800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Nákup šeků

Zpracování šeků vystavených k tíži účtu u jiné banky (šeky inkasované v jiných bankách)    1% min 250, max 5.000 + případné výlohy ostatních bank
Proplacení bankovního šeku ČS, a.s. a bankovního šeku vystaveného jinou bankou k tíži účtu u České spořitelny, a.s.       zdarma
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. na účet vedený v České spořitelně, a.s.   zdarma
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. v hotovosti  80
Předložení k proplacení prostřednictvím jiné banky     1%, min. 220, max. 1.500

2.  Prodej šeků - soukromý šek České spořitelny, a.s.


Vydání tiskopisu šeku - 1ks  10
Vydání šekové knížky (obal) - 1ks     10
Upozornění na vystavení nekrytého šeku (operace s nekrytými a neproplacenými šeky) - 1ks 500
Zákaz výplaty šeku, odvolání šeku, storno tiskopisu šeku České spořitelny, a.s.    150
Zrušení zákazu výplaty šeku,  zrušení storna tiskopisu šeku    50


Zákaz výplaty šeku, odvolání šeku, storno tiskopisu šeku České spořitelny, a.s., zrušení zákazu výplaty šeku,  zrušení storna tiskopisu šeku - cena je stanovena za úkon, tzn. nezávisle na tom, zda je zákaz podáván na jeden šek či více šeků současně.


Ceny jsou uvedeny v Kč

Pro účty v cizí měně  jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny.


Ceny se přepočítávají dle kurzu České národní banky.

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh (-) cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.11.2016 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Pobočky a bankomaty

       
Mapa České republiky Hlavní město Praha Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Karlovarský Plzeňský Jihočeský Vysočina Jihomoravský Zlínský Moravskoslezský Olomoucký Středočeský

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster