800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Finanční výkazy
IFRS, konsol., mil. Kč

31.12.2012

reklasifikováno

31.12.2013

Čistý úrokový výnos

29 653 27 910

Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám

-3 707 -3 332

Čisté příjmy z poplatků a provizí

11 768 11 294

Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací

2 150 2 682

Všeobecné provozní náklady

-18 259 -17 594

Ostatní provozní výsledky

-1 557 -1 039

Výsledky z finančních aktiv FV

42 -500

Výsledky z finančních aktiv AFS

312 -179

Výsledky z finančních aktiv HTM

62 134
Čistý zisk z Transformovaného fondu ČSPS 114 105

Zisk/(ztráta) z pokračujících činností před zdaněním

20 578 19 481

Daň z příjmu

-4 175 -3 904

Zisk z ukončovaných činností po zdanění

0 0

Zisk/(ztráta) za účetní období po zdanění

a před kontrolními podíly

16 403 15 577

Čistý zisk za účetní období

   

     náležející akcionářům mateřské společnosti

16 612 15 588

     náležející nekontrolním podílům

-209

-11IFRS, konsol., mil. Kč

31.12.2012

reklasifikováno

31.12.2013

Přijaté úrokové výnosy

36 777 33 348

- z pohledávek za bankami

946 592

- z pohledávek za klienty

27 839 25 713

- z cenných papírů

7 207 5 527

- ostatní úrokové výnosy

785 1 516

Placené úrokové náklady

-7 124 -5 438

- za závazky k bankám

-664 -330

- za závazky ke klientům

-5 117 -4 202

- z cenných papírů

-1 197 -867

- ostatní úrokové náklady

-146 -40
 

Čistý úrokový výnos

29 653 27 910


IFRS, konsol., mil. Kč

31.12.2012

reklasifikováno

30.09.2013

Přijaté poplatky a provize

15 412 15 165

- z úvěrů

4 389 4 314

- z platebních transakcí

8 344 8 181

- obchodování s cennými papíry

896 954

- ostatní

1 783 1 717

Placené poplatky a provize

-3 644 -3 871

- z úvěrů

-1 368 -1 279

- z platebních transakcí

-1 536 -1 760

- obchodování s cennými papíry

-164 -166

- ostatní

-576 -665
 

Čistý příjem z poplatků a provizí

11 768 11 294


IFRS, konsol., mil. Kč

31.12.2013

reklasifikováno

31.12.2013

Realizované a nerealizované zisky z obchodování s cennými papíry

926 477

Deriváty

332 742

Operace s cizími měnami

892 1 464

Ostatní

0 0
 

Čistý zisk z obchodních operací

2 150 2 682


IFRS, konsol., mil. Kč

31.12.2012

reklasifikováno

31.12.2013

Personální náklady

8 783 9 013

Ostatní administrativní náklady

7 275 6 520

Odpisy

2 201 2 061

 

Všeobecné provozní náklady

18 259 17 594


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2012 31.12.2013

Aktiva celkem

920 403 968 724

Pokladní hotovost, vklady u ČNB

22 501 77 581

Pohledávky za bankami

65 320 75 393

Pohledávky za klienty

489 103 507 469

Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám

-18 244 -18 333

Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

26 781 22 113

Aktiva určená k obchodování

40 881 26 550

Finanční aktiva AFV

7 205 4 223

Finanční aktiva AFS

66 765 82 328

Finanční aktiva HTM

181 967 154 733

Pohledávka ze splatné daně z příjmů

127 102

Odložená daňová pohledávka

119 126

Ostatní aktiva

37 879 36 439


IFRS, konsol., mil. Kč 31.12.2012 31.12.2013

Pasiva celkem

920 403 968 724

Závazky k bankám

44 344 73 036

Závazky ke klientům

704 532 726 593

Emise obligací

36 151 28 368

Deriváty se zápornou reálnou hodnotou

26 358 24 446

Pasiva určená k obchodování

3 0

Závazek ze splatné daně z příjmů

127 414

Odložený daňový závazek

365 100

Ostatní pasiva

12 949 12 691

Podřízený dluh

2 262 2 096

Celkový kapitál

93 312 100 978

     náležející nekontrolním podílům

122 316

     náležející akcionářům mateřské společnosti

93 190 100 662
 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.4.2014
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,440 - -0,07%
USD 19,863 + 0,04%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster