800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Projekt Diverzita

 

Projekt Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života

Projekt „Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00220, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00220


Finanční podpora z Evropského sociálního fondu

Česká spořitelna získala grant od Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) zaměřený na oblast slaďování pracovního a osobního života v ČS. Projekt má název Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života a na jeho realizaci jsme obdrželi dotaci ve výši 3 835 118,71 Kč z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt byl zahájen 1. 5. 2012 a bude probíhat do 30. 8. 2014.   

Co si od grantu slibujeme?

Nejprve chceme získat komplexní přehled o současném využití flexibilních úvazků v ČS a o možnostech jejich většího využití na jednotlivých pracovních pozicích, zejména v pobočkové síti.

Následně chceme vytvořit ucelený a funkční systém flexibilních forem práce (zkrácené úvazky, sdílená pracovní místa, práce z domova a klouzavá pracovní doba) a připravit přehlednou metodiku pro zaměstnance a manažery.

Jaké jsou cíle těchto aktivit?
 • zvýšení počtu návratů rodičů po mateřské a rodičovské dovolené
 • motivace a retence zaměstnanců: především žen v předdůchodovém věku (55+)
 • zvýšení efektivity prostřednictvím flexibilních úvazků
 • snížení fluktuace ve společnosti
 • zvýšení loajality zaměstnanců
 • zvýšení produktivity znevýhodněných skupin zaměstnanců banky a poskytnutí jim podmínek pro optimální výkon
 • zlepšení manažerské praktiky
 • podpora slaďování pracovního a osobního života a trvalé udržitelnosti pracovního výkonu v čase
 • podpora dobrého jména banky na trhu jakožto zaměstnavatele aplikujícího přístupy různorodosti
 • zlepšení atmosféry a firemní kultury vedoucí ke ztotožnění zaměstnanců s cíli banky - růst zisku ve středně a dlouhodobém horizontu

Dalším naším cílem je zlepšení povědomí o flexibilních formách práce napříč bankou, na všech pracovních úrovních a úrovních řízení. Tomu napomáhají i webové stránky projektu.

Tyto aktivity by měly rovněž vést k odbourání stereotypů a předsudků kolem zaměstnávání uvedených skupin a zabránit jakékoliv případné diskriminaci.

Na koho je projekt zaměřen?

Tento projekt je zaměřen na zaměstnance a zaměstnankyně ČS.

 • rodiče na mateřské/rodičovské dovolené (dále jen „MD/RD“) - chceme i nadále napomáhat jejich úspěšné integraci po návratu do zaměstnání
 • ženy ve věku 55+ - nově se chceme zaměřit na umožnění sladění pracovního a osobního života této cílové skupiny, neboť právě zaměstnanci a zaměstnankyně v předdůchodovém a důchodovém věku disponují cennými zkušenostmi a znalostmi, které mohou předávat mladším kolegům, a využívat je tak ku prospěchu firmy.

V ČS se jedná o početné cílové skupiny, jak dokazují následující aktuální čísla:

 • 956 rodičů na MD/RD
 • 894 zaměstnanců a zaměstnankyň ve věku 55+

Místem realizace a dopadu projektu jsou v souladu s podmínkami Výzvy pro předkládání grantových projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 76 všechny regiony ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Zaměřit se proto chceme na pobočkovou síť a regionální pracoviště útvarů centrály ČS.

Jak zajistíme trvalou udržitelnost nového systému?

Důležitou součástí projektu je realizace vzdělávacích aktivit pro manažery a manažerky a komunikační kampaň napříč bankou. To zajistí trvalou udržitelnost systému i po jeho  implementaci.  

Kontaktní osoba

Kontakt: Ladislava Hadravová, projektová manažerka, mail:lhadravova@csas.cz, tel.: 603 250 586

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,040 - -0,12%
USD 21,741 - -0,61%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster