800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Akceptace platebních karet

Přijímejte platební karty prostřednictvím Global Payments ve spolupráci s Českou spořitelnou

Akceptování platebních karet

Co je akceptování platebních karet?

Služba Vašim zákazníkům, méně papírování a hotovosti.

Bezhotovostní platby za zboží a služby jsou pro Vaše zákazníky službou navíc, která se postupně stává v moderních obchodních provozovnách samozřejmostí. Znamená totiž zvýšené pohodlí zákazníků a také bezpečnost finančních prostředků.

Jakými typy karet u Vás zákazníci zaplatí?

Česká spořitelna zprostředkovává přijímání platebních karet všech existujících světových karetních asociací:

 • Mastercard
 • Visa
 • Diners Club
 • JCB (Japan Credit Bureau)

Jaké jsou možnosti zpracování transakcí?

Bezhotovostní transakce platebními kartami je možné uskutečnit elektronicky prostřednictvím platebních terminálů nebo na mechanickém zařízení, tzv. imprinteru.

Platební terminál Vám Česká spořitelna nabízí formou bezplatného pronájmu.

Jaké výhody používání platebního terminálu přináší pro Vás?

 • zvýšení obratu
 • získání nových domácích i zahraničních klientů
 • zvýšení bezpečnosti omezením manipulace s hotovostí
 • méně papírování, úsporu času
 • posílení image moderní obchodní provozovny

Co je součástí služeb, spojených s platebním terminálem od České spořitelny?

 • vyškolení personálu ve smyslu platných pravidel
 • záruční i pozáruční servis
 • vybavení provozoven propagačním materiálem
 • dohled transakcí
 • pravidelné zasílání přehledů o provedených transakcích
 • vyřízení reklamací

Za poskytování těchto služeb Česká spořitelna účtuje poplatek z  každé transakce uskutečněné prostřednictvím platebního terminálu nebo imprinteru. Výše poplatku se stanovuje individuálně.

Co platební terminál potřebuje?

Vše, co platební terminál ke svému provozu potřebuje, je pevná telefonní linka a zásuvka 220V. Pro provozovny bez pevné telefonní linky Česká spořitelna nabízí mechanické zařízení na přijímaní karet, imprinter.

Co mám udělat?

Zaujala-li Vás naše nabídka, zde naleznete kontakty.

Úroveň poplatků, kterou si Česká spořitelna účtuje z každé uskutečněné transakce je přímo závislá na tzv. interchange fee tj. poplatku, který je Česká spořitelna povinna odvádět každé vydavatelské bance, jejíž kartou byla transakce provedena včetně poplatku jednotlivým kartovým asociacím. Aktuální výši interchange fee lze zjistit na web stránkách asociací Visa International [nové okno] a Mastercard International [nové okno].

Akceptace platebních karet - přechod na čipovou technologii

Současnost

 • na bezhotovostní placení za zboží a služby pomocí platebních karet uzavřela Česká spořitelna smlouvu s více jak 6300 obchodními partnery a disponuje tak sítí více jak 12,5 tis. akceptačních míst po celém území České republiky
 • všechny elektronické terminály umožňují přijímat platební karty všech význačných kartových asociací jako je Visa, Mastercard, Diners Club, American Express nebo JCB

Příchod čipové technologie

Pro větší ochranu platebních transakcí a možnost dalších doplňkových služeb na kartě přichází čas pro čipové karty. Česká spořitelna se tak, jako i ostatní banky v České republice, připravuje na přechod na tuto technologii. Postupně dojde k úpravě jak na bankomatech tak na platebních terminálech. Vzhledem k tomu, že se jedná o širokou síť a je nutné každé místo navštívit, bude migrace probíhat několik měsíců. Následně bude Česká spořitelna pokračovat v přípravě na vydávání čipových karet.

Plán migrace na čip

 • květen 2005 - pilotní provoz čipových platebních terminálů
 • červen - prosinec 2005 - migrace sítě platebních terminálů na čipovou technologii
 • červenec - srpen 2005  - migrace sítě bankomatů na čip
 • 2. polovina roku - začátek vydávání čipových karet

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster