800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Kartové služby
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Kreditní karty České spořitelny

1.1.  Sjednání, přechod, zrušení

Kreditní karta Kreditní karta Odměna České spořitelny  Kreditní karta World České spořitelny  Chytrá karta České spořitelny*) Penzijní karta České spořitelny**) Kreditní karta Kooperativa a Kapitol
Sjednání/změna úvěrového limitu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Přechod z jiné kreditní karty zdarma zdarma zdarma x
Zrušení zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

*) Chytrou kartu České spořitelny není možné sjednat od 17.8.2012
**) Penzijní kartu České spořitelny není možné sjednat od 23.6.2012

1.2.  Služby zdarma v měsíční ceně

Kreditní karta Kreditní karta Odměna České spořitelny  Kreditní karta World České spořitelny  Chytrá karta České spořitelny Penzijní karta České spořitelny Kreditní karta Kooperativa a Kapitol 
Možnost Non-stop přístupu k účtu prostřednictvím služby přímého bankovnictví (na vyžádání) zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Vyhotovení měsíčního výpisu z účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Odměna za platbu kartou zdarma zdarma zdarma x zdarma zdarma
 Zůstatkové SMS x x zdarma

Odměna za platbu kartou je počítána z bezhotovostních plateb kartou zúčtovaných v daném měsíci (částka je zaokrouhlena na celé koruny). Pro účely poskytnutí příspěvku v daném účetním období je rozhodující datum zúčtování transakce, nikoli datum její realizace 

 • u Kreditní karty ve výši 1 % z každé internetové a zahraniční platby na kartový účet příslušné kreditní karty (maximálně 350 Kč/účetní období)
 • u Kreditní karty Odměna České spořitelny ve výši 1 % z každé platby provedené do 31.8.2016 (maximálně 350 Kč/účetní období) na jeden ze zvolených účtů: Penzijní fond České spořitelny, Stavební spořitelna České spořitelny či kartový účet příslušné kreditní karty
 • u Kreditní karty World České spořitelny ve výši 1 % z  tuzemské platby provedené do 31.8.2016 a 2 % ze zahraniční platby provedené do 31.8.2016 (maximálně 1 000 Kč/účetní období) na jeden ze zvolených účtů: Penzijní fond České spořitelny, Stavební spořitelna České spořitelny či kartový účet příslušné kreditní karty (maximálně 1 000 Kč/účetní období)
 • u Penzijní karty České spořitelny ve výši 2 % z platby provedené do 31.8.2016 (maximálně 350 Kč/účetní období)na zvolený účet penzijního připojištění u Penzijního fondu České spořitelny
 • u Kreditní karty Kooperativa a Kapitol ve výši 2 % z platby provedené do 31.8.2016 (maximálně 2000 Kč/účetní období) na jeden ze zvolených účtů: Penzijní fond České spořitelny, Stavební spořitelna České spořitelny či kartový účet příslušné kreditní karty. Odměna je počítána také z plateb pojistného zadaných ve prospěch účtů Kooperativy.

1.3.  Správa a vedení kartového účtu - měsíčně

Kreditní karta Kreditní karta Odměna České spořitelny Kreditní karta World České spořitelny Kreditní karta Kooperativa a Kapitol 
Správa a vedení kartového účtu - měsíčně 50** 39 59 69*

*  V prvním účetním období není poplatek účtován. V dalších obdobích je poplatek účtován v případě, když za účetní období nebude provedena žádná hotovostní nebo bezhotovostní transakce kartou.  

** V prvním účetním období není poplatek účtován. V dalších obdobích je poplatek účtován v případě, když součet transakcí za účetní období nebude větší než 3000 Kč.


Chytrá karta České spořitelny - standardní cena  Chytrá karta České spořitelny - cena pro studenty  Penzijní karta České spořitelny
Pásmo I: 0 až 1 služba  29
Pásmo II: 2 až 3 služby  59 30 
Pásmo III: 4 až 5 služeb  79 50 
Správa a vedení kartového účtu - měsíčně  49

V případě změny počtu sjednaných služeb je účtována cena dle cenového pásma platného k poslednímu dni účetního období, ve kterém byla změna provedena.

Volitelné služby k Chytré kartě České spořitelny:

 • Prodloužená záruka na zboží: Prodloužení záruky na zboží nakoupené Chytrou kartou České spořitelny o 1 rok nad rámec zákonné záruční doby od prodejce.
 • Odměna z Chytré karty České spořitelny do Penzijního fondu České spořitelny, Stavební spořitelny České spořitelny nebo na kartový účet příslušné kreditní karty České spořitelny:ve výši 1 % z  platby provedené do 31.8.2016 (maximálně 350 Kč/účetní období) na jeden ze zvolených účtů. V případě Penzijní karty České spořitelny možná odměna pouze do Penzijního fondu České spořitelny
 • Používaná karta zdarma: Dosáhne-li v daném roce celkový objem transakcí provedených kartou nebo kreditní nálepkou a zaúčtovaných nejpozději k poslednímu dni účetního období, který předchází účtování roční ceny za vydání/používání karty, v závislosti na nastaveném vzhledu karty 36 000 Kč u Základní karty, 60 000 Kč u Karty z galerie nebo Vlastní karty a 150 000 Kč u Gold karty, je vedení/používání karty v takovém roce zdarma .
 • Zůstatkové SMS: Informace o zůstatku na kartovém účtu formou textových zpráv na mobilní telefon.
 • Splátkové prázdniny: Možnost odložit úhrady v každém kalendářním roce až o 2 měsíce. Úroky a poplatky generované v období splátkových prázdnin budou klientovi zaúčtovány v nejbližší následující požadované Celkové minimální úhradě.

1.4.  Vydání/používání mezinárodní embosované karty MasterCard - ročně

Kreditní karta Kreditní karta Odměna České spořitelny Kreditní karta World České spořitelny  Kreditní karta Kooperativa a Kapitol  Chytrá karta České spořitelny Penzijní karta České spořitelny
Základní karta   zdarma zdarma zdarma zdarma 199
Karta z galerie - výběr z galerie obrázků  zdarma zdarma x 349
Vlastní karta - vlastní obrázek na kartě  x zdarma x 349
Gold karta - karta s prestižním vzhledem   x x 899
Kreditní nálepka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Vydání/používání mezinárodní embosované karty MasterCard - ročně   x x x 349 *)

u dodatkové karty je účtována cena ve stejné výši
*) zdarma  při splnění obratu 60.000 Kč za rok

1.5.  Dokoupitelné služby - ceny jsou účtovány samostatně

Kreditní karta Kreditní karta Odměna České spořitelny  Kreditní karta World České spořitelny  Kreditní karta Kooperativa a Kapitol
Zůstatkové SMS  10 10 zdarma 10
Splátkové prázdniny  10 10 10 10
Prodloužená záruka  15 15 15 15
Kreditní karta Odměna České spořitelny, Kreditní karta World České spořitelny, Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny Kreditní karta
Úhrada celé částky - automatické nastavení 100% inkasa celkové čerpané částky - měsíčně 29 30
Pojištění viz Volitelné pojištění k mezinárodním kartám viz Volitelné pojištění k mezinárodním kartám

1.6.  Zvláštní způsob čerpání

Kreditní karta , Kreditní karta Odměna České spořitelny, Kreditní karta World České spořitelny, Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny, Kreditní karta Kooperativa a Kapitol
Čerpání finančních prostředků hotovostní výplatou nebo bezhotovostním převodem  290
Převod karty k nám - splacení závazků vzniklých čerpáním kreditní/úvěrové karty jiného vydavatele kreditní kartou České spořitelny zdarma
Splátkové programy - čerpání finančních prostředků zdarma
Jednorázový příkaz k úhradě prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking, na informační lince ČS 20
Jednorázový příkaz k úhradě na pobočce 80
Jednorázový příkaz k úhradě prostřednictvím bankomatu ČS 5
Splátkové programy - poplatek za předčasné ukončení  500

2.  Další typy karet

2.1.  Mezinárodní debetní karty

Visa Classic Visa Gold Bezkontaktní nálepka 
Vydání/používání karty - ročně  400 vydává se pouze k Osobnímu účtu a Osobnímu kontu České spořitelny vydává se v rámci Osobního účtu České spořitelny, Osobního účtu České spořitelny II a Osobního konta České spořitelny  

Pokud je karta vydaná k Osobnímu účtu České spořitelny, účtuje se v rámci měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny
 

2.2.  Mezinárodní předplacené karty (elektronické)

  MAESTRO předplacená - základní,
MAESTRO předplacená - dodatková 
Vydání/používání karty - ročně  230

2.3.  Karty, u nichž je zastaveno vydávání nových karet

Debetní karty  Visa Electron, MAESTRO  Mastercard STANDARD, Mastercard STANDARD UK Mastercard GOLD Visa Gold Exclusive
Používání karty - ročně  200 400 pouze k Osobnímu účtu České spořitelny 3.700

Pokud je karta vydaná k Osobnímu účtu České spořitelny, účtuje se v rámci měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny

3.  Volitelné pojištění k mezinárodním kartám

3.1.  Cestovní pojištění - ročně

   
Comfort - pojištění držitele karty  300
Comfort Family - připojištění rodinných příslušníků (+ 1 dospělý a 3 děti) 450
Gold Family - připojištění rodinných příslušníků ke kartě Gold (+1 dospělý a 3 děti) 1.500
Nesjednává se k Chytré kartě České spořitelny, Penzijní kartě České spořitelny. Od 1.4.2008 se nové pojištění nesjednává ke kartám vedeným v rámci Osobního účtu České spořitelny.Ke kartám typu Gold lze sjednat pouze pojištění Gold Family.

3.2.  Pojištění  karty a osobních věcí - ročně

Kreditní karta World, Kreditní karta Kooperativa a Kapitol    Ostatní typy karet
P10 (pojistné krytí do 10.000 Kč)
od 1. 1. 2014 se již nedá sjednat k novým kreditním kartám 
 x 170
P30 (pojistné krytí do 30.000 Kč, od 24.10.2016 se již nedá sjednat) 320 320
P60 (pojistné krytí do 60.000 Kč, od 24.10.2016 se již nedá sjednat) 480 480
P90 (pojistné krytí do 90.000 Kč, od 24.10.2016 se již nedá sjednat) 780 780

3.3.  Pojištění schopnosti splácet ke kreditním kartám - měsíčně

   
Soubor pojištění A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt  0,49% z dlužné částky na konci účetního období
Soubor pojištění B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání 0,89% z dlužné částky na konci účetního období
*) kromě pojištění sjednaných k již vydané platné kartě, kdy se první cena za pojištění účtuje v době sjednání pojištění a další společně s roční cenou za kartu

3.4. Pojištění vyčerpané částky

   
Soubor  pojištění – pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta  zaměstnání / hospitalizace    1,00 % měsíčně z dlužné částky na konci účetního období

4.  Ostatní služby ke kartám

4.1.  Služby dostupné v bankomatu

  V bankomatu České spořitelny V bankomatu jiné banky 
Dotaz na zůstatek účtu zdarma 20
Dotaz na transakční limity karty zdarma
Změna PIN  zdarma

4.2.  Výpis z kartového účtu

Prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking  Poštou  Na pobočce (osobní vyzvednutí) 
Pravidelný výpis zdarma  30 80
Mimořádný výpis na žádost klienta  x  80 x

4.3.  Úprava limitů karty

  Na pobočce, prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking, na Informační lince ČS Prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking  
Odemknutí/zamknutí karty   30 zdarma
Změna transakčních limitů ke kartě   30 zdarma

4.4.  Zaslání karty, PIN/expresní vydání debetní karty

Zaslání mezinárodní platební karty poštou na adresu klienta v ČR  zdarma
Zaslání mezinárodní platební karty do zahraničí  200 k ceně karty
Expresní vydání debetní karty, včetně doručení na adresu držitele na území ČR  3.000 k ceně karty
Zaslání/Předání PIN k platební kartě:
 • v internetovém bankovnictví S24
zdarma
 • prostřednictvím SMS na mobilním telefon
zdarma
 • poštou
30

4.5.  Zákazy na karty

   
Provedení zákazu  zdarma
Odvolání zákazu  zdarma

4.6.  Smluvní pokuta za prodlení

Náklady spojené s prodlením* 300 Kč (za 10 dní v prodlení )

* Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení.

4.7.  Emergency servis (pro embosované karty)

   
Vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (Emergency karta) 3.000
Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)  3.000

4.8.  Ostatní položky

Karta podle Vás - Umístění obrázku (designu) z galerie obrázků na kartu 190
Karta podle Vás - Umístění vlastního obrázku na kartu (od 1. 7. 2016 nelze nově sjednat) 190
Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou - pro všechny typy karet 100
Vyrobení náhradní karty - cena je účtována při žádosti o náhradní kartu  
 • elektronické
 • embosované
 • bezkontaktní nálepky
 • dodatečné sjednání a zrušení služby Slevový program Sphere card nebo při změně vzhledu karty 
200

Cena za službu karta podle Vás je účtována při každé výrobě karty po dobu sjednání služby. Cena není účtována u karet vydaných k Osobnímu kontu České spořitelny. Současně s cenou za službu Karta podle Vás je účtována cena za vydání nové nebo vyrobení náhradní karty dle Ceníku.

Od 1.10.2011 došlo ke změně odchodního názvu karty z Chytrá karta plus na Penzijní karta České spořitelny.Parametry a podmínky užívání karty a kartového účtu se nemění.

Ceny jsou uvedeny v Kč

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.  

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.  

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.12.2016 každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s. 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 28.4.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,990 + 0,19%
USD 24,861 + 0,52%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster