800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Bankovní záruky
  Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

  1.  Obecné položky

     
  Za komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o záruku (včetně příslibu záruky)   individuálně, min. 2.000
  Vystavení záruční listiny   individuálně, min. 1.000
  Poskytnutí záruky (protizáruky) v české měně i v cizí měně (závazková odměna)  - ročně, splatné čtvrtletně předem individuálně, v součtu min. 2.000 u protizáruky + ceny vystavující banky
  Avizování bankovní záruky vystavené jinou bankou ve prospěch klienta České spořitelny, a.s.   1.000
  Změna záruky individuálně, min. 2.500
  Příslib záruky   individuálně, min. 1.000
  Ověřování bankovní záruky na žádost klienta   individuálně, max. 3.000
  Za externí služby související s bankovní zárukou (posouzení projektu, ocenění předmětu zajištění apod.)    podle skutečně vynaložených nákladů
  Uplatnění záruky   1.000
  Návrh textu záruky na žádost klienta (záruka není realizována)   3.000

  Ceny jsou uvedeny v Kč

  Mimo ceny za úkony uvedené v ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích  (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu nebo se hradí v hotovosti při provádění úkonu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

  Ceny za poskytnutí bankovní informace, telekomunikační služby v souvislosti s bankovními operacemi a ostatní služby v ceníku neuvedené jsou  uvedeny v části XIII. Ostatní bankovní služby.

  Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech ceníku.

  Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

  Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. 

  Tento ceník nabývá účinnosti dnem 1.9.2010 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

  Pobočky a bankomaty

  Bankomaty


  Pobočky


  Objednání na pobočku


  Pobočky se směnárnou

  Kontakty

  Infolinka: 800 207 207


  Facebook České spořitelny Twitter YouTube


  Kurzovní lístky

  Aktuální k: 26.9.2017
  Kurz měny: deviza - střed
  EUR 26,030 - -0,04%
  USD 21,902 + 0,74%

  Přihlášení

  © Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
  Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster