800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Dnešní finanční svět

Ne všichni máme složitý svět financí v malíčku. Každý z nás však ví, kam by v něm chtěl dojít: někdo by si přál své peníze hlavně dobře investovat, jiný hledá úvěr a další třeba zase touží po výnosném spoření. Jak se však ve spletitém světě peněz vyznat?

Nikomu není příjemné bloudit v neznámých finančních vodách a riskovat vlastní jmění vinou špatných rozhodnutí. Jako přední banka jsme si toho dobře vědomi, a právě proto jsme se velmi rádi ujali role zkušeného průvodce.

Program Dnešní finanční svět

Dnešní finanční svět je komplexní výukový program pro základní a střední školy. Přispívá k prohlubování finanční gramotnosti dětí. Je servisním programem pro vyučující a zároveň vzdělávacím programem pro jejich žáky. Program byl spuštěn ve školním roce 2011/12, kdy se zaměřoval čistě na servis a podporu vyučujících druhého stupně základních škol a středních škol prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích seminářů a webových stránek. Ve školním roce 2012/2013 byl program dále rozšířen o další aktivity a výstupy zaměřené na podporu žáků druhého stupně základních škol a středních škol a navazující podporu vyučujících.

Co všechno můžou žáci, studenti a jejich učitelé využít?   

  • učebnici s názvem Školní atlas Dnešní finanční svět (ŠADFS) s doložkou MŠMT(součástí je i interaktivní DVD využitelné na multimediálních tabulích) 
  • metodickou příručku pro vyučující, která jim pomůže při výuce finančních a ekonomických témat s vyžitím ŠADFS
  • workshop Dnešní finanční svět určený pedagogům, na kterém se dozví, jak efektivně zapojit finanční témata do tradičních předmětů (matematika, zeměpis, výchova k občanství) 
  • webové stránky www.dnesni-financni-svet.cz
  • deskovou hru Finanční svoboda


Finanční svoboda

Desková hra podporující finanční gramotnost a která představuje zážitkový, interaktivní nástroj pro výuku. Umožňuje prožít 30 let hospodaření rodiny nanečisto, prostřednictvím simulace reálných scénářů a událostí.  Má prokázané úspěchy jak u dětí, tak u učitelů, ale i u lektorů z řad zaměstnanců ČS, kterým hra pomáhá v osobním rozvoji.

Hru na školách lektorují naši proškolení zaměstnanci, kteří na dva dny v měsíci „oblékají učitelský plášť“ a prožívají s dětmi školou povinnými jejich úspěchy i neúspěchy ve světě financí.

V druhé polovině školního roku 2012/2013 si hru zahráli žáci na celkem 24 základních a středních školách v různých regionech ČR.

www.dnesni-financni-svet.cz [nové okno]


Dnešní finanční svět  - kapesní příručka pro lepší orientaci v dnešním světě peněz

  Stáhněte si publikaci, která nese název Dnešní finanční svět [nové okno] . Publikace Dnešní finanční svět se dívá na peněžní  tematiku širokoúhlou optikou, přináší  i netradiční témata, například o historii peněz, nabízí přehledné praktické informace o tom, jak fungují banky, jaké produkty nabízejí, kam se obrátit ve finanční tísni nebo co nás čeká s připravovanou důchodovou reformou. Po přečtení získáte základní představu o tom, jak funguje bankovnictví i ekonomika obecně a zjistíte jak efektivně nakládat se svými finančními prostředky a odpovědně řídit hospodaření své domácnosti.

 

Další projekty finančního vzdělávání 

Spořínkov

Spořínkov

Spořínkov nabízí virtuální, fantazijní svět pro děti. Děti se svým avatárkem zažijí mnohá dobrodružství, při kterých musí plnit různé úkoly a dostávají za ně peněžní odměny. Tím se seznamují se světem financí, učí se, jak zacházet s penězi, co si za ně můžou pořídit, že je lze spořit nebo investovat.  Portál jednoduchou a poutavou formou přiblíží dětem prvního stupně a nižších tříd druhého stupně základních škol svět peněz a podpoří rozvoj jejich finanční gramotnosti.

www.sporinkov.cz [nové okno]

 

Podporujeme


Poradna při finanční tísni

Poradna při finanční tísni je nestátní nezisková společnost, jejíž hlavní náplní je poskytovat profesionální pomoc lidem v oblasti spravování svých financí, nebo pokud se ocitnou ve finanční krizi. Svým klientům nabízí analýzu finanční situace, návrh na její zlepšení či psychologickou a právní konzultaci. Poradna poskytuje své služby zájemcům zcela zdarma, nestranně a důvěrně.

Poradna při finanční tísni vznikla v roce 2008 a Česká spořitelna spolu se Sdružením českých spotřebitelů byly jejími prvními zakladateli.

Od začátku jejího působení do poloviny ledna 2013 se na poradnu obrátilo již 50 tisíc klientů. Nejčastějšími případy, se kterými se na ní lidé obracejí jsou exekuce, obecné zadlužení, podání návrhu oddlužení - osobní bankrot, komunikace splátkového kalendáře či žádosti na zastavení exekuce.

www.financnitisen.cz [nové okno]

 
Televizní seriál Aby dluhy nebolely 

Aby dluhy nebolely je 26dílný TV seriál, který byl vysílaný od ledna do června 2012 na ČT 2. Cílem naučného seriálu bylo poskytnout divákům návod, jak se chovat, aby nesklouzli do nejrůznějších finančních pastí a případně jim také poradit, jak se z nich dostat ven.

Každý díl 8minutového seriálu zábavnou formou vzdělává v různých oblastech světa financí a dluhů (formy splácení hypotéky, exekuce, směnky aj.).

Projekt jsme podpořili nejen finančně, ale také odborně. V jednotlivých dílech seriálu vystupuje například ombudsmanka České spořitelny nebo ředitel Poradny při finanční tísni, kterou naše banka spoluzakládala.

Všechny odvysílané díly seriálu si můžete prohlédnout zde [nové okno].

Vyznáme se v penězích?


Výzkum finanční gramotnosti 2012

Prostřednictvím společnosti Millward Brown jsme v roce 2012 provedli výzkum finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Jeho výsledek nás utvrdil v tom, že vzdělávat ve světě financí je úkol přesně pro nás – Českou spořitelnu. A proč si to myslíme?
Odpověď je nasnadě z reakcí 1002 respondentů ve věku od 15 do 65 let:

„I když jsme finančně velmi zodpovědní, což znamená, že například platíme včas účty, zbytečně nechceme riskovat a rádi bychom správně s penězi nakládali, příliš se ve světě peněz nevyznáme.

Informací o financích je dostatek na všech frontách (televize, online, tisk), jen je aktivně málokdy vyhledáváme. Nejvíce jsme se toho zkrátka naučili ve škole, s koncem školní docházky pak náš zájem o další vzdělávání obecně prudce klesá.
 
Vzdělávat v oblasti financí by měly především velké banky. Od nich to čekáme nejvíc.“

Co ještě průzkum prozradil?

35 ze 100      je skóre finanční gramotnosti české populace
84 %              lidí má představu o tom, s kolika penězi momentálně disponuje jejich domácnost
43 %              tvrdí, že má zájem o vzdělání v oblasti financí
                       investice, úvěry, půjčky a hypotéky  - v nich by chtěli lidé nejvíce poradit

 

Náklady na život
 


Výzkum finanční gramotnosti 2013

V roce 2013 jsme opět ve spolupráci se společností Millward Brown provedli další výzkum finanční gramotnosti  - tentokrát u mladých ve věku od 12 do 25 let. A co jsme zjistili? Děti a mladí jsou na tom s finanční gramotností a zájmem v této oblasti se vzdělávat podobně jako dospělí. Ukázalo se, že u dětí finanční gramotnost roste s věkem a logicky i se zvyšující se potřebou peněz. Finanční gramotnost je také přímo úměrná zájmu o tuto oblast. Čím méně mladí o financích vědí, tím menší potřebu vzdělávat cítí.

Co ještě výzkum ukázal?

  • nárůst finanční gramotnosti mladých není ve všech oblastech stejný
  • v cenách se orientují docela dobře i ti nejmladší
  • poměrně velké rozdíly  finanční gramotnosti jsou mezi žáky a studenty různých typů škol stejného věku
  • celkové skóre finanční gramotnosti mladých je 46 ze 100, s věkem roste, nejvíc mezi 15.-17. rokem 
  • do 15 let si mladí zpravidla nepůjčují, v plnoletosti mají s půjčkou zkušenosti dvě třetiny mladých (hlavně mužů)

 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 23.4.2014
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,460 + 0,04%
USD 19,882 + 0,09%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster