800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Pojištění schopnosti splácet

Jistota splácení i v nenadálé životní situaci

Komu je určen

 • fyzické osoby pobývající na území ČR

Charakteristika a popis produktu

Pojištění schopnosti splácet k úvěrům pro fyzické osoby

Úvěrové pojištění vzniklo na základě spolupráce České spořitelny s Pojišťovnou České spořitelny.

Klient může zvolit:

Soubor pojištění A, který obsahuje pojištění rizika:

 • dlouhodobé pracovní neschopnosti
 • invalidity 3. stupně
 • úmrtí

Soubor pojištění B, který kryje:

 • ztrátu zaměstnání
 • dlouhodobou pracovní neschopnost
 • invaliditu
 • úmrtí

Klient neuzavírá samostatnou pojistnou smlouvu. K uzavření pojištění postačuje prohlášení pojištěného, které je součástí úvěrové smlouvy.

U pojištění není sjednáváno zajištění závazku formou vinkulace pojistného plnění, klient obdrží v případě pojistné události pojistné plnění přímo na svůj osobní účet.

Pojištění schopnosti splácet - pro hypoteční úvěry

Úvěrové pojištění vzniklo na základě spolupráce České spořitelny s Pojišťovnou České spořitelny.

Můžete si zvolit:

Soubor pojištění Standard - pro jediného pojištěného či soubor pojištění Standard Duo - pro prvního pojištěného (klienta) a druhého pojištěného (klientova partnera / ručitele).

Pojištění se vztahuje na rizika:

 • hospitalizace
 • smrti
 • invalidity 3. stupně
 • pracovní neschopnosti

Soubor pojištění Plus - pro jediného pojištěného či soubor Plus Duo - pro prvního pojištěného (klienta) a druhého pojištěného (klientova partnera / ručitele).

Pojištění se vztahuje na rizika:

 • hospitalizace
 • smrti
 • invalidity
 • pracovní neschopnosti
 • ztráty zaměstnání

Neuzavíráte samostatnou pojistnou smlouvu. K uzavření pojištění postačuje prohlášení, které je součástí vaší úvěrové smlouvy.

U pojištění k hypotečním úvěrům je sjednáváno zajištění závazku formou vinkulace pojistného plnění. V případě pojistné události je pojistné plnění vypláceno na úvěrový účet klienta.

U pojištění k hotovostním hypotékám není sjednáváno zajištění závazku formou vinkulace pojistného plnění a záleží pouze na klientovi, na co prostředky z pojistného plnění použije. Pojistné plnění je vypláceno dle dispozic klienta.

Pojištění lze sjednat jak k nově sjednávaným úvěrů, tak i k dříve poskytnutým.

Příklady cen pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr

Výše splátky hypotéky variantu Standard varianta Plus
5 000 Kč 385 Kč 485 Kč
6 000 Kč 462 Kč 582 Kč
7 000 Kč 539 Kč 679 Kč
8 000 Kč 616 Kč 776 Kč
9 000 Kč 693 Kč 873 Kč
10 000 Kč 770 Kč 970 Kč
12 000 Kč 924 Kč 1 164 Kč
15 000 Kč 1 155 Kč 1 455 Kč
18 000 Kč 1 386 Kč 1 746 Kč
20 000 Kč 1 540 Kč  1 940 Kč
25 000 Kč 1 925Kč 2 425 Kč

Výhody

Pojištění schopnosti splácet k úvěrům pro fyzické osoby

Jedinečnost

 • je automatickou součástí úvěru
 • pojištění tří až čtyř rizik za jednu cenu

Jednoduchost

 • klient neuzavírá samostatnou pojistnou smlouvu. K uzavření pojištění postačuje prohlášení pojištěného, které je součástí úvěrové smlouvy.
 • nesjednává se zajištění závazku formou vinkulace pojistného plnění, klient obdrží v případě pojistné události pojistné plnění z pojištění přímo na svůj osobní účet
 • poplatek za pojištění je inkasován společně s poplatkem  za správu a vedení úvěrového účtu

Jistota

rozsahem krytí rizik pomáhá pojištění zajistit splácení úvěru v případě nenadálých životních situací. Pojištění kryje riziko nejen smrti z jakýchkoliv příčin a invalidity, ale také pracovní neschopnosti jak z důvodu úrazu, tak i nemoci a v rozšířené podobě i ztráty zaměstnání.

Pojištění schopnosti splácet - pro hypoteční úvěry

Jedinečnost

 • je automatickou součástí úvěru
 • pojištění čtyř až pěti rizik za jednu cenu
 • cena pojištění je přizpůsobené Vaší hypotéce, cena závisí na měsíční splátce hypotéky

Jednoduchost

 • jednoduché a rychlé sjednání spolu s hypotékou nebo i dodatečně
 • neuzavíráte samostatnou pojistnou smlouvu
 • poplatek za pojištění je inkasován z inkasního účtu klienta
 • rychlé a snadné sjednání bez lékařské prohlídky v případě hypotéky do 5 mil. Kč

Jistota

rozsahem krytí rizik pomáhá pojištění zajistit splácení úvěru v případě nenadálých životních situací. Při vážných zdravotních problémech vyžadujících dlouhodobý pobyt v nemocnici Vám od 4. dne pobytu uhradíme 300 Kč za každý den hospitalizace (až 60 dnů). Následně, pokud Vaše pracovní neschopnost bude pokračovat, uhradíme za Vás měsíční splátky hypotéky. Plnění za pracovní neschopnost se nezřídka šplhají do statisícových částek, plnění v případě invalidity nebo smrti dokonce do částek miliónových.

Kolik dostanete v jaké situaci?

Pojistné riziko
(podmínka)
Pojistné plnění
(limity)
Vliv pojistného plnění na platnost pojištění (termín)
Hospitalizace klienta
(nepřetržitě alespoň 3 kalendářní dny)
300 Kč/ den (vypláceno od 4. do max. 64 dne hospitalizace) Pojištění zůstává v platnosti
Pracovní neschopnost
(nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní)
Výše měsíční splátky  (plnění nejdříve po 60 dnech ale max. 12 splátek) Pojištění zůstává v platnosti
Ztráta zaměstnání
(nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní)
Výše měsíční splátky (plnění nejdříve po 60 dnech ale max. 12 splátek) Pojištění zůstává v platnosti
Invalidita
(přiznání invalidity 3. po uplynutí čekací doby)

Výše měsíční splátky při přiznání invalidity 3. stupně (max. 12 splátek)

dále 100% nesplaceného zůstatku úvěru při následném potvrzení trvání invalidity 3. stupně

Zánik pojištění
(ke dni přiznání invalidity 3.stupně)
Úmrtí
 
100% nesplaceného zůstatku úvěru Zánik pojištění
(ke dni úmrtí)

Podmínky založení

Pojištění schopnosti splácet k úvěrům

Pojištěný musí být:

 • osoba mladší 60 let, která bude úvěr splácet
 • hlavní dlužník splňující všechny podmínky návratnosti úvěru, který se zavázal pravidelně splácet poskytnutý úvěr a  zároveň splňuje ostatní podmínky návratnosti

Zdravotní stav pojištěného

 • klient je dle svého vědomí zdravý
 • není uznán invalidním (invalidita 1., 2. nebo 3. stupně)
 • není v pracovní neschopnosti (v době uzavírání úvěru, pokud ano, podpis až po ukončení PN)
 • není v pravidelné lékařské péči v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků

Pracovní zařazení

 • klient je v zaměstnaneckém poměru nebo podniká  (tedy je  OSVČ)
 • v případě uzavření Souboru pojištění B, který zahrnuje také riziko ztráty zaměstnání je třeba splnění následujících podmínek:
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • v pracovním poměru min. 12 měsíců nepřetržitě (nemusí být u 1 zaměstnavatele)
 • v době uzavření návrhu neběží zkušební doba
 • není podaná ani obdržená výpověď v posledních 3 měsících před uzavřením úvěru

Pojištění schopnosti splácet - pro hypoteční úvěry

Pojištěný musí být:

 • osoba mladší 60 let, která bude úvěr splácet
 • dle svého vědomí zdráv
 • není uznán invalidním (invalidita 1., 2. nebo 3. stupně)
 • není v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • není v pracovní neschopnosti
 • hlavní dlužník i spoludlužník splňující všechny podmínky návratnosti úvěru, který se zavázal pravidelně splácet poskytnutý úvěr a zároveň splňuje ostatní podmínky návratnosti

Zdravotní stav

K souboru pojištění v rámci smlouvy úvěru může fyzická osoba přistoupit v rámci ujednání v úvěrové smlouvě nebo dodatku k úvěrové smlouvě, splňuje-li k datu podpisu prohlášení tyto podmínky:

 • v případě úvěru do 1 499 999 Kč není nutné vyplňovat Dotazník pojištěného - stačí pouze podpis prohlášení, které je součástí úvěrové smlouvy
 • v případě úvěru od 1 500 000 Kč do 4 999 999 Kč včetně, vyplnila Dotazník pojištěného (dotazník ve vybraných případech může být zodpovězen telefonicky) - pojištění k hypotečním úvěrům České spořitelny
 • v případě úvěru se sjednanou částkou vyšší nebo rovné 5 mil. Kč, podrobila se lékařské prohlídce u smluvního lékaře pojistitele a předložila vyplněné formuláře Lékařská zpráva - Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace a formulář Lékařská prohlídka

Pracovní zařazení

 • klient je v zaměstnaneckém poměru nebo podniká (tedy je OSVČ)
 • v případě uzavření Souboru pojištění B, který zahrnuje také riziko ztráty zaměstnání je třeba splnění následujících podmínek:
  • pracovní poměr na dobu neurčitou
  • v době uzavření návrhu neběží zkušební doba
  • nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele
  • neobdržel od zaměstnavatele a ani nezaslal zaměstnavateli návrh na ukončení pracovního poměru dohodou. 

Úplné znění podmínek týkajících se tohoto pojištění je uvedeno v rámcové pojistné smlouvě a ve všeobecných pojistných podmínkách.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster