800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Finanční výkazy
IFRS, konsol., mil. Kč

31.3.2013

 

31.3.2014

Čistý úrokový výnos

6 912 6 710

Čisté příjmy z poplatků a provizí

2 933 2 787

Výnosy z dividend

0 10

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou

457 589

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem

221 220

Všeobecné administrativní náklady

-4 739 -4 519

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné 

hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

167 116

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v 

reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

-940 -976

Ostatní provozní výsledek

231 64

Zisk před zdaněním z pokračujících činností

5 242 5 001

Daň z příjmu

-1 038 -993

Zisk/(ztráta) za účetní období po zdanění

a před kontrolními podíly

4 204 4 008

Čistý zisk za účetní období

   

     náležející nekontrolním podílům

0

-8

     náležející akcionářům mateřské společnosti

4 204

4 000IFRS, konsol., mil. Kč 31.3.2013 31.3.2014

Přijaté úrokové výnosy

8 464 7 830

- z úvěrů a pohledávek

6 701 6 371

- z cenných papírů

1 758 1 459

- ostatní úrokové výnosy

5 0

Placené úrokové náklady

-1 552 -1 120

- z finančních závazků v naběhlé hodnotě

-1 531 -1 199

- z ostatních finančních závazků

-21 79

- ostatní úrokové náklady

0 0
 

Čistý úrokový výnos

6 912 6 710


IFRS, konsol., mil. Kč 31.3.2013 31.3.2014

Přijaté poplatky a provize

3 756 3 719

- z úvěrů

1 107 1 061

- z platebních transakcí

1 983 1 933

- obchodování s cennými papíry

226 326

- ostatní

440 399

Placené poplatky a provize

-823 -932

- z úvěrů

-284 -288

- z platebních transakcí

-365 -453

- obchodování s cennými papíry

-26 -29

- ostatní

-147 -162
 

Čistý příjem z poplatků a provizí

2 933 2 787IFRS, konsol., mil. Kč 31.3.2013 31.3.2014

Personální náklady

-2 372 -2 130

Ostatní administrativní náklady

-1 788 -1 819

     z toho platby do Fondu pojištění vkladů

-235 -239
Odpisy -579 -570

 

Všeobecné provozní náklady

-4 739 -4 519


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2013 31.3.2014

Aktiva celkem*

968 723 913 938

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank

77 581 73 943

Finanční aktiva k obchodování

47 718 41 558

  Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

21 168 21 682

  Ostatní finanční aktiva k obchodování

26 550 19 876

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

4 223 4 204

Realizovatelná finanční aktiva

82 295 65 541

Finanční aktiva držená do splatnosti

154 720 142 300

Úvěry a jiné pohledávky za bankami

75 348 57 045

Úvěry a jiné pohledávky za klienty

489 194 491 418

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

945 894

Hmotný majetek

14 166 13 909

Investice do nemovitostí

8 330 8 318
Nehmotný majetek 3 333 3 196
Účasti v přidružených společnostech a společně řízených podnicích 0 0
Pohledávky ze splatné daně 102 132
Pohledávky z odložené daně 126 151
Ostatní aktiva 10 642 11 329


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2013 31.3.2014

Pasiva celkem*

968 723 913 938

Finanční závazky k obchodování

24 024 24 708

  Deriváty se zápornou reálnou hodnotou

24 024 24 708

  Ostatní finanční závazky k obchodování

0 0

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

14 434 13 971

  Závazky ke klientům

12 615 12 317

  Emitované dluhopisy

1 818 1 654

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

815 659 754 531

  Závazky k bankám

73 036 62 107

  Závazky ke klientům

713 977 666 221

  Emitované dluhopisy

28 646 26 203

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou

422 507
Rezervy 2 594 2 472
Závazky ze splatné daně 414 494
Závazky z odložené daně 100 241
Ostatní závazky 10 098 12 089
Vlastní kapitál celkem 100 978 104 925
  Vlastní kapitál náležející nekontrolním podílům 316 324

  Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti

100 662 104 601
 * Ovlivněno dekonsolidací Transformovaného penzijního fondu k 1.1.2014

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 30.7.2014
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,500 + 0,04%
USD 20,490 + 0,16%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster