800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Vaše dotazy - Vkladní knížky

Proč se ruší vkladní knížky? Ruší se vkladní knížky na heslo?

Zákon č.126/2002 Sb., stanovil, že se veškeré vkladové vztahy potvrzené vkladními knížkami na doručitele zrušily ke dni 31. prosince 2002. K tomuto datu tedy zanikly vkladní knížky na doručitele, tzv. anonymní vkladní knížky. Od 1. ledna 2003 je tudíž spravujeme pouze jako neúročené pohledávky. Majitelé mají právo na výplatu vkladu do 31.12.2012. 
To, zda je nebo není vkladní knížka vázána heslem, není v této souvislosti podstatné.

Kolik na anonymních vkladních knížkách zbývá?

Vkladních knížek na doručitele evidujeme 2,53 milionu, celkový objem vkladů na nich je 2,39 miliardy Kč.

Kolik bylo původně vkladů na anonymních vkladních knížkách?

V lednu 2002 jsme evidovali 6,6 milionu anonymních vkladních knížek s celkovým objemem 120 miliard Kč.

Kolik v průměru klienti za měsíc vyberou z původních anonymních vkladů?

Převody, resp. výběry kolísají, ale drží se v řádech desítek milionů Kč.

Jak rozpoznám vkladní knížku na jméno a vkladní knížku na doručitele?

Rozpoznat, zda máte v ruce vkladní knížku na doručitele nebo na jméno není těžké. Ve vkladní knížce na jméno, tedy v té, která nadále platí, je vepsán nebo natištěn, případně razítkem uveden text NA JMÉNO, dále je v ní jméno a příjmení klienta, adresa a datum narození, resp. rodné číslo. Pokud některý z uvedených údajů chybí - stačí i jediný z nich - nejde o vkladní knížku na jméno, ale o vkladní knížku NA DORUČITELE. Vklady z této knížky byste si měli co nejdříve převést na jinou formu spoření nebo je vybrat.

Kolik za převod vkladu zaplatím?

Za převod vkladní knížky na doručitele na vkladní knížku vedenou na jméno neplatíte žádný poplatek. Poplatek ve výši 100 Kč je účtován v případě, že chcete provést hotovostní výplatu vkladu uloženého na vkladní knížce na doručitele.

Mohu přijít do kterékoli pobočky České spořitelny?

Ano, převod nebo výběr pro Vás zajistí kterákoli pobočka České spořitelny.

Proč se to týká jen České spořitelny?

Vkladní knížky na doručitele měly kdysi všechny banky, byl to vlastně jeden z nejstarších spořících nástrojů. Česká spořitelna měla těchto vkladů historicky nejvíc, spravovala jich 99 %, protože je nejstarší bankou na území českých zemí. Ale vkladní knížky na doručitele měly i jiné bankovní domy a i pro jejich klienty platí, že s vklady na nich budou podle zákona moci nakládat jen do konce roku 2012.

Co se stane s vklady po tomto datu?

Česká spořitelna prodlouží dobu pro vyzvednutí vkladů do konce roku 2015, pokud jí to legislativa umožní. O přesném způsobu výplat budeme do konce roku informovat.

Nevyzvednuté prostředky by podle zákona měly připadnout bance. Jsme si však vědomi toho, že jde de facto o prostředky českých střadatelů, kteří si je z nějakého důvodu nevyzvedli, a je proto správné věnovat je zpět české společnosti. Budeme je proto postupně převádět do nadace, kterou za tímto účelem nově zřizujeme a která bude rozvoji české společnosti sloužit. Z množství nejrůznějších oborů a směrů jsme nakonec jako hlavní cíl zvolili obory užitečné pro společnost, které přispějí ke konkurenceschopnosti Česka jako jsou přírodní a technické vědy.

Proč jste o tom nenechali rozhodnout klienty?

Nebyla to žádná okamžitá myšlenka. Dlouze jsme na toto téma hovořili s významnými osobnostmi z oblasti kultury, vzdělávání, zdravotnictví, vědy, sociální péče atp. Konsensus byl poměrně jednoznačný: přírodní a technické vědy mohou České republice zajistit v budoucnu konkurenceschopnost a lepší podmínky rozvoje.   

Co když mám na anonymní vkladní knížce heslo, které už si nepamatuji? Jak mám vklad vybrat?

V případě, že jste majitelem vkladu na vkladní knížce na doručitele a neznáte její heslo, je třeba nejprve prokázat, že skutečně majitelem tohoto vkladu jste. U prokazování vlastnictví Vám budeme nápomocni a např. porovnání podpisů na dokladu, na který jste heslo uvedl při jeho zřízení, lze při shodě podpisů považovat jako prokázané vlastnictví. Nepodaří-li se Vám vlastnictví ke vkladu prokázat, musíte se v této záležitosti obrátit na soud.

Zůstane mi číslo a heslo na vkladní knížce po jejím převodu na vkladní knížku na jméno?

Vkladový vztah potvrzený vkladní knížkou na doručitele byl k datu 31.12.2002 zrušen. Z tohoto důvodu bude Vaše vkladní knížka na doručitele zrušena a v případě požadavku Vám bude založena nová vkladní knížka na jméno. Číslo účtu nezůstane stejné a pokud si budete přát na novou vkladní knížku na jméno stejné heslo jako jste měl u vkladní knížky na doručitele, tak Vám ho tam uložíme.

Jak si mohou převést vklad lidé dlouhodobě nemocní a upoutaní na lůžko?

Majitelem vkladu na vkladní knížce na doručitele je ten, kdo vkladní knížku předloží a zná případné heslo. Pokud se tedy klient nemůže sám dostavit do naší banky ke zrušení vkladní knížky na doručitele, může k tomuto úkonu pověřit třetí osobu, které důvěřuje.

Jak mohu zajistit převod vkladu ve prospěch dětí nebo vnoučat bez vědomí jejich rodičů?

Bez vědomí rodičů (opatrovníků, zákonných zástupců) nelze vkladní knížku na jméno dítěte založit. Dětskou vkladní knížku může založit pouze rodič (zákonný zástupce, opatrovník), který tuto skutečnost prokáže.

Může s vkladní knížkou na jméno nakládat někdo, koho pověřím?

U vkladní knížky na jméno můžete k dispozici s vkladem udělit plnou moc k veškerým právním úkonům souvisejícím se správou a vedením vkladu na vkladní knížce a k nakládání s vkladem v kterékoliv pobočce naší banky. Počet disponujících osob není omezen.

Našli jsme vkladní knížku po babičce, která již nežije, můžeme peníze z knížky převést?

S vkladem na vkladní knížce na doručitele disponuje ten, kdo vkladní knížku předloží a zná případné heslo. Pokud heslo znáte nebo není vkladní knížka heslem chráněna, může se kdokoliv z Vaší rodiny dostavit a vkladní knížku na doručitele zrušit. Pokud je vkladní knížka chráněna heslem a nikdo toto heslo nezná, je třeba v tomto případě opětovně otevřít dědické řízení. Pro výplatu vkladu z vkladní knížky v rámci dědického řízení není třeba heslo znát.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 6.12.2016
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,050 + 0,04%
USD 25,194 - -0,61%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster