800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Finanční výkazy
IFRS, konsol., mil. Kč

30.6.2013

 

30.6.2014

Čistý úrokový výnos

13 681 13 305

Čisté příjmy z poplatků a provizí

5 725 5 555

Výnosy z dividend

45 46

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou

1 090 1 195

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem

430 412

Všeobecné administrativní náklady

-9 461 -9 045

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné 

hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

151 136

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v 

reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

-2 005 -1 917

Ostatní provozní výsledek

514 10

Zisk před zdaněním z pokračujících činností

10 170 9 697

Daň z příjmu

-2 026 -1 898

Zisk/(ztráta) za účetní období po zdanění

a před kontrolními podíly

8 144 7 799

Čistý zisk za účetní období

   

     náležející nekontrolním podílům

-9

17

     náležející akcionářům mateřské společnosti

8 153

7 782IFRS, konsol., mil. Kč 30.6.2013 30.6.2014

Přijaté úrokové výnosy

16 613 15 490

- z úvěrů a pohledávek

13 237 12 563

- z cenných papírů

3 368 2 916

- ostatní úrokové výnosy

8 12

Placené úrokové náklady

-2 931 -2 185

- z finančních závazků v naběhlé hodnotě

-2 892 -2 344

- z ostatních finančních závazků

-39 159

- ostatní úrokové náklady

0 0
 

Čistý úrokový výnos

13 681 13 305


IFRS, konsol., mil. Kč 30.6.2013 30.6.2014

Přijaté poplatky a provize

7 499 7 560

- z úvěrů

2 196 2 080

- z platebních transakcí

4 053 3 990

- obchodování s cennými papíry

440 659

- ostatní

810 831

Placené poplatky a provize

-1 774 -2 005

- z úvěrů

-613 -733

- z platebních transakcí

-788 -941

- obchodování s cennými papíry

-80 -67

- ostatní

-293 -264
 

Čistý příjem z poplatků a provizí

5 725 5 555IFRS, konsol., mil. Kč 30.6.2013 30.6.2014

Personální náklady

-4 685 -4 311

Ostatní administrativní náklady

-3 622 -3 582

     z toho platby do Fondu pojištění vkladů

-468 -468
Odpisy -1 154 -1 152

 

Všeobecné provozní náklady

-9 461 -9 045


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2013 30.6.2014

Aktiva celkem*

968 723 900 332

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank

77 581 66 954

Finanční aktiva k obchodování

47 718 29 433

  Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

21 168 16 575

  Ostatní finanční aktiva k obchodování

26 550 12 858

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

4 223 2 967

Realizovatelná finanční aktiva

82 295 81 298

Finanční aktiva držená do splatnosti

154 720 144 013

Úvěry a jiné pohledávky za bankami

75 348 49 311

Úvěry a jiné pohledávky za klienty

489 194 489 483

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

945 1 088

Hmotný majetek

14 166 13 719

Investice do nemovitostí

8 330 8 208
Nehmotný majetek 3 333 3 140
Účasti v přidružených společnostech a společně řízených podnicích 0 0
Pohledávky ze splatné daně 102 378
Pohledávky z odložené daně 126 147
Ostatní aktiva 10 642 10 193


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2013 30.6.2014

Pasiva celkem*

968 723 900 332

Finanční závazky k obchodování

24 024 18 426

  Deriváty se zápornou reálnou hodnotou

24 024 18 409

  Ostatní finanční závazky k obchodování

0 17

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

14 434 13 586

  Závazky ke klientům

12 615 11 950

  Emitované dluhopisy

1 818 1 636

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

815 659 749 761

  Závazky k bankám

73 036 61 971

  Závazky ke klientům*

713 977 661 608

  Emitované dluhopisy

28 646 26 182

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou

422 486
Rezervy 2 594 2 455
Závazky ze splatné daně 414 110
Závazky z odložené daně 100 321
Ostatní závazky 10 100 15 119
Vlastní kapitál celkem 100 976 100 068
  Vlastní kapitál náležející nekontrolním podílům 316 219

  Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti

100 660 99 849
 * Ovlivněno dekonsolidací Transformovaného penzijního fondu k 1.1.2014

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 23.10.2014
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,690 + 0,25%
USD 21,844 + 0,79%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster