800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Úmrtí blízké osoby, která je klientem České spořitelny
 • 1.
  krok

  Co udělat jako první

  • Odchod blízké osoby je vždy traumatickou událostí, která s sebou bohužel přináší i řadu praktických starostí. Například jak naložit s bankovním účtem nebo jinými bankovními produkty.

   Prosíme informujte nás co nejdříve o úmrtí majitele účtu předložením kopie úmrtního listu, a to nejlépe v pobočce, která příslušný účet vede.

   Součástí dědického řízení se stávají nejen vložené prostředky klienta (běžné účty, vkladové účty, devizové účty, vkladní knížky, investiční produkty), ale také úvěrové závazky klienta (úvěry, hypotéky, kontokorenty, kreditní karty, apod.)

 • 2.
  krok

  Účty a další vklady klienta

  • Prostředky na účtu potřebujete k vyřízení posledních záležitostí

   Pokud potřebujete peníze z účtu klienta ještě před ukončením dědického řízení, pak je možné zažádat o výjimku notáře. Na základě jeho žádosti vám prostředky z účtu poskytneme ještě před ukončením dědického řízení.

  • Zrušení účtu

   Účet se stává předmětem dědického řízení. Musíme respektovat platnou legislativu, a proto až do doby ukončení dědické řízení (nebo pokud nám nedá pokyn notář), banka nemůže účet automaticky zrušit. Účet tedy funguje i nadále, což má své logické i právní opodstatnění. Po smrti majitele účtu se jeho majitelem stává dědic (dědicové) a o zrušení účtu může požádat pouze jeho nový majitel, který je znám až podle výsledků dědického řízení.

  • Na účtu zesnulého klienta jste disponentem

   V tomto případě hraje roli, kdy jste se stali disponentem. Řídíme se Obchodním zákoníkem (zákon č. 554/2004 Sb.), který v roce 2005 doznal změny.

   • disponentem na účtu jste se stali 1. ledna 2005 a později: s peněžními prostředky na účtu můžete nakládat i po úmrtí majitele, a to v rozsahu, který majitel účtu stanovil (s výjimkou, že by majitel účtu toto dispoziční právo omezil jen na dobu svého života). Platí ale, že disponent je oprávněn pouze nakládat s prostředky na účtu, účet tedy zrušit nemůžete.
   • disponentem na účtu jste se stali 31. prosince 2004 a dříve: tato dispoziční oprávnění smrtí majitele účtu zanikají, a tudíž již s peněžními prostředky na účtu nakládat nemůžete. Pokud se na účet zesnulého váží trvalé příkazy a inkasa, pak je nemůžete zrušit. V tomto případě se mohou dědici s notářem dohodnout na zastavení některých pravidelných plateb, které pak na základě notářovy žádosti banka zruší.
  • Na účet Vám stále chodí mzda nebo důchod

   Pokud jste s klientem měli společný bankovní účet, na který Vám pravidelně chodí mzda nebo důchod, je přístup k účtu po úmrtí majitele ovlivněn tím, kdy jste se stali disponentem (viz sekce výše Na účtu zesnulého jste disponentem). Pokud to bylo před rokem 2005 (a nemůže tedy s prostředky nakládat) máte dvě možnosti. Buď se domluvíte s notářem na sjednání výjimky, která vám umožní přístup na účet ještě před skončením dědického řízení, anebo zažádejte svého zaměstnavatele/Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), aby vám důchodové dávky v tomto meziobdobí zasílala na jiný účet/prostřednictvím České pošty (vyřízení v tomto případě trvá dva měsíce).

  • Vkladní knížka

   Vkladní knížka se stává součástí dědického řízení, a proto informujte notáře o tom, že klient byl majitelem vkladní knížky. Pokud jste vkladní knížku nenašli, prokážete se po skončení dědického řízení rozhodnutím notáře včetně potvrzení o nabytí právní moci (to je většinou potřeba získat samostatně). O ztrátě vkladní knížky sepíšeme společně záznam a finanční prostředky Vám vyplatíme.

 • 3.
  krok

  Úvěry

  • U úvěrů hraje roli, zda je k úvěru vázáno víc spoludlužníků či nikoli. Pokud ano, přebírají povinnost hradit splátky úvěru ostatní spoludlužníci (spoludlužník). Pokud byl zesnulý klient jediným majitelem úvěru, povinnost hradit splátky přechází na dědice. U úvěrů platí zásada, že dědic odpovídá za dluhy zůstavitele do výše nabytého dědictví. Pokud dědic nechce za dluhy odpovídat, musí odmítnout dědictví jako celek.

   V případě, že bylo k úvěru sjednáno pojištění schopnosti splácet nebo životní pojištění pro případ smrti, nahlásí dědic pojišťovně pojistnou událost.

Detailní informace, jak dále postupovat, Vám rádi poskytneme v jakékoli naší pobočce.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 31.5.2016
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,030 = 0,00%
USD 24,257 + 0,08%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster