800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Finanční výkazy
IFRS, konsol., mil. Kč

30.9.2013

 

30.9.2014

Čistý úrokový výnos

20 505 19 946

Čisté příjmy z poplatků a provizí

8 458 8 252

Výnosy z dividend

50 50

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou

1 650 1 722

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem

628 620

Všeobecné administrativní náklady

-14 188 -13 598

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné 

hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

85 138

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v 

reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

-2 906 -2 900

Ostatní provozní výsledek

25 -285

Zisk před zdaněním z pokračujících činností

14 307 13 945

Daň z příjmu

-2 845 -2 699

Zisk/(ztráta) za účetní období po zdanění

a před kontrolními podíly

11 462 11 246

Čistý zisk za účetní období

   

     náležející nekontrolním podílům

-13

21

     náležející akcionářům mateřské společnosti

11 475

11 225
IFRS, konsol., mil. Kč 30.9.2013 30.9.2014

Přijaté úrokové výnosy

24 726 23 162

- z úvěrů a pohledávek

19 821 18 739

- z cenných papírů

4 893 4 419

- ostatní úrokové výnosy

12 5

Placené úrokové náklady

-4 222 -3 216

- z finančních závazků v naběhlé hodnotě

-4 190 -3 457

- z ostatních finančních závazků

-32 241

- ostatní úrokové náklady

0 0
 

Čistý úrokový výnos

20 505 19 946IFRS, konsol., mil. Kč 30.9.2013 30.9.2014

Personální náklady

-6 857 -6 483

Ostatní administrativní náklady

-5 600 -5 400

     z toho platby do Fondu pojištění vkladů

-696 -703
Odpisy -1 731 -1 715

 

Všeobecné provozní náklady

-14 188 -13 598


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2013 30.9.2014

Aktiva celkem*

968 723 897 275

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank

77 581 65 638

Finanční aktiva k obchodování

47 718 26 867

  Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

21 168 17 587

  Ostatní finanční aktiva k obchodování

26 550 9 280

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

4 223 2 846

Realizovatelná finanční aktiva

82 295 90 885

Finanční aktiva držená do splatnosti

154 720 145 976

Úvěry a jiné pohledávky za bankami

75 348 41 066

Úvěry a jiné pohledávky za klienty

489 194 491 289

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

945 1 114

Hmotný majetek

14 166 13 402

Investice do nemovitostí

8 330 7 950
Nehmotný majetek 3 333 3 147
Účasti v přidružených společnostech a společně řízených podnicích 0 0
Pohledávky ze splatné daně 102 479
Pohledávky z odložené daně 126 146
Aktiva určená k prodeji 0 125
 Ostatní aktiva 10 642   6 345


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2013 30.9.2014

Pasiva celkem*

968 723 897 275

Finanční závazky k obchodování

24 024 29 645

  Deriváty se zápornou reálnou hodnotou

24 024 19 401

  Ostatní finanční závazky k obchodování

0 10 244

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

14 434 11 625

  Závazky ke klientům

12 615 9 993

  Emitované dluhopisy

1 818 1 632

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

815 659 740 968

  Závazky k bankám

73 036 58 131

  Závazky ke klientům*

713 977 654 753

  Emitované dluhopisy

28 646 24 876
  Ostatní finanční závazky 0 3 208

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou

422 502
Rezervy 2 594 2 446
Závazky ze splatné daně 414 104
Závazky z odložené daně 100 329
Ostatní závazky 10 100 7 819
Vlastní kapitál celkem 100 976 103 837
  Vlastní kapitál náležející nekontrolním podílům 316 212

  Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti

100 660 103 625
 * Ovlivněno dekonsolidací Transformovaného penzijního fondu k 1.1.2014

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 27.2.2015
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,530 + 0,44%
USD 24,514 + 1,50%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster