800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Přímé bankovnictví
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  SERVIS 24 (Telebanking, Internet banking, Mobilní banka)

SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, Mobilní banka)  SERVIS 24 - Start 
Zřízení služby   zdarma zdarma
Měsíční cena - sporožirové účty včetně Internetového spoření České spořitelny 25 x
Měsíční cena - běžné účty 100
Měsíční cena - pro klienty FSČS bez sporožirového a/nebo běžného účtu x   zdarma
Změna údajů ve smlouvě zdarma
Aktivace, deaktivace každého dalšího sporožirového a běžného účtu zdarma x
Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí, detailu účtu či výsledku simulace stavebního spoření
     emailem zdarma zdarma
     poštou 25 + poštovné
Opětovné vydání bezpečnostních údajů 100
Odblokování přístupu do služby Internetbanking zdarma zdarma
Zrušení služby z podnětu klienta zdarma zdarma
SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, Mobilní banka)  SERVIS 24 - Start 
Zaslání autorizační SMS  zdarma zdarma
Zaslání konfirmační SMS  zdarma x
Zaslání přihlašovací SMS  2 zdarma
Zaslání informační SMS 2 2
Zaslání SMS upozornění o nově přijaté e-faktuře/e-dokumentu  2


2. Režim vyšší bezpečnosti přímého bankovnictví - s čipovou kartou

   
Čtečka čipových karet - 1 kus 350
Čipová karta - 1 kus 350
Klientský certifikát s platností na 1 rok   
     vygenerování  350
     obnova v termínu  350
     obnova po termínu 450

Ceny jsou uvedeny v Kč

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 17.7.2017 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,040 - -0,12%
USD 21,741 - -0,61%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster