800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Cestovní pojištění KOLUMBUS

Omezte rizika, která číhají na cestách.

Chystáte se na cesty? Pak je jistě uklidňující vědět, že v případě problémů se můžete spolehnout na komplexní cestovní pojištění, které je vám i vašim blízkým spolehlivou oporou, po celém světě. Navíc ve výši, rozsahu a skladbě, které si z naší nabídky sami zvolíte.

Cestujte bez obav s celou rodinou

Přibalte si na cestu jistotu pro případ, že budete potřebovat vynaložit mimořádné výdaje, které vám pojišťovna zpětně proplatí.

Díky cestovnímu pojištění Kolumbus vás nebudou strašit případné léčebné výlohy v zahraničí. Pojištění můžete sjednat i v rozsahu pro aktivní nebo organizovaný sport.

Můžete však myslet ještě dál a zvolit si i :

 • úrazové pojištění, které pokryje úraz a jeho následky,
 • pojištění zavazadel,
 • pojištění zpoždění zavazadel – vztahuje se na úhradu nákladů za zakoupené náhradní věci pořízené v důsledku toho, že řádně registrovaná zavazadla odevzdaná leteckému přepravci byla zpožděna po příletu do cílové destinace nejméně o 6 hodin.
 • pojištění zpoždění letu - vztahuje na náklady na stravu, úschovu zavazadel a ubytování, které budete nuceni vynaložit v důsledku toho, že letadlo, v němž máte rezervovaný oficiálně registrovaný let v rámci pojištěné cesty, bylo na odletu zpožděno nejméně o 6 hodin

 • přerušení cesty - pomůže vyřešit nepříjemnosti v podobě neočekávaných nákladů na mimořádný návrat z dovolené,
 • nevyužité cestovní služby - možnost získat zpět peníze za zaplacené služby v místě dovolené, pokud se například zraníte,
  • vztahuje na náhradu nákladů na nespotřebované cestovní služby poskytované pojištěnému, bude-li muset pojištěný přerušit užívání cestovní služby z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu, kdy zdravotní stav pojištěného prokazatelně neumožňuje další užití služby.
  • v létě lze využít např. na nedokončený kurs windsurfingu, potápění, kapitánské zkoušky, golfového tréninku
  • v zimě s doplňkovým pojištěním na aktivní sporty je možno aplikovat na nevyužitý skipas, lyžařskou školu či nevyužité lyžařské vybavení
 • odpovědnost -  pomůže vám krýt nečekané výdaje v případě vaši neopatrnosti, když způsobíte újmu na cizím majetku nebo někomu újmu na zdraví.

Slevy a pojištění zdarma pro malé děti

Podrobné informace naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění Kolumbus [nové okno]

Dodatkové pojištění STORNO 

Pokud sjednáte pojištění STORNO (pro případy storna zájezdu z Vaší strany, zrušení cestovní služby poskytovatelem a pojištěním více nákladů v cílové destinaci při cestě zpět) snížíte počet nepříjemností na minimum.

 • Pojištění se sjednává pro případ:
  • storna zájezdu ze strany pojištěného (např. cena zájezdu, letenky, ubytování atp.)
  • zrušení cestovní služby poskytovatelem (zapříčiněné zejména přírodní katastrofou, epidemií, teroristickým útokem, občanskými nepokoji, technickou poruchou či havárií)
  • zvýšené náklady v cílové destinaci či při cestě zpět (z důvodů jako v předchozím bodě, kryje především ubytování, stravu, uložení zavazadel, náhradní dopravu zpět do ČR atp.)
 • Lze sjednat:
  • nejpozději do tří pracovních dnů od provedení úhrady ceny za cestovní službu resp. zálohy
  • také pro cestovní služby zakoupené individuálně (např. u cestovních kanceláří/agentur v ČR/zahraničí i přímo u poskytovatelů cestovních služeb - letecké společnosti, hotely)
 • Cena:
  • stanoví se z uhrazené částky (zálohy) cestovní služby/zájezdu, kterou klient sdělí - maximálně však do výše 75.000 Kč za jednu pojištěnou osobu
  • činí 3 % z uvedené celkové uhrazené částky cestovní služby v Kč
  • celková uhrazená částka se uvádí zaokrouhlená na stokoruny, konečná suma za všechny pojištěné osoby   

Asistenční služba HOLIDAY - pomůže Vám při potížích s Vaším autem v zahraničí.

V případě, že dojde k nehodě nebo poruše, nebo dokonce k úrazu či vážnému onemocnění řidiče se postaráme o Vás i Vaše osobní/užitkové vozidlo, které:

 • má výhradně českou registrační značku (SPZ - musí být uvedena ve smlouvě a doplněna včetně tovární značky a obchodního označení vozidla, např. AHY 45-67 FORD FOCUS)
 • je do 3 500 kg
 • má nejvýše 9 míst pro přepravu osob (včetně řidiče)

Rozsah krytí tohoto rizika je omezen na následující území - Evropskou unii (mimo Malty a ČR) a dále na území Černé Hory a Srbska, Makedonie, Lichtenštejnska, Maroka, Norska, Švýcarska, Tuniska a evropské části Turecka!

Vztahuje se 

 • v případě nepojízdnosti vozidla způsobené havárií nebo poruchou na:

  • příjezd a odjezd zásahového vozidla a práci mechanika po dobu 60 minut (cena náhradních dílů a práce nad časový rámec není hrazena)
  • limitovanou úhradu nákladů na ubytování v hotelu, max. 9 osob (pokud nepojízdné vozidlo nemůže být opraveno v den, kdy došlo k havárii nebo poruše, ale je reálný předpoklad jeho zprovoznění do 48 hodin; nebo v případě, kdy náhradní vozidlo nebude přistaveno v den, kdy došlo k havárii nebo poruše vozidla)
  • odtah nepojízdného vozidla do ČR, maximálně však do vzdálenosti 3 000 km se spoluúčastí 200 km
  • bezplatné zapůjčení náhradního vozidla na 5 dnů, pokud bude realizován odtah nepojízdného vozu, kdy náklady na provoz vozidla hradí pojištěný
 • při onemocnění či úrazu řidiče v zahraničí, které je prokázáno lékařskou zprávou, na náhradního řidiče k cestě z místa události zpět do ČR

Pojistné se liší dle délky pobytu v zahraničí:

 • 1-10 dní  včetně – pojistné je 400 Kč
 • 11-30 dní včetně – pojistné je 650 Kč

Pojištění krátkodobě opuštěné domácnosti 

Nestihli jste si před dovolenou uzavřít pojištění domácnosti? Pak Vám rádi pomůžeme s ochranou Vašeho domova před živly a zloději v rámci cestovní pojištění Kolumbus. Sjednejte si  Krátkodobé pojištění domácnosti a Vaše domácnost bude pojištěna proti všem rizikům, které mohou nastat v době, kdy je „opuštěný“ například proti krádeži, vandalismu, živelním rizikům.

 • svou domácnost budete mít pojištěnou pouze po dobu, kdy nebude doma
 • sjednáním jedné pojistné smlouvy rychle vyřešíte dvě věci najednou (cestovní pojištění i pojištění Vaší domácnosti)
 • máte možnost vybrat si z níže uvedených variant
Pojistná částka Délka pobytu
1 - 14 dnů 15 - 30 dnů
200 000 Kč 180 Kč 250 Kč
300000 Kč 280 Kč 390 Kč
400 000 Kč 380 Kč 530 Kč
500 000 Kč 480 Kč 670 Kč

Vztahuje se na:

 • trvale obývané domácnosti; v rámci jedné pojistné smlouvy je možno pojistit až tři domácnosti, zadané ve smlouvě s uvedením:
  • kde se pojištěný byt nachází - rodinný/bytový dům/y
  • adresy pojišťované domácnosti/í
  • pojistné částky domácnosti/í, spoluúčast na jednu pojistnou událost činí 1.000 Kč
  • na sjednanou pojistnou částku - není ověřována hodnota majetku, zabezpečení bytu ani rizikovost obce

TIP pro vás:

V případě problémů na cestách vám poradí asistenční služba GLOBAL ASSISTANCE. Vaše požadavky vyřídí v českém jazyce 24 hodin denně. 
Stačí zavolat na číslo: +420266799779.

Vyřiďte si Cestovní pojištění Kolumbus

Zavolejte na 956 777 716 nebo si Cestovní pojištění Kolumbus můžete vyřídit ihned přes internet [nové okno] a získat 10 % slevu.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster