800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Dokumentární akreditivy
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Otevření akreditivu (importní a tuzemské odběratelské akreditivy)

Ceny v této části  Ceníku uvedené se vztahují i na poskytování těchto služeb fyzickým osobám.

1.1.  Otevření akreditivu

   
První započaté čtvrtletí  0,3 %, min. 1.000
Každý další započatý měsíc  0,1%, min. 1.000
Riziková přirážka  individuálně
Cena se vypočítá za celou dobu původní platnosti akreditivu (se zohledněním případných prodloužení platnosti akreditivu) a celou původní částku (se zohledněním případných navýšení částky akreditivu) i v případě, že akreditiv byl následně zrušen, využit před koncem jeho platnosti nebo jeho částka snížena. Cena se vypočítá z částky akreditivu vč. případné tolerance a/nebo případných dodatečných částek vyplatitelných z akreditivu (např. úroky apod.).

1.2.  Změna akreditivu

   
Formální (vč. zrušení akreditivu)  1.000
Navýšení částky a/nebo prodloužení  1.000 + cena dle položky 1.1. dle částky navýšení nebo doby prodloužení

1.3.  Kontrola dokumentů, proplacení akreditivu (z hodnoty čerpání)

   
Akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně, splatné na viděnou  0,3%, min. 1.000
Akreditivy tuzemské v Kč, splatné na viděnou  0,2%, min. 1.000
Akreditivy s odloženou splatností (zahraniční i tuzemské, jakákoli měna)  0,1%, min. 1.000 + pol. č. 1.4.

1.4.  Odložená splatnost, akceptace směnky (z hodnoty čerpání)

   
Do 90 dnů lhůty splatnosti 0,3% min., 1.000
Za každých dalších započatý 30 dní   0,1% min., 1.000
Riziková přirážka  individuálně

1.5.  Nakládání s neproplacenými dokumenty (z hodnoty čerpání)

   
Akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně  0,3%, min. 1.000
Akreditivy tuzemské v Kč  0,2%, minimum 1.000

1.6.  Korespondenční a telekomunikační služby v souvislosti s dokumentárními akreditivy (zahrnuje veškerou korespondenci, jako např. SWIFT, telex, poštovné, fax apod.

   
Při vystavení/změně akreditivu  200
Za každou sadu dokumentů  500
Náklady kurýrní služby  dle skutečně vzniklých nákladů
na klienta se v této oblasti nevztahuje Ceník, část XIII, kapitola 5

1.7.  Ostatní položky

   
Předavízo   1.000
Zboží zasláno do dispozice České spořitelny, a.s.   1.000
Nesrovnalosti v dokumentech 1.500

2.  Avizování a potvrzování akreditivů (exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy) 

Ceny v této části Ceníku uvedené se vztahují i na poskytování  těchto služeb fyzickým osobám.

2.1.  Avizování akreditivu

   
Akreditivy bez potvrzení České spořitelny, a.s *) 0,2 %, min. 1.000
Akreditivy potvrzené Českou spořitelnou, a.s. zdarma (použije se pouze cena za potvrzení – viz položka č. 2.2.)
Akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficientovi  zdarma
*) cena se vypočítá za celou dobu původní platnosti akreditivu (se zohledněním případných prodloužení platnosti akreditivu) a celou původní částku (se zohledněním případných navýšení částky akreditivu) i v případě, že akreditiv byl následně zrušen, využit před koncem jeho platnosti nebo jeho částka snížena. Cena se vypočítá z částky akreditivu vč. případné tolerance a/nebo případných dodatečných částek vyplatitelných z akreditivu (např. úroky apod.).

2.2.  Potvrzení akreditivu

   
První započaté čtvrtletí  0,3% min., 1.000
Každý další započatý měsíc  0,1% min., 1.000
Riziková přirážka  individuálně
Cena se vypočítá za celou dobu původní platnosti akreditivu (se zohledněním případných prodloužení platnosti akreditivu) a celou původní částku (se zohledněním případných navýšení částky akreditivu) i v případě, že akreditiv byl následně zrušen, využit před koncem jeho platnosti nebo jeho částka snížena. Cena se vypočítá z částky akreditivu vč. případné tolerance a/nebo případných dodatečných částek vyplatitelných z akreditivu (např. úroky apod.).

2.3.  Změna akreditivu

   
Formální (vč. zrušení akreditivu a prodloužení nepotvrzeného akreditivu)  1.000
Navýšení částky  1.000 + cena dle pol. č. 2.1. nebo 2.2.
Prodloužení potvrzeného akreditivu  1.000 + cena dle pol. č. 2.2. dle doby prodloužení
Akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficientovi  uplatňuje se pouze cena na straně „Otevření akreditivu“, pol. č. 1.1.

2.4.  Kontrola dokumentů a proplacení akreditivu nebo zprostředkování platby (z hodnoty čerpání)

   
Akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně 0,3%, min. 1.000
Akreditivy tuzemské v Kč 0,2%, min. 1.000
Akreditivy se závazkem České spořitelny, a.s. k odložené platbě nebo s akceptací směnky vystavené na Českou spořitelnu, a.s. (zahraniční i tuzemské, jakákoli měna)  0,1%, min. 1.000 + pol. č. 2.5.
Akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficientovi  uplatňuje se pouze cena na straně „Otevření akreditivu“, pol. č. 1.1.

2.5.  Závazek k odložené platbě, akceptace směnky (z hodnoty čerpání)

   
Do 90 dnů lhůty splatnosti  0,3%, min. 1.000
Za každých dalších započatých 30 dní 0,1%, min. 1.000
Riziková přirážka  individuálně
Kontrola odložené splatnosti bez závazku České spořitelny, a.s.  0,1%, min. 1.000
Akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficientovi  uplatňuje se pouze cena na straně „Otevření akreditivu“, pol. č. 1.1.

2.6.  Nakládání s neproplacenými dokumenty (z hodnoty čerpání)

   
Akreditivy zahraniční a tuzemské v cizí měně  0,3%, min. 1.000
Akreditivy tuzemské v Kč  0,2%, min. 1.000

2.7.  Předběžná kontrola dokumentů (kontrola kopií nebo návrhů dokumentů před jejich řádným předložením)

   
První žádost o předběžnou kontrolu v rámci příslušného čerpání akreditivu  zdarma
Každá další žádost o předběžnou kontrolu v rámci stejného čerpání akreditivu, za každý dokument  200

2.8.  Korespondenční a telekomunikační služby v souvislosti s dokumentárními akreditivy (zahrnuje veškerou korespondenci, jako např. SWIFT, telex, poštovné, fax apod., vyjma nákladů kurýrní služby

   
Při avizování/změně akreditivu   200
Při převodu akreditivu  500
Za každou sadu dokumentů  500
Akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. a avizované přímo beneficientovi  zdarma
Náklady kurýrní služby  dle skutečně vzniklých nákladů
na klienta se v této oblasti nevztahuje Ceník, část XIII, kapitola 5

2.9.  Ostatní položky

   
Předavízo   zdarma
Negociace   individuálně + pol. č. 2.4.
Převod akreditivu (z hodnoty převodu)*)   0,2%, min. 1.000
Vystavení  potvrzení o postoupení výtěžku nebo souhlasu s postoupením výtěžku ve prospěch třetí osoby (z částky postoupení)   0,1%, min. 1.000,-
Postoupení pohledávky z akreditivu na Českou spořitelnu, a.s. (forfaiting pohledávky z akreditivu)   individuálně
Nesrovnalosti v  dokumentech (pouze u akreditivů se závazkem České spořitelny, a.s. a u převedených akreditivů)   1.500
Tiché potvrzení individuálně
Zboží zasláno do dispozice České spořitelny, a.s.   1.000
*) Cena se vypočítá za celou dobu původní platnosti akreditivu (se zohledněním případných prodloužení platnosti akreditivu) a celou původní částku (se zohledněním případných navýšení částky akreditivu) i v případě, že akreditiv byl následně zrušen, využit před koncem jeho platnosti nebo jeho částka snížena. Cena se vypočítá z částky akreditivu vč. případné tolerance a/nebo případných dodatečných částek vyplatitelných z akreditivu (např. úroky apod.).

Ceny jsou uvedeny v Kč

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (-) (např. ceny a výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu v okamžiku poskytnutí služby, případně mohou být strženy z výnosu akreditivu.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.9.2010 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,040 - -0,12%
USD 21,741 - -0,61%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster