800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

 


Může Vás zajímat

 

Fondy peněžního trhu [nové okno]

Fondy peněžního trhu investují zejména do nástrojů peněžního trhu včetně pokladničních poukázek a vysoce bezpečných, krátkodobých dluhopisů. Portfolio těchto fondů je široce diverzifikováno - tvořeno mnoha tituly, což významně snižuje tržní rizika. 
 • Likviditní fond
   [nové okno]
  Cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy termínovaných vkladů nižších pásem úročení, s vědomím, že oproti termínovaným vkladům mohou svoji investici kdykoliv bez sankcí ukončit. Je určen především konzervativním investorům.
   

Dluhopisové fondy [nové okno] 

Dluhopisové fondy  jsou podílové fondy primárně investující do dluhopisových nástrojů. Jsou vhodné pro střednědobou až dlouhodobou investici v investičním horizontu 3 roky a déle dle jejich zaměření. 
 • Sporoinvest [nové okno]
  Dluhopisový podílový fond velmi krátkodobých investic. Fond je vhodný pro investory, kteří si přejí dosáhnout lepšího zhodnocení než u termínovaných vkladů. 
 • Sporobond [nové okno]
  Dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří nechtějí investovat do akcií, ale výnosy peněžních fondů nebo termínovaných depozit jsou pro ně nedostatečné. 
 • ČS korporátní dluhopisový [nové okno]
  Dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší zhodnocení mezi dluhopisovými fondy. 
 • Trendbond [nové okno]
  Cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do dluhopisů okolních zemí. Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. 
 • High yield dluhopisový [nové okno]
  Otevřený dluhopisový podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší zhodnocení na dluhopisových trzích a akceptují krátkodobější výkyvy kurzu. 
 

Smíšené fondy [nové okno]

Smíšené fondy usilují o co nejvyšší zhodnocování prostředků ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu investováním do smíšeného portfolia složeného z jednotlivých tříd aktiv – nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a akcií.
 • Osobní portfolio 4 [nové okno]
  Otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Je vhodný pro investory, kteří chtějí využívat růstových trendů na rizikovějších trzích, ale chtějí minimalizovat ztráty při jejich poklesech.
 • Fond řízených výnosů
   [nové okno]
  Smíšený otevřený podílový fond, který je vhodný především pro konzervativní investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem. Pro všechny opatrné investory, kteří by se rádi podíleli na vývoji akciových trhů s efektivním omezením dopadu jejich případného poklesu.
 • PLUS - otevřený podílový fond [nové okno]
  Otevřený podílový fond fondů s delší doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, jež se rozhodnou investovat část současných příjmů na penzi, ale nestačí jim řešení, která nabízejí penzijní fondy.
 • ČS fond životního cyklu 2020 [nové okno]
  Otevřený podílový fond s optimalizovanou investiční strategií, která je přizpůsobená dlouhodobému investičnímu horizontu. Je vhodný pro investory, kteří plánují použít své prostředky kolem roku 2020.
 • ČS fond životního cyklu 2030 [nové okno]
  Otevřený podílový fond s optimalizovanou investiční strategií, která je přizpůsobená dlouhodobému investičnímu horizontu. Vhodný pro investory, kteří plánují použití svých prostředků kolem roku 2030.
 • Konzervativní Mix FF [nové okno]
  Smíšený otevřený podílový fond fondů se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond nakupuje podílové listy otevřených podílových fondů.
 • Vyvážený Mix FF [nové okno]
  Smíšený podílový fond se statutem fond fondů, který je určen pro zkušené investory se střednědobým investičním horizontem. Klient si může v České spořitelně vybrat z celkem 4 profilových fondů, které se od sebe liší mírou rizika.
 • Dynamický Mix FF [nové okno]
  Smíšený podílový fond se statutem fond fondů. Pro zkušené dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem, kteří jsou schopni akceptovat i případné výkyvy výkonnosti během doby trvání investice.
 •  Akciový Mix FF [nové okno]
  Globální fond fondů a je jedním ze 4 profilových fondů nabízených Českou spořitelnou. Určen dynamickým klientům se zkušeností s investováním na kapitálových trzích a schopností akceptovat kolísaní hodnoty vložené investice.
 

Akciové fondy [nové okno]

Akciové fondy jsou podílové fondy trvale investující minimálně 66 % majetku fondu do akcií a akciových nástrojů, svá portfolia dále mohou doplňovat o nástroje peněžního trhu či dluhopisové nástroje.
 • Sporotrend [nové okno]
  Akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem.
 • Global Stocks FF [nové okno]
  Globální fond fondů určený pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem, kteří se chtějí podílet na růstu globálních akciových trhů.
 • Top Stocks [nové okno]
  Akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. Cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy světových akciových trhů prostřednictvím investic do jednotlivých akciových titulů z vyspělých trhů.
 

Nemovitostní fondy [nové okno]

Cílem nemovitostních fondů je stabilní zhodnocení vložených prostředků podílníků, které jsou investovány do komerčních nemovitostí. Hlavní část výnosu fondu je tvořena příjmem z pronájmu těchto nemovitostí.
 • ČS nemovitostní fond [nové okno]
  Cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do široce diverzifikovaného portfolia komerčních nemovitostí: administrativních budov, logistických parků, obchodních center, hotelových komplexů a rezidenčních projektů.
 

ERSTE ČS zajištěné fondy

Cílem zajištěných fondů je návratnost minimálně investované částky. Toho zajištěné fondy docilují tak, že velká část portfolia je investována do vysoce bonitních nástrojů peněžního trhu či dluhopisů, aby byla zajištěna tato návratnost.V současné době není v nabídce žádný ERSTE ČS zajištěný fond. Pro shlédnutí již upsaných zajištěných fondů navštivte internetové stránky ERSTE sparinvest www.erste-am.cz [nové okno].

 

ERSTE Sparinvest fondy 

Nabídku fondů společnosti ERSTE Sparinvest v korunových klonech naleznete na české verzi internetových stránek  společnosti ERSTE sparinvest www.erste-am.cz [nové okno].

Zahraniční fondy 3 stran 

Zahraniční podílové fondy jsou dlouhodobou kolektivní investicí do širokého spektra tuzemských a zahraničních finančních instrumentů v rámci světových peněžních, dluhopisových a akciových trhů.  

 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 28.7.2015
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,040 + 0,04%
USD 24,389 - -1,12%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster