividend a jiných výnosů z cenných papírů

   Moderní a pružný způsob výplaty výnosů z cenných papírů. Jedná se zejména o výplatu dividend a výnosů z podílových listů a o výplatu dávek účastníkům penzijního připojištění.

  • Administrace emise

   Administrace emise - pokrytí činností spojených se správou emise dluhopisů v listinné i zaknihované podobě, fixním i pohyblivým úrokem, různou dobou splatnosti a různou strukturou investorů.

  • Emise obligací

   Emise podnikových a komunálních obligací včetně provedení finanční expertízy a komplexní zpracování emise.

 • Pojištění

Pobočky a bankomaty

       
Mapa České republiky Hlavní město Praha Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Karlovarský Plzeňský Jihočeský Vysočina Jihomoravský Zlínský Moravskoslezský Olomoucký Středočeský

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

Facebook České spořitelny Twitter YouTube


 

Kurzovní lístky

Aktuální k: 27.1.2015
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,820 + 0,29%
USD 24,661 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster