800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Emise obligací

Charakteristika a popis produktu

Česká spořitelna v rámci svých služeb rovněž připravuje emisi obligací. Česká spořitelna připraví emisi podnikových a komunálních obligací tak, aby její vhodné umístění poskytlo podnikům nebo městům očekávané finanční prostředky a navíc jim vytvořilo odpovídající pozici na kapitálovém trhu při uskutečňování dalších cílů ve svém podnikání a regionu.

Při přípravě obligací Česká spořitelna nabízí:

 • provedení expertízy finančních možností firmy nebo obce při realizaci investičních záměrů
 • zpracování prospektu emitenta a projednání žádosti na Ministerstvu financí České republiky

Při vlastní emisi Česká spořitelna nabízí:

 • zpracování projektu emise
 • tvorbu emisních podmínek
 • technickou přípravu emise
 • provedení primárního prodeje včetně jejího umístění u investorů
 • převzetí závazku odkoupit neumístěnou část emise
 • zabezpečení výplat kupónů a jistiny
 • způsob zhodnocení dočasně nevyužitých zdrojů z emise
 • umístění emise na Burze cenných papírů
 • služby spojené s obchodováním na sekundárním trhu

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster